Polka.Warriors là cộng đồng hodler $DOT không chính thức tại Việt Nam. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của Polka.Warriors đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. Là cộng đồng chủ đạo dành riêng cho những DOT Holder, đây là nơi tất cả được trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến PolkaDot và các dự án trong hệ sinh thái vững mạnh này

  • Transferrable:

  • Locked:

Centrifuge - Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain - Token sale trên coinlist - syndicator - polkawarriors

Centrifuge – Cầu nối giữa tài sản thực với blockchain

Centrifuge là một hệ điều hành mở phi tập trung để kết nối chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Vào ngày 27/5 $CFG sẽ được mở bán trên Coinlist và người tham gia sẽ có 2 Option để mua. Đây là cơ hội đầu tiên để mua token Centrifuge ($CFG) để tham gia vào việc điều hành và quản lý mạng lưới.