Polka.Warriors là cộng đồng hodler $DOT không chính thức tại Việt Nam. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của Polka.Warriors đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. Là cộng đồng chủ đạo dành riêng cho những DOT Holder, đây là nơi tất cả được trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến PolkaDot và các dự án trong hệ sinh thái vững mạnh này

  • Transferrable:

  • Locked:

.Research

.Insights

Hướng dẫn claim token ACA của Acala Network

Hầu hết những người dùng đóng góp cho Acala Crowdloan thông qua website của Acala và Polkadot.js không cần claim mà token sẽ tự động được phân phối vào ví, tuy nhiên một số người tham gia cần phải claim thủ công.