Hướng dẫn kiếm Blobscription NFT của Avail

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bạn có muốn tham gia Avail Light Client Lift-off Challenge và muốn triển khai Avail Light Client node để hoàn thành thử thách không? Nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng tìm đâu xa! Trong hướng dẫn từng bước này, Syndicator sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng triển khai Avail Light Client node. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể thiết lập nút Avail Light Client của riêng mình, cho phép bạn truy cập vào các tính năng và lợi ích của hệ sinh thái Avail.

Avail Light Client đóng một vai trò quan trọng trong mạng Avail bằng cách cho phép bất kỳ ai xác minh trạng thái của mạng với nguồn lực tối thiểu. Avail Light Client Lift-off Challenge sẽ diễn ra từ ngày 2/4/2024 đến ngày 9/4/2024 . Hướng dẫn này nêu ra tất cả các hướng dẫn để tham gia và nhanh chóng kiếm được NFT Blobscription trong thử thách. Việc hoàn thành thử thách mang đến cho bạn cơ hội nhận được NFT dành riêng cho người chiến thắng và phần thưởng cộng đồng rất được mong đợi.

Thử thách này sẽ là thử thách cuối cùng trong chương trình testnet được khuyến khích của Avail khi Avail tiến tới mainnet. Bạn có thể truy cập trang Avail Light Client Lift-off Challenge để đăng ký thử thách.

Những gì bạn cần

  • Polkadotjs để ký giao dịch.
  • Một ít token AVL nếu chưa có. Bạn có thể sử dụng Avail Faucet để nhận một ít. (Cái này quan trọng)

Hướng dẫn từng bước về cách tham gia và hoàn thành các thử thách

Người tham gia cần phải hoàn thành tất cả sáu nhiệm vụ được đề cập trong thử thách. Năm trong số các nhiệm vụ rất dễ thực hiện và bạn có thể tham gia các nhóm và nhóm mạng xã hội của Avail để hoàn thành chúng. Tuy nhiên, một nhiệm vụ chính mang lại điểm cao hơn. Hướng dẫn này sẽ tập trung vào Thử thách 4, yêu cầu người tham gia triển khai Avail Light Client node với điểm cao nhất là 200 Zaps.

Cài đặt và tạo ví Polkadotjs

Khởi chạy Avail Light Client node

1. Cấu hình VPS

Để triển khai node của mình, bạn có hai tùy chọn: lưu trữ nút trên máy tính của riêng bạn hoặc thiết lập nút trên VPS, tùy chọn sau hoàn hảo để lưu trữ trang web, ứng dụng hoặc node. Để mua VPS truy cập vào liên kết này: https://contabo.com/en/vps/ và chọn cấu hình thấp nhất VPS 1 và đặt mua.

2. Cài đặt các cấu hình cần thiết

Lần lượt chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

apt-get install screen curl -y

3. Khởi chạy Avail Light Node

Lần lượt chạy các lệnh sau:

screen -S avail

curl -sL1 avail.sh | bash

Như vậy bạn đã khởi chạy xong Avail Light Node, bạn cần lưu lại địa chỉ public key

Hoàn thành các nhiệm vụ khác

Mint Blobscription NFT

Faucet token AVL tại: https://faucet.avail.tools/

Sau khi đã có token AVL, nhấn Mint Participate NFT:

Như vậy bạn đã hoàn thành việc mint Blobscription NFT của Avail

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại