AMA#24 Recap || PolkaWarriors x Shiden Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram PolkaWarriors Global, với sự góp mặt của Sota – Founder of Plasm & Maarten Henskens – Infrastructure developer

Chiến lược Crowdloan của Basilisk

Basilisk đang khởi động một chiến dịch Crowdloan, những người ủng hộ cuộc đấu giá sẽ được thưởng bằng BSX khi họ khóa KSM để hỗ trợ Basilisk ứng cử, bên cạnh đó còn có cơ chế bonus tiền thưởng bằng HDX.