Equilibrium

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Các địa chỉ ví trên Polkadot và Kusama khác nhau như thế nào?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các nền tảng như KusamaPolkadot đang nâng cao phạm vi những điều mà con người có thể thực hiện với tiền mã hóa, vì vậy Equilibrium đã nhận thức rõ họ muốn xây dựng EquilibriumGenshiro thông qua việc sử dụng Relay chain thích hợp. Tuy nhiên, rất nhiều người dùng ban đầu gặp khó khăn về cách địa chỉ ví hoạt động trong các loại môi trường tương thích này, chính vì vậy mà Equilibrium sẽ giải thích về điều này dưới đây.

Nếu bạn đến từ Ethereum, bạn có thể đã quen với những địa chỉ giống như sau:

 • 0xfd1472d6f10826df5fe5769990c6080523a30a35

Tuy nhiên, trong thế giới của Polkadot và Kusama, bạn lại có thể quen với những địa chỉ như thế này:

 • l2uxb9baJaiHhCvMzijnCYbkiXpGQ24jhj4AmhNvrMEzWuoV
 • EVH78gP5ATklKjHonVpxM8c1W6rWPKn5cAS14fXn4Ry5NxK
 • 2q5qF1LqDpINWGC1JJaCzmPQMGPZPKQ76f2XqzxMBjwmadxW
 • 5DyfSpLWSoSpFfur35gn4PmbrupchiWbdEKgcQPaJGDULHGd
 • jRaQ6PPzcqNnckcLStwqrTjEvpKnJUP2Jw65Ut36LQQUycd
 • 4dFhts6694CTKKV4btQdnzB3yzxrNcjUVaztvJXmX8eYeXox

Địa chỉ Polkadot luôn bắt đầu bằng số 1, địa chỉ Kusama luôn bắt đầu bằng chữ in hoa và địa chỉ Substrate đều bắt đầu bằng số 5. Trong danh sách địa chỉ ví ở trên là sáu địa chỉ này được viết dưới các định dạng khác nhau nhưng tất cả đều thuộc về một tài khoản. Polkadot và Kusama đóng vai trò bridge các blockchain đáng lẽ ra là tách biệt với nhau để chúng có thể cùng tương tác và thực hiện. Vậy làm thế nào để tất cả những điều này có thể hoạt động nhịp nhàng cùng nhau?

Địa chỉ ví tương thích là cốt lõi đảm bảo tiền điện tử đến được với người nhận dự kiến tương ứng trên network thích hợp. Các định dạng địa chỉ khác nhau mà các network này đòi hỏi là các hiển thị khác nhau của cùng một public key trong cặp private-public key (được tạo bởi một công cụ phần mềm chuyên dụng). Điều này giúp cho các địa chỉ này tương thích trên các chain chạy trên Substrate, với điều kiện là định dạng được chuyển đổi chính xác.

Điều này được minh họa đầy đủ hơn thông qua việc giả định một trường hợp tương tự trong ngôn ngữ. Nếu chúng ta muốn thể hiện cụm từ “ngôi nhà” theo các cách khác nhau, chúng ta có một danh sách các lựa chọn tiềm năng và phù hợp như sau:

 • Tiếng Anh: house
 • Tiếng Đức: haus
 • Tiếng Tây Ban Nha: casa
 • Tiếng Nga: дом

Hay nói cách khác, điều này đơn giản chỉ là một loạt các cách khác nhau để diễn đạt cùng một ý tưởng (ngôi nhà), và tất cả chúng đều đại diện cho cùng một thứ (ngôi nhà), nhưng không có lựa chọn nào trong các lựa chọn trên chính là ngôi nhà trên thực tế.

Địa chỉ của bạn ở Polkadot và Kusama hoạt động hiệu quả theo cách tương tự như trên. Ví của bạn sẽ giữ public key và private key của bạn, đồng thời tất cả các định dạng khác nhau tùy thuộc vào chain mà bạn kết nối chỉ là các hiển thị khác nhau của cùng một public key.

Giả sử chúng ta có public key như sau:

 • 0x54a0lf789elcflcf69da4010f7001dfaea8e4166656f332ebb5b38ec85704811

Trên Polkadot, nó sẽ được bắt đầu bằng số 1 theo tiêu chuẩn của nền tảng này:

 • 12uxb9baJaiHhCvMzijnCYbkiXpGQ24jhj4AmhNvrMEzWuoV

Trên Kusama sẽ được hiển thị bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa:

 • EVH78gP5ATklKjHonVpxM8c1W6rWPKn5cAS14fXn4Ry5NxK

Trong địa chỉ chung của Substrate, nó sẽ được bắt đầu bằng số 5:

 • 50yfSpLWSoSpFfur35gn4PmbrupchiWbdEKgcQPaJGDULHGd

Đây là một điều tuyệt vời bởi bạn có thể sử dụng một địa chỉ hoặc một tài khoản trên tất cả các chain khác nhau. Tuy nhiên, việc này thường không được khuyến khích. Tốt hơn hết là bạn nên có các tài khoản riêng biệt với private key cho từng network mà bạn muốn tham gia. Lý do mà bạn nên thực hiện như trên, chính là: bảo mật! Nếu một trong các tài khoản của bạn bị xâm phạm, thì tài sản trong các tài khoản khác của bạn vẫn an toàn.

Bạn có thể dễ dàng thiết lập việc này trong extension (tiện ích mở rộng) của trình duyệt Polkadot. Đơn giản chỉ cần thiết lập từng tài khoản chỉ có thể được hiển thị trên mạng mà bạn muốn kết nối, thay vì kết nối với tất cả các mạng. Hãy thử kết nối ví của bạn với Dapp của Equilibrium để thực hiện và kiểm tra chức năng có sẵn trên testnet!

Nguồn: Equilibrium.

Về Equilibrium

Equilibrium là một giao thức thị trường tiền tệ xuyên chuỗi phi tập trung. Người dùng Equilibrium có thể: Lend, Bail out, Borrow, Trade.  Equilibrium sẽ trở thành một parachain của Polkadot lưu trữ một giao thức thị trường tiền tệ đa mục đích, cho phép người dùng cho vay và mượn stablecoin và tài sản tiền mã hóa, cũng như bảo vệ nợ hệ thống và đổi lại được phí. Thiết kế của giao thức Equilibrium và công nghệ cơ bản của Polkadot cho phép tạo ra sàn giao dịch có đòn bẩy phi tập trung có thể tương tác đầu tiên.

Equilibrium – Thị trường tiền tệ liên chuỗi phi tập trung

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Equilibrium

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release