Equilibrium

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Các gói cứu trợ của Equilibrium – Phương pháp mới để quản lý nợ trong DeFi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Điều gì sẽ xảy ra nếu Equilibrium nói với bạn rằng Equilibrium đã thiết kế một giải pháp thay thế cải tiến cho phiên đấu giá DeFi thông thường nhằm thanh lý nợ xấu?

Có khoảng 43 tỷ USD tài sản tiền điện tử được khóa vào DeFi và khoảng 50% số tiền đó được đấu giá bởi các giao thức cho vay tùy thuộc vào cách thị trường vận động. Thật không may, điều này tạo tiền đề cho việc giải phóng một lượng lớn thanh khoản vào thị trường trong thời kỳ hỗn loạn – và đó không phải là giải pháp tối ưu.

Chúng ta không cần phải suy đoán về những gì có thể xảy ra ở đây, chúng ta chỉ cần nhìn vào lịch sử. Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, MakerDAO đã phải bán đấu giá token MKR của mình để trang trải khoản nợ xấu khoảng 5,4 triệu đô la. Đây là một tình huống hoàn toàn không mong muốn đối với bất kỳ dự án DeFi nào. Equilibrium biết phải có một cách tốt hơn để quản lý những loại vấn đề này và đó là lý do khiến Equilibrium thiết kế cơ chế cứu trợ.

Cơ chế cứu trợ của Equilibrium là một cách tiếp cận mới hiệu quả để quản lý nợ và rủi ro trong hệ thống DeFi. Thiết kế hệ thống của Equilibrium giới thiệu vai trò của “người bảo lãnh”. Những người bảo lãnh là những người dùng cam kết tính thanh khoản trước sự suy giảm của thị trường hoặc sự kiện black swan, và họ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của Equilibrium trơn tru. Không cần phải nhanh chóng thu thập thanh khoản khi nợ xấu tăng lên, bởi vì những người bảo trợ của Equilibrium đã cung cấp thanh khoản này dưới dạng các tài sản tiền điện tử khác. Và nó sẽ có sẵn ngay lập tức khi Equilibrium cần.

Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu ba lý do lớn khiến các gói cứu trợ là một cơ chế được mong muốn hơn để duy trì tính toàn vẹn của nền tảng DeFi. Các gói cứu trợ giúp cho các hoạt động dễ dự đoán hơn, loại bỏ nguy cơ trượt giá và giữ rủi ro nợ xấu nằm ngoài hệ thống.

Equilibrium sẽ giải thích từng điểm dưới đây, nhưng trước tiên hãy trình bày về cách cơ chế cứu trợ của Equilibrium thực sự hoạt động.

Các gói cứu trợ về nguyên tắc và thực tiễn

Bằng cách khóa các tài sản kỹ thuật số của họ vào một nhóm riêng biệt (và kiếm thu nhập thụ động bằng token EQ), những người bảo lãnh sẽ cung cấp cho Equilibrium các khoản tiền cần thiết để quản lý các cuộc gọi ký quỹ trước. Nói một cách đơn giản, người bảo lãnh là bên thứ ba tham gia Equilibrium, những người được khuyến khích nhận nợ đã thanh lý và tài sản thế chấp. Bạn có thể tưởng tượng  đó là lợi nhuận ròng cho sự ổn định tổng thể của Equilibrium.

Equilibrium có một pool dành riêng cho tính thanh khoản của gói cứu trợ này – những người bão lãnh sẽ cung cấp tính thanh khoản của họ trước để kiếm được một phần đáng kể lãi suất mà người vay phải trả. Lãi suất dao động tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các điều kiện của nhóm bảo lãnh và phần thưởng gói cứu trợ dao động tương ứng.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một hệ số áp dụng trên lãi suất mà người vay phải trả thay đổi như thế nào. Hệ số phụ thuộc vào tính thanh khoản tương đối của các nhóm bảo lãnh  và tài sản thế chấp. Nếu nhóm bảo lãnh có đủ vốn, lãi suất sẽ giảm xuống cho tất cả những người đi vay. Nếu không có đủ thanh khoản trong nhóm bảo lãnh, liên quan đến tính thanh khoản tài sản thế chấp tổng thể, thì lãi suất sẽ tăng cao hơn đối với tất cả những người đi vay.

Mỗi người đi vay trên Equilibrium trả một mức lãi suất thay đổi phần lớn phụ thuộc vào các điều kiện danh mục đầu tư của từng người đi vay. Để đánh giá APR mà những người bảo lãnh được hưởng để bảo vệ hệ thống, Equilibrium cần phải tìm ra sự cân bằng hài lòng trong nền tảng. Bảng sau đây mô tả cách APR mà người bảo lãnh kiếm được phụ thuộc vào khả năng thế chấp trung bình của danh mục đầu tư của người đi vay trong hệ thống, giả định mức rủi ro tổng hợp không đổi cho danh mục đầu tư của người đi vay (5% biến động hàng ngày của lợi nhuận):

Khi người đi vay vỡ nợ và bị thanh lý trong hệ thống của Equilibrium, danh mục tài sản và nợ phải trả của họ sẽ được chuyển cho người bảo lãnh. Điều này khiến những người bảo lãnh trở thành người gánh khoản nợ đã thanh lý để đổi lấy tài sản thế chấp đã được thanh lý. Vì những người bảo lãnh này có một số thanh khoản ban đầu, mọi vị trí trong danh mục đầu tư của họ vẫn còn và toàn bộ hệ thống vẫn duy trì hoạt động bình thường. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi!

Người bảo lãnh có thể trả khoản nợ này bất kỳ lúc nào họ muốn, nhưng họ chỉ có thể rút khỏi nhóm cứu trợ sau khi lần đầu tiên xóa bất kỳ khoản nợ nào tích lũy từ việc thanh lý tỷ lệ với phần của họ trong nhóm cứu trợ.

Các gói cứu trợ giúp các hoạt động dễ dự đoán hơn

Đấu giá thật ra không đảm bảo hoàn toàn! Các nhà tạo lập thị trường có thể muốn hoặc không muốn tham gia vào chúng. Nếu những người chơi chính này chọn không tham gia, thì bất kỳ token tiện ích nào đang được sử dụng cuối cùng sẽ bị giảm thiểu để bù đắp sự thiếu hụt. Người dùng của dự án và các thành viên trong nhóm đều không hào hứng với điều đó.

Một giải pháp phổ biến giữa các giao thức cho vay là đưa ra hình phạt thanh lý cao. Điều này cho phép một số điểm linh động khi người giữ không có lãi trong việc thanh lý nợ xấu và giá trị tài sản thế chấp tiếp tục giảm. Nó kéo dài một thời gian trước khi giao thức cho vay phải khai thác token tiện ích của nó (giống như MakerDAO phải giảm thiểu MKR) hoặc tìm một số biện pháp khác để xử lý tình trạng vỡ nợ.

Equilibrium đã thực hiện nghiên cứu sâu về cách quản lý điều này. Bảng dưới đây tổng hợp các phát hiện của Equilibrium, mô tả mức giảm tài sản thế chấp tối đa cho phép ở các mức phạt thanh lý và chiết khấu thanh lý khác nhau.

Để so sánh, các gói cứu trợ là một giải pháp thuận tiện và sẵn sàng cho vấn đề này. Không cần đấu giá, hình phạt hoặc cấu trúc chiết khấu phức tạp để khuyến khích một số loại hành vi trong hệ thống. Equilibrium đo lường khấu hao tài sản thế chấp như dự kiến, nhưng không giống như mô hình phạt ở trên, Equilibrium làm như vậy tổng thể để đánh giá khả năng thanh toán của toàn bộ hệ thống, thay vì chỉ xem xét các phần của nó.

Nói cách khác, Equilibrium có được câu trả lời có thể định lượng được cho câu hỏi “Có đủ tài sản thế chấp và tính thanh khoản của người bảo lãnh trong hệ thống để tồn tại khi giá trị tài sản thế chấp sụt giảm nghiêm trọng không?” Nếu các con số cho thấy là không, thì Equilibrium làm cho việc đi vay trở nên kém hấp dẫn hơn bằng cách tăng lãi suất, đồng thời làm cho việc vay mượn có lợi hơn. Nếu những con số bảo có, thì điều ngược lại đúng: những người đi vay bị thu hút bởi lãi suất thấp hơn trong khi những người bảo lãnh kiếm được ít hơn.

Không có rủi ro trượt giá

Trượt giá đề cập đến sự khác biệt giữa giá dự kiến ​​của một giao dịch và giá mà giao dịch thực sự được thực hiện – đó là lý do khiến bạn có thể nhận được ít hơn từ một giao dịch so với bạn mong đợi.

Trượt giá phổ biến nhất trong thời kỳ biến động mạnh, khi các nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường thích ngồi bên lề thay vì giữ lệnh trong sổ lệnh. Tài sản tiền điện tử được biết đến với sự biến động so với các tài sản thông thường, do đó, tính thanh khoản thấp là một rủi ro thường xuyên. Tình trạng trượt giá ảnh hưởng đến việc thanh lý nợ xấu bởi vì nếu chúng ta không giải quyết được nó, nó có thể dẫn đến việc bán tài sản thế chấp trong lúc thị trường khó khăn.

Các gói cứu trợ làm giảm cơ hội trượt giá xuống 0 vì không có giao dịch nào xảy ra nếu một vị thế bị vỡ nợ. Người bảo lãnh có thể xử lý khoản nợ mà họ nhận được từ những người đi vay đã thanh lý bất cứ lúc nào họ muốn, sẵn sàng chờ đợi qua các giai đoạn thanh khoản cao và thấp.

Không có rủi ro trượt giá, không có vấn đề gì.

Không có rủi ro nợ xấu trong hệ thống khi thanh lý

Cho đến nay, các hệ thống DeFi đã được thiết kế sao cho nợ xấu vẫn còn trong hệ thống cho đến khi các bên thứ ba (như người giữ và nhà tạo lập thị trường) mua hết. Điều này thể hiện nguy cơ mất khả năng thanh toán cho toàn hệ thống và điều đó không có lợi cho bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao Equilibrium giới thiệu cơ chế cứu trợ.

Equilibrium được bảo vệ duy nhất khỏi nợ xấu bởi vì những người bảo trợ bảo vệ người đi vay khỏi nguy cơ mất khả năng thanh toán. Các tài sản liên quan đến vị thế nợ được thế chấp của người dùng hoàn toàn tách biệt với quỹ để thanh lý nợ xấu. Thiết kế này giúp nợ xấu được giữ riêng ở bên ngoài.

Hãy nghĩ theo cách này: Những người giữ MakerDAO mua hết nợ xấu (hoặc ít nhất là dự kiến ​​sẽ làm như vậy) khi nó phát sinh do thanh lý của người vay. Trong khi đó, những người bảo trợ của Equilibrium sẽ cung cấp khoản thanh khoản này trước và họ cũng có tùy chọn quản lý nó sau này khi họ quyết định trang trải khoản nợ mà họ đã tích lũy được từ việc thanh lý.

Nguồn: Equilibrium

Về Equilibrium

Equilibrium là một giao thức thị trường tiền tệ xuyên chuỗi phi tập trung. Người dùng Equilibrium có thể: Lend, Bail out, Borrow, Trade.  Equilibrium sẽ trở thành một parachain của Polkadot lưu trữ một giao thức thị trường tiền tệ đa mục đích, cho phép người dùng cho vay và mượn stablecoin và tài sản tiền mã hóa, cũng như bảo vệ nợ hệ thống và đổi lại được phí. Thiết kế của giao thức Equilibrium và công nghệ cơ bản của Polkadot cho phép tạo ra sàn giao dịch có đòn bẩy phi tập trung có thể tương tác đầu tiên.

Equilibrium – Thị trường tiền tệ liên chuỗi phi tập trung

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN | Facebook 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Equilibrium

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release