FTT DAO là kênh kết nối cộng đồng những người yêu mến token FTT và sàn FTX trên toàn thế giới, cùng chia sẻ những giá trị tương đồng với Sam Bankman-Fried và ủng hộ sứ mệnh của anh ấy: là cống hiến cho xã hội để tạo ra tác động tích cực đến thế giới của chúng ta.