Polka.Warriors là cộng đồng hodler $DOT không chính thức tại Việt Nam. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của Polka.Warriors đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. Là cộng đồng chủ đạo dành riêng cho những DOT Holder, đây là nơi tất cả được trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến PolkaDot và các dự án trong hệ sinh thái vững mạnh này

  • Transferrable:

  • Locked:

.Research

.Insights

Cross-Chain Smart Contracts là gì?

Moonbeam đang mở đường cho thế hệ ứng dụng phi tập trung tiếp theo thông qua các hợp đồng kết nối cross-chain. Phát triển này hợp nhất các chức năng của nhiều blockchain và giúp các nhà phát triển trên Moonbeam có thể truy cập chúng, thay đổi cách các nhà phát triển và người dùng nghĩ về và sử dụng công nghệ blockchain.