Centrifuge - Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain - Token sale trên coinlist - syndicator - polkawarriors

Centrifuge – Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain

Centrifuge là một hệ điều hành mở phi tập trung để kết nối chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Vào ngày 27/5 $CFG sẽ được mở bán trên Coinlist và người tham gia sẽ có 2 Option để mua. Đây là cơ hội đầu tiên để mua token Centrifuge ($CFG) để tham gia vào việc điều hành và quản lý mạng lưới.

AMA#18 Recap || PolkaWarriors x Standard

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Hyungsuk Kang – Founder &  CTO and Jaewon Shin – Cofounder.

Centrifuge - Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain - Token sale trên coinlist - syndicator - polkawarriors

Centrifuge – Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain

Centrifuge là một hệ điều hành mở phi tập trung để kết nối chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Vào ngày 27/5 $CFG sẽ được mở bán trên Coinlist và người tham gia sẽ có 2 Option để mua. Đây là cơ hội đầu tiên để mua token Centrifuge ($CFG) để tham gia vào việc điều hành và quản lý mạng lưới.