Polka.Warriors là cộng đồng hodler $DOT không chính thức tại Việt Nam. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của Polka.Warriors đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. Là cộng đồng chủ đạo dành riêng cho những DOT Holder, đây là nơi tất cả được trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến PolkaDot và các dự án trong hệ sinh thái vững mạnh này

  • Transferrable:

  • Locked: