bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,723.00 1.35%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,148.84 0.52%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.63 3.07%