BinanciansVN là cộng đồng những người đam mê tiền mã hoá và đặc biệt là những người yêu thích giao dịch tại sàn Binance. Được thành lập bởi Syndicator, hoạt động của BinanciansVN đều được hỗ trợ mọi mặt về tài chính lẫn kiến thức từ Đội ngũ Syndicator đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. BinanciansVN là nơi trao đổi chia sẽ mọi thứ liên quan đến Binance như kiến thức toàn tập về hệ sinh thái Binance (Trading, LaunchPad, Binance DEX, Trust Wallet…), các buổi meetup của cộng đồng, các hoạt động xã hội…

Hướng dẫn tham gia Incentivized Testnet của Subsquid trên Coinlist

Subsquid là một mạng lưới dữ liệu được thiết kế cho tương lai của Web3: truy xuất dữ liệu blockchain từ hơn 100 chuỗi một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng pool dữ liệu phi tập trung của Subsquid và SDK nguồn mở để xây dựng dApps cho hàng tỷ người dùng.