Category: TIN TỨC

Arrington XRP Capital và Sparrow hợp tác để bảo vệ tương lai của tiền điện tử

Sparrow Exchange và Arrington XRP mong muốn sự hợp tác có ý nghĩa trong việc mở rộng mạng lưới Sparrow Exchange của các nhà cung cấp thanh khoản và nhà tạo lập thị trường. Quan hệ đối tác chặt chẽ cũng sẽ cho phép Sparrow Exchange tiếp cận những phản hồi và lời khuyên quan trọng về cách phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo vệ rủi ro của những người tham gia Hoa Kỳ.

Read More