Coinbase tiếp tục thăm dò hỗ trợ cho các tài sản kỹ thuật số mới

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Chúng tôi đang tiếp tục thăm dò việc bổ sung các tài sản mới cho khách hàng trên toàn thế giới.
Coinbase tiếp tục thăm dò hỗ trợ cho các tài sản kỹ thuật số mới

Mục tiêu của Coinbase là cung cấp hỗ trợ cho tất cả các tài sản đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi và tuân thủ luật pháp hiện hành. Theo đó, chúng tôi hy vọng khách hàng của mình trên toàn thế giới sẽ có quyền truy cập thông qua các nền tảng Coinbase tới ít nhất 90% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản kỹ thuật số đang lưu hành. Đến nay, chúng tôi chủ yếu thăm dò hỗ trợ cho các tài sản đã tồn tại và có sẵn để giao dịch trên các địa điểm khác. Hôm nay, chúng tôi thông báo ý định thăm dò các tài sản chưa được ra mắt và Coinbase có thể chọn hỗ trợ trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các tài sản tiềm năng dựa trên Khung tài sản kỹ thuật số của chúng tôi để đánh giá các yếu tố như bảo mật, sự tuân thủ và liên kết dự án với nhiệm vụ tạo ra một hệ thống tài chính mở cho thế giới. Để yêu cầu liệt kê loại tài sản mong muốn, hãy vào đây.

Những Tài sản kỹ thuật số đang được xem xét
Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng chúng tôi đang thăm dò việc bổ sung một loạt các tài sản mới. Là một phần của quy trình thăm dò, khách hàng có thể truy cập các API và các tín hiệu khác cho thấy chúng tôi đang tiến hành công việc kỹ thuật để có khả năng hỗ trợ các tài sản này.
Những tài sản mới này bao gồm, theo thứ tự bảng chữ cái: Avalanche, Celo, Chia, Coda, Dfinity, Filecoin, Handshake, Kadena, Mobilecoin, NEAR, Nervos, Oasis, Orchid, Polkadot, Solana, Spacemesh, và Telegram.

Việc chúng tôi quyết định hỗ trợ bất kỳ tài sản nào đòi hỏi phải xem xét kỹ thuật và sự tuân thủ và có thể phải được chấp thuận theo quy định tại một số khu vực pháp lý. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo liệu bất kỳ tài sản nào được liệt kê ở trên sẽ được đưa lên danh mục Coinbase. Theo quy trình niêm yết của chúng tôi, chúng tôi sẽ thêm tài sản mới trên cơ sở quyền hạn theo thẩm quyền, tùy thuộc vào khả năng đánh giá và ủy quyền. Việc bỏ sót các tài sản từ công bố này không có nghĩa loại bỏ từ đánh giá hoạt động và danh sách tiềm năng.

Khách hàng của chúng tôi có thể mong đợi Coinbase sẽ đưa ra các thông báo tương tự, trong tương lai khi chúng tôi tiếp tục thăm dò việc bổ sung nhiều tài sản trên nền tảng.

Biên dịch: Lamek – Nguồn: Coinbase
Thảo luận với chúng tôi tại:
Telegram Channel: 
https://t.me/Syndicator_Official
Telegram Chat: 
https://t.me/Syndicator_Community
Facebook: 
https://www.facebook.com/Syndicator.Official

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại