Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung - PolkaWarriors - Syndicator

Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung

Blockchain đã mở ra một hướng đi mới cho việc lưu trữ trên đám mây một cách phi tập trung. Crust Network là một trong những dự án đầu tiên làm việc này trên mạng lưới Polkadot. Crust Network hướng đến việc giải quyết sự bảo mật dữ liệu, tính tin cậy và minh bạch của dữ liệu. Đây là một trong những điều rất nhức nhối với các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn. Không có một cá thể nào điều khiển và thâu tóm hệ thống, bởi vì dư liệu được lưu trữ trên các node khác nhau.

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3 - top 4 coinmarketcap - syndicator

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3

  Web3 Foundation Hội thảo RWdC giải quyết những vấn đề xảy ra khi các giao thức phân tán (cryptographic) được triển khai trong một

Hướng dẫn Claim Blockstack (STX) từ ví Blockchain.com - hiro wallet - backup phrase - syndicator

Hướng dẫn Claim STX từ ví Blockchain.com

Sau khi hoàn thành mainnet STACK 2.0, mặc dù Blockchain.com chưa tích hợp ví Blockstack vào ví của họ, nhưng dùng có thể sử dụng nền tảng ví Hiro.so (ví lưu trữ STX) để sử dụng 100 STX. Bài viết sẽ hướng dẫn claim STX từ ví Blockchain.com

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 31,839.00 1.24%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,303.83 1.43%
binancecoin
Binance Coin (BNB) $ 41.72 2.11%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 16.29 4.80%