Lamek

Tham gia chương trình 1000 validator trên Polkadot - Syndicator

Tham gia chương trình 1000 validator trên Polkadot

Polkadot là giao thức blockchain cho phép giao tiếp xuyên chuỗi và có thể với các blockchains khác nhau để thành một mạng lưới thống nhất. Để có thể thực hiện được điều này, một trong những tác nhân quan trọng nhất đó chính là các validator hoạt động trên mạng lưới Polkadot. Chính vì vậy nên Web3 Foundation đã cho ra mắt chương trình “1000 validator trên Polkadot”.

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains

Parathreads có mô hình tương tự parachain, nhưng hạ thấp tiêu chuẩn xuống để đạt được lợi ích là có thể chia sẻ khả năng kết nối và bảo mật của Polkadot.

Binance Launchpool bật mí dự án mới: Certik - Syndicator

Binance Launchpool bật mí dự án mới: Certik

CertiK Chain – một giao thức chuỗi chéo với tính năng chấm điểm bảo mật và các khoản bồi thường phi tập trung để tạo nên các dApp, các blockchains bảo mật.