Lamek

A deep dive into Kylin Network

Defi cho tới thời điểm hiện tại vẫn luôn là một cái tên vô cùng nóng hổi trong lĩnh vực blockchain. Nói một cách đơn

Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung - PolkaWarriors - Syndicator

Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung

Blockchain đã mở ra một hướng đi mới cho việc lưu trữ trên đám mây một cách phi tập trung. Crust Network là một trong những dự án đầu tiên làm việc này trên mạng lưới Polkadot. Crust Network hướng đến việc giải quyết sự bảo mật dữ liệu, tính tin cậy và minh bạch của dữ liệu. Đây là một trong những điều rất nhức nhối với các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn. Không có một cá thể nào điều khiển và thâu tóm hệ thống, bởi vì dư liệu được lưu trữ trên các node khác nhau.