BinanciansVN là cộng đồng những người đam mê tiền mã hoá và đặc biệt là những người yêu thích giao dịch tại sàn Binance. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của BinanciansVN đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. BinanciansVN là nơi trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến Binance như kiến thức toàn tập về hệ sinh thái Binance (Trading, LaunchPad, Binance DEX, Trust Wallet…), các buổi meetup của cộng đồng, các hoạt động xã hội…