OpenSwap

Issue Price
$0.04
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Impossible IDO: Hiệu suất của sự kiện OSWAP Token Sale

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

OpenSwap (OSWAP) là một DeFi Hub hỗ trợ đa chuỗi. Không chỉ là một sàn giao dịch AMM, OpenSwap giúp tổng hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác, cung cấp cho người dùng mức giá và thanh khoản tốt nhất. Bằng cách cho phép giao dịch với các AMM DEX hàng đầu khác và một cầu nối xuyên chuỗi để tạo ra tương lai của chênh lệch giá và giao dịch đa chuỗi, OpenSwap cũng sẽ cung cấp các chương trình staking với tỷ lệ phần thưởng cố định, định giá Thị trường Spot. OpenSwap sẽ ra mắt đầu tiên trên Binance Smart Chain (BSC), sau đó là triển khai trên các chuỗi khác.

OpenSwap hiện đang trong quá trình IDO trên Impossible Launchpad và đã thu hút được rất nhiều người dùng tham gia.

Vừa qua, OpenSwap (OSWAP) đã hoàn thành 2 giai đoạn KYC và Staking với:

  • Hơn 2.500 người dùng đã hoàn thành KYC và stake cho sự kiện IDO OpenSwap.
  • Tổng giá trị $IDIA được stake vào unlimited pool đạt 6,9 triệu USD trong thời gian đăng ký, thể hiện số vốn đăng ký vượt mức 41 lần trong số vốn đã đặt ra.
  • Tổng giá trị $IDIA được stake vào standard pool đạt 3,6 triệu USD trong thời gian đăng ký, thể hiện số vốn đăng ký vượt mức 21 lần trong vốn cổ phần đã đặt ra.

Hiện tại, tiến trình của sự kiện OSWAP Token Sale đang trong giai đoạn mua và sẽ kết thúc vào khoảng 18:50 ngày 31/8/2021 (GMT+7).

Những người dùng mua $OSWAP thành công sẽ có thể claim token từ 20:50 trở đi. Và việc giao dịch $OSWAP sẽ được bắt đầu trong khoảng từ 19:00 đến 22:00 ngày 31/8 (GMT+7).

Với token OSWAP, bạn sẽ có thể làm gì ?

  • Giao dịch: Token của OpenSwap ( $OSWAP ) sẽ được niêm yết trên một số sàn giao dịch bằng cách sử dụng cặp giao dịch OSWAP / BNB. Hãy theo dõi danh sách trao đổi nào
  • Stake: Stake $OSWAP vào Liquidity Queues (Hàng chờ Thanh khoản) để tăng mức độ ưu tiên cho tính thanh khoản của bạn, ưu tiên thu nhập của bạn cho phí giao dịch.
  • Hold: Bạn sẽ cần $OSWAP để tham gia quản trị bằng cách stake $OSWAP để tạo đề xuất hoặc bỏ phiếu về các thông số rủi ro cho giao thức.

Sau khi token OSWAP được niêm yết, người dùng có thể truy cập vào trình tổng hợp DEX của OpenSwap để tìm các tùy chọn swap trên chuỗi tốt nhất.

Contract

Thông tin chi tiết của sự kiện IDO của OpenSwap tại đây

Impossible Finance IDO – Public Sale OSWAP Token

Nguồn: Impossible Finance

OpenSwap Community

Website | Twitter | Telegram 

Impossible Finance Community

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

BinanciansVN Community

Website | Tele ANN | Tele Chat | Twitter

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

OpenSwap

Issue Price
$0.04
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release