polkadotPolkadot
$ 23.90
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

●  Giờ đây, các dự án tiếp cận tới Polkadot thậm chí còn dễ dàng hơn cho dù dự án đó không có vốn để đảm bảo một vị trí parachain chuyên dụng và cho những dự án này cơ hội trở thành parachain nếu ứng dụng của họ đáp ứng một thông lượng đủ cao – đó là trở thành 1 Parathread

● Parathreads là một ý tưởng để các parachains tạm thời tham gia (trên cơ sở từng khối) vào bảo mật Polkadot mà không cần đấu giá một slot parachain chính thức.

● Nói đơn giản Parathread dành cho các chain ko thể đấu dc slot parachain nhưng vẫn muốn nằm trong parachain để dc ghi vào block của relay chain. Điều này được thực hiện thông qua việc, 1 Parachain sẽ chia sẻ lại 1 phần tài nguyên khan hiếm cho người khác, và tất nhiên parathread này phải chịu phí cho Papachain đó trên mỗi block. Bởi vì đơn giản, không phải dự án nào cũng đủ tiền để đấu giá vào Slot parachain, nên là phải đi thuê tài nguyên của dự án đã đấu thành công (tức là thuê tài nguyên của thằng Parachain chính thức)

● Parachains và parathreads rất giống nhau từ quan điểm phát triển. Parathreads có cùng lợi ích khi kết nối với Polkadot mà 1 parachain chính thức có.

● Sự khác biệt giữa parachains và parathread là kinh tế. Slot parachain phải được đấu giá (bằng cách lock DOT gọi là Bonding, dự án nào được Bonding nhiều DOT nhất thì nó thắng), Còn parathread là chỉ cần đi thuê lại tài nguyên của thg trúng Slot parachain đó, nhưng phải trả phí cho thg Parachain trên mỗi block

Parathreads có mô hình tương tự parachain, nhưng hạ thấp tiêu chuẩn xuống để đạt được lợi ích là có thể chia sẻ khả năng kết nối và bảo mật của Polkadot. Giờ đây, các dự án tiếp cận tới Polkadot thậm chí còn dễ dàng hơn cho dù dự án đó không có vốn để đảm bảo một vị trí parachain chuyên dụng và cho những dự án này cơ hội trở thành parachain nếu ứng dụng của họ đáp ứng một thông lượng đủ cao. Mặc dù các parachains có thể mượn DOT từ người dùng thông qua khoản vay cộng đồng, nhưng nếu mà dự án đó không có cộng đồng thì phải làm sao? Đó là Sử dụng parathreads, bất kỳ nhóm phát triển nào cũng có thể truy cập vào Relay Chain và khởi chạy ứng dụng của họ.

Các slot parachain chuyên dụng cung cấp thông lượng cao, nhưng yêu cầu một lượng bond lớn trong tối đa hai năm. Tại sao điều này là điều bắt buộc? Chia sẻ bảo mật không phải là miễn phí và các parachains tạo ra lượng bond này để bảo mật và truy cập vào thông lượng của Polkadot. Parathreads có cùng một API và chức năng tương tự parachains, nhưng trên cơ sở “dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu”.

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Bạn hãy tưởng tượng Polkadot như một máy tính khổng lồ và parachains giống như các ứng dụng có trong ổ cứng và có tính khả dụng cao, thì Parathreads giống như các ứng dụng nằm trên đĩa mềm và có thể được sao chép vào bộ nhớ khi cần. Đối với những người đã quen thuộc với cách hoạt động của Bitcoin và Ethereum, người dùng đặt giá thầu để nhập block parathread vào Relay Chain tương tự như cách người dùng đặt giá để giao dịch trong block Bitcoin hoặc Ethereum.

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Ứng dụng Parathread

Parathreads lý tưởng cho ba loại ứng dụng:

  • Ứng dụng đang tìm kiếm cách để kết nối tới Polkadot,
  • Các ứng dụng lo lắng về việc mất slot parachain
  • Các ứng dụng có có số truy cập nhiều hơn là lưu trữ.

Trong quá trình phát triển Polkadot của chúng tôi, một số dự án đã bày tỏ lo ngại về số bond cần thiết để đảm bảo một vị trí parachain chuyên dụng. Các dự án phát triển có thể không có vốn để có 20.000 DOT trong hai năm. Parathreads yêu cầu số lượng bond thấp hơn (50-100 DOT) và cho phép các chuỗi gửi một block đến Relay Chain bất cứ khi nào chúng có một chuỗi giao dịch đầy đủ, đồng thời nhận được đầy đủ các lợi ích về bảo mật và kết nối. Nếu ứng dụng được sử dụng nhiều, nó có thể tăng DOT cần thiết và nâng cấp lên parachain bằng cách hoán đổi với parachain hiện có.

Một mối quan tâm khác với khả năng tương tác chuỗi là quản lý sự phụ thuộc. May mắn thay, Polkadot lại có các chuỗi chuyên dụng để biên soạn ứng dụng của dự án đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các chuỗi bạn sử dụng bị mất slot parachain? Rất đơn giản, chuỗi đó chỉ cần hạ cấp xuống parathread và vậy là vẫn hoàn toàn khả dụng. Chu trình này sẽ làm giảm bớt nỗi lo khi mất quyền truy cập vào Polkadot.

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Đối với một số ứng dụng, việc trở thành một parathread lại có ý nghĩa hơn là một parachain. Cụ thể, đây là những ứng dụng không có trạnh thái được cập nhật thường xuyên. Lấy một dịch vụ tên miền chẳng hạn. Những yêu cầu đọc được gửi tới với số lượng lớn hơn nhiều so với yêu cầu ghi, đo đó việc cập nhật sổ đăng ký vài giờ một lần là điều bình thường. DNS không quá thiết tha với thời gian sinh block mỗi sáu giây của Polkadot. Oracles cũng có ý nghĩa tương tự parathreads, ví dụ như thời tiết hàng ngày hay block Bitcoin.

Parathread Economics

Polkadot sẽ dành một số slot parachain cho một nhóm parathreads. Bất kể số lượng parathreads có bao nhiêu cũng đều có thể tồn tại trong pool, nhưng chỉ một số lượng hạn chế có thể thực thi trong mỗi block.

Trong mỗi block Relay Chain, các parathreads sẽ báo hiệu mỗi khi muốn thực hiện một block bằng cách tham gia vào một cuộc đấu giá. Collator của Parathread sẽ cho validator được chỉ định cho nhóm bao nhiêu DOT mà họ sẵn sàng trả để block của họ được thực thi và hoàn thiện. Mô hình pay-per-block khác với parachains, nó cho phép những người có thể hiện một block trong mỗi block Relay Chain nhờ vào chính vị trí dành riêng cho họ..

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Có một số cách mà parathreads có thể hỗ trợ cho việc thực thi block. Ví dụ: họ có thể gây quỹ và có một tài khoản DOT cho chuỗi của họ và cho collator sử dụng tài khoản này để hoàn thiện một block khi cần thiết. Ngoài ra, mô hình này còn có thể có một mô hình lạm phát, để cung cấp nhiều token hơn cho các validator  khi Relay Chain phát triển. Nhưng một khi mà giá trị của các token này vượt quá giá trị của các DOT cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đấu giá, collator sẽ phải chấp nhận lấy phần thưởng block.

Polkadot Landscape

Parathreads là một sự bổ sung đắc lực cho Polkadot. Vì chúng có giao diện giống như parachains nên cả hai đều được bảo mật theo “shared security” của Polkadot và có thể liên lạc thông qua XCMP .

Polkadot sẽ hỗ trợ khoảng 100 parachains. Và Parathreads nhằm làm gia tăng số lượng ứng dụng có thể hoạt động trên Polkadot bằng cách gộp chúng lại để chia sẻ các slot parachain. Điều này sẽ cho phép có thể có nhiều chuỗi cơ sở hạ tầng hơn và giúp cải thiện khả năng tổng hợp lên đáng kể.

Parathreads: Pay-as-you-go Parachains - Syndicator

Một nhóm parachains sẽ là một chuỗi về cấp hệ thống, có nghĩa là mỗi parachain sẽ có một đối tượng riêng. Một trong những mục tiêu của chúng tôi làm ở Polkadot là có một Relay Chain mà không có giao dịch ở Relay Chain này. Bằng chứng về tính hợp lệ (POV) là thông tin duy nhất sẽ đi vào các black Relay Chain này. Điều này có nghĩa là sẽ có một parachain riêng cho việc giao dịch DOT, một cho quản trị, một cho stake, một cho hợp đồng thông minh, v.v.

Một nhóm parachains khác sẽ là các ứng dụng cho thuê các slot parachain chuyên dụng. Đây sẽ là những chuỗi được sử dụng nhiều như một sàn giao dịch phi tập trung hoặc chuỗi các stablecoin. Đối với những chuỗi này, sẽ tiết kiệm hơn nếu đưa một lượng bond để khai thác toàn bộ tốc độ của Relay Chain đó, hơn là phải trả phí cho mỗi block.

Nhóm thứ ba sẽ là parathreads, đây sẽ là nơi các ứng dùng cần sự bảo mật và kết nối của Polkadot, nhưng không cần thông lượng cao.

Parathreads là một bước tiến lớn trong việc giúp Polkadot dễ tiếp cận hơn và tối ưu hóa các tài nguyên có sẵn trên Relay Chain. Với sự phát triển vượt bậc của Polkadot, bất kỳ nhóm nào cũng có thể bắt đầu phát triển ứng dụng của họ để chuẩn bị cho sự ra mắt của Polkadot với sự tự tin rằng họ có thể kết nối với Relay Chain và khai thác một cách tối đa các lợi ích từ khả năng tương tác trên Polkadot mang lại.

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Viết một bình luận

polkadotPolkadot
$ 23.90
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release