Solana Ecosystem

Sự kiện IDO của Only1 trên Raydium

Only1 – nền tảng xã hội NFT đầu tiên trên Solana, sẽ được ra mắt trên AcceleRaytor vào ngày 02/8 và sẽ bắt đầu giao dịch trên Raydium vào 03/8.

Hướng dẫn tham gia Whitelist IDO của Solstarter

Vào lúc 2:30 AM ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam) Solstarter đã thông báo cho ra mắt Whitelist. Solstarter đã đơn giản hóa mẫu đăng ký Whitelist cho người dùng dễ dàng thao tác đăng ký tham gia.