Tin tức

Tin tức cập nhật mới nhất về thị trường Tiền mã hoá

AMA#3 Recap || PolkaWarriors x Tidal Finance

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Chad Liu – Co-Founder Tidal Finance. Nhiều câu hỏi thú vị

Linear Finance Ecosystem FAQs - syndicator - linear mainnet buildr

Linear Finance Ecosystem FAQs

Đối với những người đã sử dụng Mainnet Buildr của Linear, được xây dựng trên Binance Smart Chain, họ sẽ được trải nghiệm tốc độ

AMA#2 Recap || PolkaWarriors x Crust Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của Youan – Brand Lead của Crust Network. Nhiều câu hỏi thú

Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung - PolkaWarriors - Syndicator

Crust Network: Giải pháp lưu trữ phi tập trung

Blockchain đã mở ra một hướng đi mới cho việc lưu trữ trên đám mây một cách phi tập trung. Crust Network là một trong những dự án đầu tiên làm việc này trên mạng lưới Polkadot. Crust Network hướng đến việc giải quyết sự bảo mật dữ liệu, tính tin cậy và minh bạch của dữ liệu. Đây là một trong những điều rất nhức nhối với các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn. Không có một cá thể nào điều khiển và thâu tóm hệ thống, bởi vì dư liệu được lưu trữ trên các node khác nhau.

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)4

Parachain Lease Offering (PLO) là gì? Khái niệm mà chủ sở hữu $DOT (hay $KSM) sẽ khoá token của mình (bonding) để vote cho dự

AMA Recap || PolkaWarriors x Acala Network

AMA#1 Recap || PolkaWarriors x Acala Network

Buổi AMA được tổ chức trên Telegram của PolkaWarriors, với sự góp mặt của 2 Co-Founder Acala là Bette Chen và Ruitao Su. Nhiều câu

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3 - top 4 coinmarketcap - syndicator

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)3

  Web3 Foundation Hội thảo RWdC giải quyết những vấn đề xảy ra khi các giao thức phân tán (cryptographic) được triển khai trong một

Hướng dẫn Claim Blockstack (STX) từ ví Blockchain.com - hiro wallet - backup phrase - syndicator

Hướng dẫn Claim STX từ ví Blockchain.com

Sau khi hoàn thành mainnet STACK 2.0, mặc dù Blockchain.com chưa tích hợp ví Blockstack vào ví của họ, nhưng dùng có thể sử dụng nền tảng ví Hiro.so (ví lưu trữ STX) để sử dụng 100 STX. Bài viết sẽ hướng dẫn claim STX từ ví Blockchain.com

PolkaWarriors Weekly Issue.(dot)2

  Polkadot Polkadot đang được đổi mới thương hiệu với sự khác biệt. Giao thức đã mời cơ quan thiết kế Koto cải tiến biểu