Project to watch

Decentr (DEC) - Your data is value | Syndicator

Decentr (DEC) – Your data is value

Dữ liệu thời điểm hiện nay đã và đang được xem như là một loại tiền tệ kiểu mới – Decentr sẽ trả lại sự

Nash Exchange - Gã khổng lồ thức giấc | Syndicator

Sàn Nash – Gã khổng lồ thức giấc

Nash là một sàn giao dịch phi tập trung, cung cấp giao dịch khớp lệnh ngoài chuỗi (off-chain) đáng tin cậy với các dịch vụ an ninh trên mạng lưới.