S'Mann

Founder & CEO @Syndicator
Binance LaunchPad - SafePal (SFP) - syndicator

Binance LaunchPad – SafePal (SFP)

Key Metrics sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu SafePal chính thức được niêm yết Historical Price Key Metrics sẽ tự động cập nhật

Hướng dẫn Staking HBTC nhận $LINA

Cùng với việc ra mắt mạng chính của mình, Linear đang khởi chạy chương trình pre-staking Huobi BTC (HBTC) trong 4 tuần để khuyến khích các trường hợp sử dụng nền tảng chéo cho cả Huobi và Linear trong dài hạn

A Deep Dive Into Arweave (AR)

A novel data storage blockchain protocol enabling a permanent web and creating truly permanent data storage for the first time.

Linear Finance cập nhật chương trình Staking trên Mainnet

Linear Finance công bố về cơ cấu phần thưởng cho chương trình staking mainnet đầu tiên giúp người dùng đóng góp vào sự ổn định và bảo mật của giao thức, và đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của Linear trong tương lai.

Validator Reward Token (VAL) - Soramitsu SORA - XOR Token - syndicator

Validator Reward Token (VAL)

VAL Historical Price VAL là token phần thưởng của các trình xác thực (validator) cho Mạng SORA, được sử dụng để thưởng cho những người

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,581.00 0.76%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,141.18 0.05%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.43 2.58%