Hướng dẫn tham gia Incentivized Testnet của Subsquid trên Coinlist

Subsquid là một mạng lưới dữ liệu được thiết kế cho tương lai của Web3: truy xuất dữ liệu blockchain từ hơn 100 chuỗi một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng pool dữ liệu phi tập trung của Subsquid và SDK nguồn mở để xây dựng dApps cho hàng tỷ người dùng.

Hướng dẫn tham gia Incentivized Testnet của Subsquid trên Coinlist

Subsquid là một mạng lưới dữ liệu được thiết kế cho tương lai của Web3: truy xuất dữ liệu blockchain từ hơn 100 chuỗi một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng pool dữ liệu phi tập trung của Subsquid và SDK nguồn mở để xây dựng dApps cho hàng tỷ người dùng.