BINANCIANS VN

Giới thiệu Binance Smart Chain (BSC) - Syndicator

Giới thiệu Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) là một blockchain chạy song song với Binance Chain, có chức năng hợp đồng thông minh và khả năng tương thích với Máy ảo Ethereum

Alpha Finance Lab (ALPHA) | Syndicator

Alpha Finance Lab (ALPHA)

Alpha Finance Lab tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng trong không gian DeFi. Alpha Lending, sản phẩm đầu tiên được Alpha Finance Lab xây dựng, là một giao thức cho vay phi tập trung với lãi suất được điều chỉnh theo thuật toán được xây dựng trên Binance Smart Chain.

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 12,958.72 0.09%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 407.27 1.41%
binancecoin
Binance Coin (BNB) $ 29.98 2.20%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.30 1.60%