Issue Price
$0.13
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

A Deep Dive Into Nucypher (NU)

A Deep Dive Into Nucypher (NU) - Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NuCypher là một lớp bảo vệ và mã hóa dữ liệu cho mạng Ethereum (+ có thể cho các mạng khác) và các ứng dụng phi tập trung (dApps) mà không dựa vào nhà cung cấp dịch vụ trung tâm. Giao thức mà Đội ngũ nghiên cứu gọi là hệ thống quản lý khóa phi tập trung (decentralized key management system – KMS), nhằm cung cấp cho các nhà phát triển khả năng lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu cá nhân trên các blockchain công khai. Các nhà phát triển nhận được dịch vụ mã hóa này thông qua mạng lưới các node NuCypher để đổi lấy một khoản phí (được thanh toán bằng ETH). Người tham gia chỉ có thể tạo ra một node bằng cách staking token của NyCypher, là $NU, trên mạng làm tài sản thế chấp.

    Key Metric

Historical Price

Lịch sử hình thành Nucypher

Những ngày đầu thành lập NuCypher

MacLane WilkisonMichael Egorov đã cùng thành lập NuCypher vào năm 2015 để cung cấp tính năng bảo vệ và mã hóa dữ liệu cho phép người dùng di chuyển thông tin và tính toán lên đám mây một cách an toàn. Ở cấp độ cao, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ chỉ nhận dữ liệu được mã hóa, trong khi người dùng giữ lại các khóa mã hóa liên quan và do đó chính họ kiểm soát thông tin. Quy trình này, được gọi là Mã hóa lại Proxy (Proxy Re-Encryption – PRE), nhằm mục đích giảm thiểu rò rỉ dữ liệu nếu dịch vụ đám mây bị vấn đề nào đó.

Ngay từ đầu, Đội ngũ đã tập trung vào làm việc với các ngành duy mà trì lượng lớn dữ liệu nhạy cảm như tài chính hay chăm sóc sức khỏe, và có thời điểm đang vận hành môi trường phòng thí nghiệm với một số ngân hàng lớn. Là một phần của tiến trình này, NuCypher đã giành được vị trí là thành viên của Y Combinator’s Summer năm 2016 và chính Y Combinator sau đó đã dẫn đầu vòng gọi vốn Seed trị giá $750.000 cho Nucypher.

Chuyển đổi sang nền tảng blockchain

Vào năm 2017, NuCypher đã tìm cách điều chỉnh sản phẩm của mình với các hợp đồng thông minh, điều này sẽ cung cấp cùng một đảm bảo lưu trữ an toàn cho các nhà phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp). Quyết định này đã khiến NuCypher áp dụng mô hình dựa trên token có lớp cơ sở hạ tầng phi tập trung để giảm rủi ro nền tảng hơn nữa. Họ đã tìm kiếm nguồn vốn bằng cách bán token để hỗ trợ hướng đi mới của mình. Mặc dù thị trường ICO đã có dấu hiệu mờ nhạt vào năm 2017, NuCypher đã quyết định từ bỏ việc bán token công khai và khởi chạy vòng bán SAFT với giá trị ~ $4,4M vào tháng 12 năm 2017.

Sau vòng SAFT đầu tiên của mình, họ đã xây dựng nhiều mô hình ban đầu khác nhau của nền tảng NuCypher, bao gồm một mạng thử nghiệm liên kết nội bộ (tháng 10 năm 2018) và một phiên bản riêng tư tương tự với các nhà khai thác node bên ngoài (tháng 11 năm 2018). Sau khi chạy thử nghiệm trên một trong những testnet riêng có tính năng staking thực tế với các đối tác bên ngoài, NuCypher đã khởi chạy testnet công khai vào tháng 10 năm 2019. Việc phát hành testnet công khai trùng với đợt huy động vốn vòng SAFT thứ hai của NuCypher, thu về thêm $10,7M.

Lộ trình khởi chạy mạng và chiến dịch WorkLock

NuCypher đang trong quá trình khởi động sự kiện “khuyến khích testnet” của mình, được đặt tên là “Come and Stake It” và dự kiến sẽ khởi chạy lớp phần mềm trung gian của mình trên Ethereum vào nửa đầu năm 2020. Sau khi ra mắt, người dùng sẽ được miễn phí cung cấp lại dịch vụ mã hóa cho dApp bằng cách staking $NU trên nền tảng NuCypher. Những người tham gia sẽ có thể nhận được $NU thông qua cơ chế phân phối WorkLock, một hợp đồng thông minh yêu cầu người dùng ký quỹ ETH để đổi lấy $NU.

Người dùng có thể hoàn lại tiền gửi ETH của họ nếu họ staking $NU của mình và tạo ra một số công việc. Nếu không, những người tham gia sẽ mất ETH đã ký quỹ của họ. NuCypher đã thiết kế WorkLock để thu hút những người đóng góp có ý nghĩa cho mạng lưới và khuyến khích sự tham gia staking, đây là những khía cạnh mà các phương pháp phân phối khác như airdrop thường không giải quyết được.

Công nghệ của Nucypher

1. Umbral PRE

Công nghệ chính của giao thức NuCypher là mã hóa lại proxy (PRE). PRE là một cách mã hóa dữ liệu và sau đó có người trung gian hoặc proxy không đáng tin cậy, chuyển đổi dữ liệu được mã hóa đó để người nhận có thể giải mã nó. Proxy không tìm hiểu bất kỳ điều gì về dữ liệu cơ bản cũng như không có quyền truy cập vào các khóa riêng tư, do đó đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu. Khả năng proxy thực hiện quá trình chuyển đổi này chỉ do chủ sở hữu dữ liệu kiểm soát và do đó PRE cung cấp cho chủ sở hữu dữ liệu quyền kiểm soát cuối cùng đối với khả năng cấp và thu hồi quyền giải mã.

Ngoài ra, PRE là một giải pháp bảo mật có khả năng mở rộng cao hơn so với các công nghệ mã hóa khóa công khai khác vì

  • 1) nó phù hợp hơn cho giao tiếp liên quan đến số lượng tùy ý của người sản xuất và người tiêu dùng dữ liệu và
  • 2) nó không yêu cầu biết người nhận cuối cùng của dữ liệu được mã hóa Tới trước.

Mã hóa lại proxy (PRE) là một loại mã hóa khóa công khai (PKE) cho phép thực thể proxy chuyển đổi hoặc mã hóa lại dữ liệu từ khóa công khai này sang khóa công khai khác mà không cần có quyền truy cập vào bản rõ hoặc khóa riêng bên dưới.

Umbral là chương trình mã hóa lại proxy ngưỡng của NuCypher. Alice (chủ sở hữu dữ liệu) có thể ủy quyền quyền giải mã cho Bob (người nhận) đối với bất kỳ bản mã nào dành cho cô ấy, thông qua quá trình mã hóa lại được thực hiện bởi một tập hợp các proxy được giảm thiểu đáng tin cậy. Khi một ngưỡng của các proxy này tham gia bằng cách thực hiện mã hóa lại, Bob có thể kết hợp các mã hóa lại độc lập này và giải mã thư gốc bằng khóa riêng của anh ấy.

👉 Xem thêm Umbral PRE

2. NuFHE – Tăng tốc GPU hoàn toàn bằng mã hóa đồng hình.

NuFHE là thư viện FHE bằng chứng về khái niệm dựa trên TFHE với khả năng tăng tốc GPU bằng CUDA và OpenCL. Nó có thể sử dụng Biến đổi Fourier nhanh (FFT) hoặc Biến đổi lý thuyết số nguyên thuần túy (NTT) để tăng tốc độ tính toán được mã hóa.

Mã hóa hoàn toàn đồng dạng (FHE) là một hình thức mã hóa cho phép tính toán tùy ý, an toàn trên dữ liệu được mã hóa (có nghĩa là dữ liệu được mã hóa có thể được xử lý mà không cần giải mã trước). Các thao tác trên dữ liệu được mã hóa được áp dụng như thể được thực hiện trên dữ liệu bản rõ.

NuFHE hiện là thư viện mã hóa đồng hình hoàn toàn có sẵn nhanh nhất trên thế giới.

👉 Xem thêm NuFHE

Ứng dụng của Nucypher

Chia sẻ các tệp được mã hóa (“Dropbox phi tập trung”)

Các tệp có thể được mã hóa từ phía máy khách và được lưu trữ trong các hệ thống tệp phân cấp hoặc tập trung. Các tệp này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba đã được phê duyệt một cách an toàn và quyền truy cập có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Nubox là một ví dụ về loại ứng dụng này và hiện đang tồn tại trên mạng thử nghiệm của NuCypher.

Hồ sơ sức khỏe điện tử do bệnh nhân kiểm soát (EHR)

Bệnh nhân có thể sở hữu và kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu y tế của họ, thay vì lưu trữ nó bằng các hệ thống tập trung như Epic. Khi bệnh nhân muốn chia sẻ dữ liệu của họ với bệnh viện hoặc công ty bảo hiểm, họ có thể cấp quyền truy cập tạm thời. Một dự án hackathon NuCypher gần đây đã xây dựng một ứng dụng thúc đẩy Nucypher để cho phép bệnh nhân chia sẻ dữ liệu y tế của họ một cách an toàn.

Trò chuyện nhóm được mã hóa end-to-end

NuCypher cho phép các ứng dụng nhắn tin nhóm, cung cấp cho nhiều người dùng quyền truy cập vào các tin nhắn được mã hóa end-to-end, thay vì phải mã hóa và gửi cùng một tin nhắn riêng lẻ cho từng người tham gia. Điều này cho phép các ứng dụng trò chuyện nhóm được mã hóa có thể mở rộng hơn.

NuCypher DAO

NuCypher DAO – một Tổ chức tự trị phi tập trung để quản trị Mạng NuCypher, được cung cấp bởi dự án Aragon.

NuCypher DAO bao gồm các bên liên quan cốt lõi: những stakers cung cấp tài nguyên để chạy các node cho mạng và phục vụ người dùng.

Các stakers NuCypher sẽ có thể xác thực các vấn đề, đề xuất và thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của mạng, với sức mạnh xác thực tỷ lệ thuận với số lượng $NU được staking. Những vấn đề này bao gồm đề xuất nâng cấp hợp đồng thông minh, thay đổi tỷ lệ phí toàn cầu và điều chỉnh các thông số khác của giao thức NuCypher hay chính NuCypher DAO. Ngoài ra, tất cả các stakers NuCypher sẽ có thể đưa ra các đề xuất với DAO, bất kể quy mô cổ phần của họ.

👉 Announcing the NuCypher DAO

Kinh tế học token NuCypher

NuCypher sử dụng mô hình kinh tế một mã thông báo với thuật toán đồng thuận Proof of Stake (PoS). NuCypher Token (NU) của nó có nguồn cung ban đầu là 1 tỷnguồn cung tối đa là 3,89 tỷ, tức Trợ cấp lạm phát sẽ là 2,885,390,081 NU

Cơ chế Staking

Các node trên mạng staking $NU giúp mạng lưới an toàn bảo mật. $NU lạm phát được phân phối cho các node và cơ hội được chọn để thực hiện các dịch vụ mã hóa tương ứng với cổ phần của mỗi node trên mạng. Cần lưu ý rằng mục đích duy nhất của NU là hoạt động như tiền gửi bảo mật vì người dùng mạng sẽ trả phí dịch vụ bằng Ethereum. Mô hình staking của NuCypher được thiết kế để cung cấp cho $NU tính thanh khoản thấp và khuyến khích các nút staking $NU miễn là họ sẵn sàng.

Không giống như các blockchains có cơ chế PoS khác, NuCypher yêu cầu các node chỉ định thời hạn mà họ sẵn sàng staking. Khoảng thời gian staking tối thiểu là một tháng và các node có thể tăng thời gian staking bất kỳ lúc nào nhưng không thể giảm thời gian staking nó. Dựa trên số lượng các node staking trên mạng, lạm phát ban đầu sẽ từ 50% ARP (nếu tất cả các nút đang cam kết rất ngắn hạn) đến 100% APR (nếu tất cả các nút đang cam kết dài hạn). Lạm phát sẽ giảm dần với tốc độ hàm mũ, giảm một nửa trong khoảng thời gian từ 2 năm (nếu tất cả các nút cam kết trong một năm) đến 4 năm (nếu tất cả các nút cam kết một tháng một lần).

Ở giai đoạn ban đầu, trước khi phí mạng được tạo ra có thể đáp ứng ngưỡng duy trì các node, các node chủ yếu được bù đắp bằng $NU lạm phát. Khi NuCypher trưởng thành, lạm phát sẽ giảm và phần thưởng sẽ được trả bằng phí giao dịch, bằng Ethereum.

Token Usecase

Token gốc của NuCypher, $NU, đóng vai trò là token công việc cung cấp cho chủ sở hữu quyền chạy một node trên mạng. Người tham gia chỉ có thể tạo ra một nút bằng cách

  • (1) cam kết luôn trực tuyến và có thể truy cập được đối với người dùng và
  • (2) staking một số lượng đủ $NU trên mạng làm tài sản thế chấp. Sau khi mạng xác nhận khoản tiền gửi bảo mật $NU, các node này có thể cung cấp dịch vụ mã hóa lại cho người dùng để đổi lấy lượng token mới và phí mạng (thanh toán bằng ETH).

NuCypher đã thiết kế mô hình token của mình để mang lại tính thanh khoản thấp cho $NU, do đó khuyến khích người dùng staking dài hạn thay vì sử dụng số tiền nắm giữ của họ để đầu cơ giá.

Phân bổ $Nu Token

NuCypher Token (NU) của nó có nguồn cung ban đầu là 1 tỷnguồn cung tối đa là 3,89 tỷ

– SAFT Series 1: 319,481,541 NU (31.95%)
– SAFT Series 2: 80,062,500 NU (8.01%)
– WorkLock: 225,000,000 NU (22.50%)
– Team/Equity Investors: 107,040,000 NU (10.70%)
– Company: 200,000,000 NU (20.00%)
– Incentivized Testnet & Ecosystem: 48,915,959 NU (4.89%)
– University Stakers: 19,500,000 NU (1.95%)
Trợ cấp lạm phát: 2,885,390,081 NU

Lịch Phân phối token $NU

         

Chương trình WorkLock

WorkLock là cơ chế thiết lập node mạng mới của NuCypher trong đó người tham gia sẽ khoá ETH, chạy các node và kiếm $NU (token gốc của NuCypher). 22,5% nguồn cung cấp $NU ban đầu (của 1 tỷ) là 225 triệu NU sẽ được phân phối trong chương trình WorkLock và bất kỳ ai (trừ các quốc gia bij cấm) đều có thể tham gia.

Cộng đồng có thể tham gia WorkLock thông qua CoinList. Thông qua sự hợp tác này giúp cho cộng đồng dễ dàng tham gia với sự hỗ trợ của Coinlist cho việc chạy và duy trì các node. Những người tham gia trên CoinList WorkLock sẽ khoá ETH và cả lượng $NU của họ trong 6 tháng (bắt đầu từ khi ra mắt mạng). Phần thưởng tích lũy kiếm được trong WorkLock cũng sẽ tự động được staking lại sau đó được phát hành vào cuối 6 tháng (kể từ khi ra mắt mạng). $NU mà node CoinList WorkLock kiếm được sẽ được chia tỷ lệ dựa trên số tiền khoá ETH của người dùng tham gia.

Dữ liệu Worklock của người dùng trên Coinlist

2.861 người dùng CoinList đã đóng góp 147 nghìn ETH (~ 54 triệu đô la) trong tổng số 354 nghìn ETH (~ 124 triệu đô la) bị khóa trên mạng, chiếm hơn 40% tổng số tiền của WorkLock toàn bộ mạng lưới.

Như vậy, mỗi ETH bị khoá sẽ nhận được tương đương 635 $NU vào tháng thứ 6 (bắt đầu tính từ ngày mainnet)

Roadmap Nucypher

Đội ngũ Nucypher

Nhóm NuCypher bao gồm các kỹ sư, nhà mật mã học và nhà khoa học máy tính dày dạn kinh nghiệm. Chuyên môn của họ về mật mã cho phép họ cung cấp các kết quả ấn tượng như “thư viện mã hóa đồng hình hoàn toàn nhanh nhất trên thế giới” (NuFHE) và ZeroDB, một cơ sở dữ liệu được mã hóa end-to-end.

Bên cạnh đó, Nhóm của NuCypher có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ, tổ chức tài chính và trường đại học.

Nucypher và Quỹ đầu tư đáng chú ý

NuCypher đã huy động được 4,3 triệu đô la Mỹ trong một đợt funding từ 13 quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty. Vòng này được dẫn đầu bởi Polychain Capital cùng sự tham gia của Michael Novogratz’s Galaxy Digital Assets Fund, FBG Capital, Compound VC, Satoshi Fund và Blockchain Korea Partners, và môt số những người khác.

Đối tác

NuCypher được hỗ trợ và kiểm tra bởi những người giám sát hàng đầu trong ngành tiền mã hoá, nhà cung cấp dịch vụ staking cho người dùng, kiểm toán viên và các trường đại học.

Auditors

 

Custodians

Nhà cung cấp dịch vụ staking

Staking Universities

Lời kết

Mô hình token của NuCypher là độc đáo đối với các blockchains cơ chế PoS khác đó là $NU của nó không được sử dụng làm phương tiện để thanh toán cho các dịch vụ của các node. Mặc dù ROI được tính toán, sử dụng số lượng token staking kiếm được, là cao; nhưng khó có thể nói sự kết hợp giữa lạm phát ban đầu và thiếu thanh khoản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá $NU trong thời gian dài.

Bên cạnh kinh tế học token, công nghệ NuCypher’s PRE giải quyết những điểm khó khăn của các doanh nghiệp muốn tận dụng điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn. Ngoài PRE, họ đang làm việc trên NuCypher Hadoop cung cấp cho người dùng quyền truy cập điện toán đám mây an toàn trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao. Họ cũng đang tìm cách mở rộng sang các phần khác của ngành dữ liệu lớn, như Spark, cũng như các cơ sở dữ liệu có cấu trúc, như Oracle và MySQL.

Theo báo cáo của IDC, dự kiến ​​chi tiêu hàng năm cho các dịch vụ CNTT đám mây công cộng sẽ đạt 158 ​​tỷ đô la vào cuối năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 17% [2]. Với sự đổi mới liên tục và những hiểu biết độc đáo về những thách thức mà các doanh nghiệp lớn đang phải đối mặt khi sử dụng công nghệ dữ liệu lớn và đám mây, NuCypher chắc chắn có lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua giành thị phần.

Tài liệu tham khảo

CoinlistNuCypher Staking EconomicsMining & Staking EconomicsMessariInfinity Stones

Disclaimer
Syndicator không được đăng ký là tổ chức cố vấn đầu tư tài chính với bất kỳ cơ quan quản lý, hoặc với bất kỳ cơ quan chính phủ, tổ chức nào khác. Syndicator đơn giản cung cấp quan điểm cá nhân, được đưa ra mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay sự tin cậy nào. Thông tin có ở đây không phải là lời đề nghị bắt buộc để mua, giữ hoặc bán bất kỳ tokens hay coins nào.
Syndicator không tuyên bố về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời của tài liệu được cung cấp và tất cả thông tin có trong trang web này dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, nhưng không được đảm bảo là chính xác hoặc đầy đủ nhất. Bất kỳ ý kiến ​​hoặc quan điểm nào được trình bày ở đây phản ánh thực tế kể từ ngày xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giao dịch và đầu tư tiền mã hoá (còn được gọi là tiền kỹ thuật số, tài sản tiền mã hoá, altcoin, v.v.) có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá trị tiền mã hoá và hợp đồng tương lai có thể biến động mạnh và do đó, người dùng có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.
Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể phải chịu tổng số lỗ lớn hơn số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro và nguồn tài chính mà bạn sử dụng và đối với hệ thống giao dịch đã chọn. Bạn không nên tham gia vào giao dịch trừ khi bạn hiểu đầy đủ về bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ tổn thất của bạn. Nếu bạn không hiểu đầy đủ những rủi ro này, bạn phải tìm kiếm lời khuyên độc lập từ cố vấn tài chính của bạn.
Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng với mức độ rủi ro của riêng bạn.
Bạn là thành viên của Syndicator, bạn cần đồng ý rằng: Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

Issue Price
$0.13
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release