Tin tức

Tin tức cập nhật mới nhất về thị trường Tiền mã hoá

AMA#24 Recap || PolkaWarriors x Shiden Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram PolkaWarriors Global, với sự góp mặt của Sota – Founder of Plasm & Maarten Henskens – Infrastructure developer

Chiến lược Crowdloan của Basilisk

Basilisk đang khởi động một chiến dịch Crowdloan, những người ủng hộ cuộc đấu giá sẽ được thưởng bằng BSX khi họ khóa KSM để hỗ trợ Basilisk ứng cử, bên cạnh đó còn có cơ chế bonus tiền thưởng bằng HDX.

Moonriver Crowdloan chính thức bắt đầu

Vào ngày 09/06/2021 lúc 21:00 UTC. Moonbeam Foundation đã chính thức thông báo rằng Moonriver Crowdloan đã chính thức mở cửa và đang nhận sự đóng góp từ cộng đồng.

AMA#23 Recap || PolkaWarriors x Crafting Finance

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors Global, với sự góp mặt của Potti – Chief Community Offier của Crafting Finance. Nhiều câu