Binance Listing

Moonbeam MEME Contest (END)

Bản tin Binancians ngày 18/1/2022

1. Cardano (ADA) đã có sự tăng trưởng sau khi những tin tức tốt về sự mở rộng hệ sinh thái cùng với việc sàn

Hướng dẫn claim token ACA của Acala Network

Hầu hết những người dùng đóng góp cho Acala Crowdloan thông qua website của Acala và Polkadot.js không cần claim mà token sẽ tự động được phân phối vào ví, tuy nhiên một số người tham gia cần phải claim thủ công.