Acala ra mắt DOT Liquid Staking trên Polkadot

Acala chính thức ra mắt DOT Liquid Staking trên Polkadot cho phép người dùng stake DOT trên Acala để kiếm được lợi nhuận cao hơn và duy trì tính thanh khoản.