CryptoCritS

PolkaWarriors Weekly Issue(dot)14

Parachain Auction & Crowdloan on Rococo. ATH DOT & KSM – ready for Parachain. I.Hot Topic Rococo Đã có 11 parachains (ngoài 3 parachains mặc

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)13

Parachain Auction & Crowdloan on Rococo test I.Hot Topic Rococo Thử nghiệm cho Parachain Auctions & Crowdloans đã được khởi chạy trên Rococo và Acala

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)12

EXPECTING CHAOS IN KUSAMA PARACHAIN AUCTION IS COMING I.Hot Topic Karura Các cuộc đấu giá Kusama parachain đang đến gần! Karura Network đang xây dựng

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)11

When Kusama ParaChains? Gần đây, khi được hỏi về thời gian ra mắt Kusamanetwork Parachains, Tiến sĩ Gavin Wood đã trả lời rằng ParaChains Kusama

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)10

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)10 Polkadot Compound Finance vừa thông báo rằng họ đang phát triển một mẫu thử nghiệm mới dựa trên “Compound Chain Whitepaper” có

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)9

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)9 I.Hot Topic Rococo v1 Crust Network & hydraDX vừa kết nối thành công với Rococo testnet, giúp tăng số lượng parachains. Đây

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)8

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)8 CROSS-CHAIN TRANSATION SUCESSFULLY ON ROCOCO I.Hot Topic Polkadot Polkadot vừa cập nhật lộ trình của họ. Vào năm 2021, họ dự định tung

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)7

Chúc mừng tết Nguyên Đán 2021 New ATH Vào ngày thứ hai của năm mới, Polkadot($DOT) vừa chính thức phá vỡ ATH – 30,2$. Một

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)6

Topic: Inter-Chain Bridges Are Exploding Inter-Chain Bridges là cách để hai chuỗi có chủ quyền về kinh tế và đa dạng về công nghệ giao

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,581.00 0.76%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,141.18 0.05%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.43 2.58%