Learn

Thư viện về tiền mã hoá, giúp người dùng tiếp cận những kiến thức cơ bản cũng như các hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu về toàn bộ thị trường tiền mã hoá. Tại LEARN, chúng tôi hoc hỏi và tiếp thu các kiến thức chính thống từ các trang web hàng đầu trong ngành: Binance Academy, Wiki Blockchain … Chúng tôi mong nhận được các bài viết đóng góp từ cộng đồng, email cho chúng tôi tại: service@syndicator.vn