Lamek

PolkaWarriors Weekly Issue(dot)15

Mạng xã hội phi tập trung trên Polkadot I.Hot Topic Patract Labs Patract Labs vừa công bố không gian chính thức của họ trên Subsocial.

Raze Network: Giao thức ẩn danh đa chuỗi trên hệ sinh thái Polkadot - Syndicator

Raze Network: Giao thức ẩn danh đa chuỗi trên hệ sinh thái Polkadot

Raze Network là một hệ thống bằng chứng đối số tri thức (zero-knowledge proof) phi tín nhiệm được thiết kế đặc biệt cho tài chính phi tập trung. Mục tiêu cốt lõi của dự án này là cung cấp tính bảo mật cho người dùng đồng thời duy trì tính minh bạch và có thể kiểm tra được trên các blockchain.

Aluna Social: Nền tảng giao dịch cho hoạt động Social trading - Syndicator

Aluna Social: Nền tảng giao dịch cho hoạt động Social trading

Aluna Social là một terminal (thiết bị đầu cuối) dành cho các hoạt động social trading để đánh cược, dùng làm phần thưởng cho các nhà giao dịch hàng đầu, cho phép những người dùng mới có thể học hỏi và sao chép các lệnh từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp.