Polkadot Parachain Auction 5

Fancy Games IDO – Subscription ends

Binance Launchpad – Voxies (VOXEL)

Binance Launchpad công bố dự án thứ 25 là Voxies (VOXEL) – một trò chơi RPG free-to-play, chiến thuật 3D theo lượt trên blockchain

Chiến lược Crowdloan của Zeitgeist

Để Zeitgeist đảm bảo một vị trí parachain trên Kusama, đội ngũ đã mở crowdloan cho người tham khóa một phần KSM của họ để đổi lấy phần thưởng ZTG