Sự kiện sắp diễn ra

Những sự kiện sắp diễn ra trong thị trường tiền mã hoá

Sự kiện đã qua

Parity & Friends

Passed

Governance Launch

Passed

Mainnet Buildr v2.0

Passed

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 31,600.00 7.61%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,305.10 9.98%
binancecoin
Binance Coin (BNB) $ 40.37 5.37%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 16.76 8.69%