bitcoinBitcoin
$ 69,000.49
ethereumEthereum
$ 3,825.82
polkadotPolkadot
$ 7.15
bnbBNB
$ 631.30

S-Coins

S-Coins là danh mục cung cấp phân tích, thông tin chi tiết chuyên sâu về các dự án trong không gian tiền mã hoá. Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Ternoa – Thị trường NFT trên Polkadot

Ternoa Blockchain đã ra đời để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và truyền dữ liệu một cách an toàn, Ternoa sử dụng công nghệ hiện đại để bảo mật nội dung và kích hoạt truyền dữ liệu thích hợp.