Binance Launchpool – Notcoin(NOT)

Notcoin là gì? Notcoin bắt đầu như một trò chơi Telegram lan truyền đã đưa nhiều người dùng vào web3 thông qua cơ chế khai