Tin tức

Tin tức cập nhật mới nhất về thị trường Tiền mã hoá

AMA#12 Recap || PolkaWarriors x SubDAO Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Qiang – Technical Contributor SubDAO Network. Nhiều câu hỏi thú vị

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)13

Parachain Auction & Crowdloan on Rococo test I.Hot Topic Rococo Thử nghiệm cho Parachain Auctions & Crowdloans đã được khởi chạy trên Rococo và Acala

AMA#11 Recap || PolkaWarriors x Apron Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Yifei Zhang – CEO Apron Network. Nhiều câu hỏi thú vị

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)12

EXPECTING CHAOS IN KUSAMA PARACHAIN AUCTION IS COMING I.Hot Topic Karura Các cuộc đấu giá Kusama parachain đang đến gần! Karura Network đang xây dựng

AMA#10 Recap || PolkaWarriors x Raze Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Justin Kellison – Project Lead Raze Network. Nhiều câu hỏi thú

AMA#9 Recap || PolkaWarriors x Konomi Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Ariel Ho – Founder & CEO Konomi Network. Nhiều câu hỏi

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)11

When Kusama ParaChains? Gần đây, khi được hỏi về thời gian ra mắt Kusamanetwork Parachains, Tiến sĩ Gavin Wood đã trả lời rằng ParaChains Kusama

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)10

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)10 Polkadot Compound Finance vừa thông báo rằng họ đang phát triển một mẫu thử nghiệm mới dựa trên “Compound Chain Whitepaper” có