Sparrow – Nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trong những năm qua, thuật ngữ tiền điện tử đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Ngày càng có nhiều người sử dụng tiền điện tử để kiểm soát việc phân phối và tạo ra tiền. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch tài chính đều đi kèm với rủi ro và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, hầu hết các nhà đầu tư hiện đang sử dụng các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch mà không thể kiểm soát rủi ro, hoặc có thể kiểm soát rủi ro thông qua các kiến thức cơ bản, tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát tuyệt đối bởi sự biến động rất lớn của thị trường này. Để giải quyết vấn đề này, Sparrow là nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu cung cấp cho người dùng cách đơn giản nhất để kiểm soát rủi ro và kiếm tiền từ tài sản kỹ thuật số của bạn. Nền tảng mang tính cách mạng của họ dự kiến sẽ cho phép người dùng giao dịch các tùy chọn được giải quyết bằng hợp đồng thông minh.

A. Sàn giao dịch Sparrow là gì?

Sàn giao dịch Sparrow là gì?

Sparrow là một nền tảng giao dịch quyền chọn, mục đích tạo ra một nơi an toàn và đáng tin cậy để các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro cũng như cung cấp các công cụ đơn giản và công cụ bảo mật cho người dùng theo nhu cầu cụ thể.
Với tầm nhìn mang lại cho thế giới sự dễ dàng để giao dịch bất cứ thứ gì, Sparrow muốn phục vụ người dùng của họ bằng công cụ dễ dàng và an toàn để người dùng Sparrow có thể sử dụng các công cụ của họ như các chuyên gia.

B. Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow

Giao dịch quyền chọn cho phép bên mua quyền trả cho bên bán quyền một khoản phí để có quyền (nhưng không có nghĩa vụ thực hiện) mua hoặc bán một đồng tiền nào đó trong khoảng thời gian nhất định hoặc tại một thời điểm nhất định với một mức giá thực hiện thỏa thuận trước. Bên bán bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ nếu bên mua mong muốn.
Đây là một trong những loại hình giao dịch khá phổ biến trong giao dịch chứng khoán hay ngoại tệ. Với loại hình giao dịch này, nhà giao dịch có thể kiểm soát và Quản lý rủi ro cực tốt. Vận dụng hình thức giao dịch này tốt, thì 90% bạn sẽ không bị mất vốn.

Trong giao dịch quyền chọn có 2 loại:
– Call Option (mua quyền) gồm có Người mua quyền mua. (Buyers of calls) và Người mua quyền bán. (Buyers of puts)
– Put Option (bán quyền) gồm có Người bán quyền mua. (Sellers of calls) và Người bán quyền bán. (Sellers of puts)
Người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán quyền một khoản phí giao dịch (option premium)

Giao dịch quyền chọn Sparrow cung cấp cho bạn khả năng tối ưu để bảo vệ tài sản kỹ thuật số thông qua chức năng TradePROTECT (theo cách gọi truyền thống là mua quyền chọn) hoặc nhận Instant Premium trên tài sản kỹ thuật số của bạn thông qua việc sử dụng TradeBOOST (theo cách gọi truyền thống là bán quyền chọn).
Trong Sparrow, mua quyền là TradePROTECT và bán quyền là TradeBOOST
Giao dịch quyền chọn Sparrow là các sản phẩm đơn giản, có thể tùy chỉnh và đơn giản nhằm mục đích mang lại kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng các quyền chọn cho đối tượng rộng hơn.

TradePROTECT (Mua quyền chọn) là gì? Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow

C. Các chức năng chính trong SPARROW OPTIONS:

1.  TradePROTECT (Mua quyền chọn)

Mua quyền MUA: Trả 1 khoản phí để được quyết định quyền MUA.

Ví dụ: Bạn đang có USDT và ETH đang có giá 300$. Bạn nhận thấy nếu vượt qua mức cản giả sử là 360$ thì ETH sẽ tiếp tục tăng mạnh. Bạn sẽ đặt 1 quyền mua tại giá 360$ (Strike Price = 360$), chọn ngày thanh lý hợp đồng Settlement Date – lấy ví dụ là 11 ngày, số lượng mua = 10 ETH (Amount Protected = 10). Bạn sẽ phải trả 1 khoản phí đi mua quyền Premium Payable.

TradePROTECT (Mua quyền chọn) là gì? Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow
Mua quyền MUA: Trả 1 khoản phí để được quyết định quyền MUA.

Nếu sau 11 ngày đến ngày kết thúc hợp đồng. ETH break vùng cản 360$ và tăng lên 460$ thì bạn sẽ có quyền mua 10 ETH chỉ với giá 360$. Còn nếu giá ETH dưới 360$ thì có thể mua ETH theo giá thị trường hoặc không mua nữa.

Mua quyền mua giống như 1 lệnh Order có điều kiện. Khi giá Break khỏi 360$ thì sẽ mua ETH ngày lập tức với giá thị trường. Nếu giá ETH tiếp tục tăng thì rất tốt nhưng khi gặp Fake Break và giá giảm lại thì Order của chúng ta đã được khớp. Nhưng với mua quyền mua của TradePROTECT tại sàn Sparrow thì chúng ta có thể không mua nữa hoặc mua với giá thị trường hiện tại (thấp hơn 360$)

Mua quyền BÁN: Trả 1 khoản phí để được quyết định quyền BÁN.

Ngược lại với mua quyền mua, ví dụ bạn đang có 10 ETH và ETH đang có giá 300$. Bạn nhận thấy nếu giá giảm qua khỏi hỗ trợ 240$ thì ETH sẽ tiếp tục giảm mạnh. Bạn sẽ đặt 1 quyền bán tại giá 240$ (Strike Price = 240$), chọn ngày thanh lý hợp đồng Settlement Date – lấy ví dụ là 11 ngày, số lượng bán = 10 ETH (Amount Protected = 10). Bạn sẽ phải trả 1 khoản phí đi mua quyền Premium Payable.

Sparrow - TradePROTECT là gì? Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow
Mua quyền BÁN: Trả 1 khoản phí để được quyết định quyền BÁN.

Nếu sau 11 ngày đến ngày kết thúc hợp đồng. ETH tụt khỏi hỗ trợ 240$ và giảm sâu về 140$ thì bạn sẽ có quyền mua bán ETH với giá 240$ như hợp đồng. Còn nếu giá ETH trên 240$ thì có thể bán ETH theo giá thị trường hoặc không bán nữa tiếp tục Hold.

Mua quyền mua giống như 1 lệnh Stoploss. Khi giá chạm 240$ thì sẽ bị thanh lý ETH. Nếu giá ETH tiếp tục giảm thì chúng ta đã dừng lỗ rất tốt nhưng khi giá ETH giảm xuống 239$ và hồi lên trên 240$ lệnh dừng lỗ đã được thực thi và chúng ta không còn ETH nào. Nhưng với mua quyền mua của TradePROTECT tại sàn Sparrow thì chúng ta có thể không bán nữa tiếp tục Hold hoặc bán với giá thị trường hiện tại (lớn hơn 240$).

2.  TradeBOOST (Bán quyền chọn)

Bán quyền BÁN: Nhận 1 khoản tiền để bán quyền BÁN cho người khác.

Ví dụ: Bạn là Miner và bạn đang có 10 ETH, ETH đang có giá 300$. Bạn nhận định ETH còn tăng đến tới cản 360$ nên bạn chưa muốn bán ETH, nhưng cần tiền để trả tiền điện gấp. Bạn sẽ bán quyền bán cho người khác tại giá 360$ (Strike Price = 360$), chọn ngày thanh lý hợp đồng Settlement Date – lấy ví dụ là 11 ngày, số lượng mua = 10 ETH (Amount Protected = 10). Bạn sẽ nhận được 1 khoản tiền Premium Receivable để trả tiền điện.

TradeBOOST (Bán quyền chọn) là gì? Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow
Bán quyền BÁN: Nhận 1 khoản tiền để bán quyền BÁN cho người khác.

Nếu sau 11 ngày đến ngày kết thúc hợp đồng. ETH tăng lên đến 355$ thì bạn vẫn còn 10 ETH và bỏ túi thêm 1 khoản tiền đã nhận thay vì phải bán ETH ở giá 300$ để trả tiền điện, nhưng nếu ETH phá cản 360$ và tăng lên 460$ thì bạn bắt buộc phải bán ETH với giá 360$ vì bạn đã nhận 1 khoản phí để bán quyền bán của mình cho người khác – người mua có quyền quyết định thực hiện lệnh bán tại 360$.

Bán quyền MUA: Nhận 1 khoản tiền để bán quyền MUA cho người khác.

Ví dụ: ETH đang có giá 300$. Bạn nhận định ETH không thể giảm qua hỗ trợ 240$ nên bạn bán quyền mua cho người khác để nhận 1 khoản tiền tại giá 240$ (Strike Price = 240$), chọn ngày thanh lý hợp đồng Settlement Date – lấy ví dụ là 11 ngày, số lượng mua = 10 ETH (Amount Protected = 10).

TradeBOOST (Bán quyền chọn) là gì? Giao dịch quyền chọn là gì? Khái niệm giao dịch quyền chọn trong Sparrow
Bán quyền MUA: Nhận 1 khoản tiền để bán quyền MUA cho người khác.

Nếu sau 11 ngày đến ngày kết thúc hợp đồng. ETH không xuống dưới 240$ thì bạn sẽ nhận khoản phí bán quyền mua, nhưng nếu ETH giảm qua hỗ trợ 240$ và xuống tới 140$ thì bạn bắt buộc phải mua ETH với giá 240$ vì bạn đã nhận 1 khoản phí để bán quyền mua cho người khác – người mua có quyền thực hiện lệnh mua tại 240$.

3. ConvertNOW

ConvertNOW là gì?

Chức năng này được hiểu như SWAP, nghĩa là bạn chuyển đổi qua lại các đồng tiền được hỗ trợ tại Sparrow ngay tại giá trị hiện tại. Chức năng ConvertNOW của Sparrow diễn ra tức khắc và hoàn toàn không mất phí.

D. SP Dollar và SPO token:

SP Dollar và SPO token là gì?

Trong hệ sinh thái của Sparrow, có 2 loại tiền song song tồn tại: SP Dollar và SPO token.
Sparrow Dollar (SP$) là đơn vị thanh toán của Sparrow, giúp người giao dịch dễ dàng hiểu giá trị của bất kỳ quyền chọn Sparrow nào và so sánh giữa các hợp đồng. SP$ chỉ có thể được sử dụng trên Sparrow và sẽ không được chuyển nhượng hoặc sử dụng được ngoài Sparrow.
Sparrow token (SPO) là mã thông báo ERC-20 chạy trên nền tảng Ethereum. SPO sẽ được yêu cầu thanh toán phí giao dịch, phí rút tiền và phí niêm yết nền tảng. Tổng cộng 1,4 tỷ SPO sẽ được phát hành.
Sử dụng SPO token sẽ được:
-Giảm phí giao dịch: Người dùng có thể được hưởng giảm giá hấp dẫn bằng cách thanh toán bằng SPO. Giảm giá hiện được đặt thành 50% phí giao dịch.
-Token Burning: Hàng quý, Sparrow có kế hoạch burn tới 50% doanh thu giao dịch nhận được trên nền tảng Sparrow cho đến khi burn 50% tổng số lượng SPO được phát hành. 

E. Những lợi thế của Sparrow

Những lợi thế của Sparrow

Thứ nhất, với Sparrow, người dùng sẽ dễ dàng kiểm soát rủi ro và tăng lợi nhuận của họ. Chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản, mọi người đều có thể mua hoặc tạo một quyền chọn. Mọi người sẽ có trải nghiệm người dùng tuyệt vời với các công cụ đơn giản hóa và một công cụ định giá được điều khiển bởi máy học để cung cấp cho họ mức giá tốt nhất mọi lúc.
Hơn nữa, với tư cách là một nền tảng giao dịch quyền chọn đầy đủ tính năng, có thể tùy chỉnh và có tính thanh khoản cao, Sparrow có thể thu hút nhiều người dùng, cả người bán lẻ và nhà giao dịch tổ chức.
Sparrow là nền tảng giao dịch quyền chọn đầu tiên trong thị trường tiền điện tử. Sẽ là lợi thế lớn nếu các nhà giao dịch có tổ chức bước chân vào thị trường này. Lúc khó, giá trị của SPO sẽ như thế nào?
Ngoài ra, việc Sparrow đã thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức nổi tiếng như: Signum Capital, LuneX , Arrington XRP Capital, Kyber Network, Hyperchain Capital, Digital Money Holdings, Du Capital, The Yozma Group, QCP Capital, 256 Ventures, Jubilee Capital và XSQ … là rất ấn tượng trong bối cảnh các dự án khởi nghiệp khó thu hút vốn bởi sự đầy rẫy các dự án lừa đảo. Đây cũng là điểm cộng lớn cho dự án.

F. Những thách thức cho Sparrow

Ngoài những tiềm năng mà chúng ta đã nói đến, vẫn còn một số thách thức mà Sparrow phải khắc phục để thành công.
Trước hết, từ lâu, người dùng trong thị trường tiền điện tử đã quen thuộc với các nền tảng giao dịch truyền thống khác, sự xuất hiện của một nền tảng giao dịch quyền chọn có thể còn khá mới mẻ đối với họ. Mua quyền và bán quyền đôi khi có thể khiến người dùng bối rối và ngần ngại để sử dụng nền tảng giao dịch.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện tại, có rất nhiều nền tảng giao dịch an toàn và phổ biến đối với mọi người. Những nền tảng này có thể trở thành đối thủ cạnh tranh rất mạnh, điều này tạo ra nhiều khó khăn cho nhóm Sparrow. Có lẽ nhóm của họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục mọi người sử dụng sản phẩm của họ.

Lời kết

Nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng Sparrow là một dự án rất hứa hẹn cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch quyền chọn đơn giản và an toàn. Sử dụng Sparrow, các nhà đầu tư không có nhiều kinh nghiệm hoặc thời gian có thể dễ dàng kiểm soát tài sản của họ mà không gặp rủi ro. Có thể nói, Sparrow có nhiều lợi thế để thành công. Với nhóm và đối tác của họ, họ tự tin sẽ chứng minh rằng giao dịch quyền chọn là giải pháp hoàn hảo cho thị trường tiền điện tử.

Thông tin về Sparrow:
Website: https://sparrowexchange.com
Telegram: https://t.me/SparrowExchange
Telegram VN: https://t.me/SparrowExchange_Vietnam

Bài viết thuộc bản quyền của Syndicator.vn
Tác giả: Syndicator

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

3 bình luận về “Sparrow – Nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu”

Viết một bình luận

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,668.00 0.86%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,142.84 0.01%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.45 2.48%