Human Protocol

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

HUMAN, Metamask và Chainlink: hợp tác để cùng đưa tính xác thực vào Blockchain

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mặc dù tính bảo mật của các giao dịch blockchain trước đây đã được thiết lập tốt, nhưng vấn đề về nguồn gốc của giao dịch thường bị bỏ qua. Một blockchain có thể đại diện cho một sổ cái liên quan đến các phiếu bầu trong một cuộc bầu cử, nhưng gần như không thể kiểm tra được. Mỗi cử tri có thể được đếm chính xác, và lá phiếu của họ được ghi đúng vào một sổ cái minh bạch; nhưng blockchain không có cách nào để biết liệu người bỏ phiếu có phải là con người hay không.

Để đạt được mục tiêu này, HUMAN Protocol đang làm việc với Metamask và Chainlink để cung cấp giải pháp. 

HUMAN Protocol đã làm gì?

HUMAN Protocol đã tạo ra một cách an toàn để xác minh hành động của con người trên blockchain. Công việc này cho phép các nhà phát triển hợp đồng Ethereum sử dụng hCaptcha và các dịch vụ khác của HUMAN Protocol để xác thực các hoạt động trong hợp đồng thông minh của họ. 

Không có cách đơn giản nào để xác minh hành động của con người?

Các phương tiện xác minh thông thường của con người trong môi trường ngoài chuỗi, bao gồm phân tích dấu vân tay của trình duyệt, sử dụng các hệ thống gian lận phức tạp, v.v., không hoàn toàn phản ánh lại được một blockchain đúng nghĩa. Ví dụ: có thể không có trình duyệt nào được sử dụng cho một giao dịch và việc đảm bảo quyền riêng tư có thể khó khăn hơn khi tạo bản ghi sổ cái vĩnh viễn… 

HUMAN Protocol hoạt động như thế nào ?

HUMAN Protocol đã mở rộng Metamask API để cho phép người dùng dApp gọi một điểm cuối API trong Metamask, điểm này khởi tạo trang Metamask với hCaptcha, một trong những ứng dụng được xây dựng trên nền tảng của HUMAN Protocol. Metamask hoạt động như một ủy quyền xác minh con người cho mỗi hợp đồng yêu cầu sự bảo vệ này.

Khi sử dụng dApp, người dùng hợp đồng được nhắc nhở giải quyết một hCaptcha thông qua Metamask. Sau đó, hCaptcha API tạo ra một ủy quyền để hoàn tất thành công hình ảnh xác thực. HUMAN Protocol áp dụng sự ủy quyền cho blockchain. 

Tuy nhiên, có một lỗ hổng giữa người giải hCaptcha off-chain và hợp đồng thông minh biết rằng hCapcha ủy quyền được đưa ra là hợp pháp.

Các Oracle cung cấp một đường truyền thông tin hai chiều đáng tin cậy giữa thông tin trong chuỗi và ngoài chuỗi. HUMAN Protocol quyết định sử dụng Chainlink làm một nhà cung cấp oracle vì nó cho phép người dùng thiết lập các oracle tùy chỉnh của riêng họ, được gọi là bộ điều hợp bên ngoài, bạn có thể đọc thêm trên trang tài liệu dành cho nhà phát triển của Chainlink

Các Chainlink oracle xác minh tính hợp pháp của sự ủy quyền và gửi thông tin trở lại blockchain.

Tất cả điều này sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có cách để người dùng dApp dễ dàng nhận được ủy quyền đã xác minh của họ. Đó là lý do tại sao HUMAN Protocol quyết định nỗ lực vào một trong những trình duyệt Ethereum phổ biến nhất: Metamask – giao thức gửi ủy quyền blockchain đã được xác minh tại đây. 

Nó có nghĩa là gì ?

Bởi vì Metamask là một trong những cổng phổ biến nhất cho tất cả các loại hợp đồng thông minh, khả năng cho công nghệ này là vô tận. Tất nhiên, bước đầu tiên là áp dụng điều này cho các công nghệ blockchain hiện có; từ việc chứng minh quyền sở hữu NFT, đến việc ủng hộ cho một nhạc sĩ theo số lượng người nghe bài hát của họ, đến việc đảm bảo sự tham gia của cộng đồng từ con người chứ không phải bot.

Tuy nhiên, sự xác minh của con người như vậy sẽ mở ra cánh cửa cho các hệ thống non-blockchain để phát triển các tiềm năng mới trên chuỗi. Về cơ bản, công việc có thể đảm bảo rằng một email đã được gửi bởi một người hoặc rằng các lượt “thích” trên mạng xã hội đến từ một người. 

Dành cho các nhà phát triển

Từ quan điểm của nhà phát triển dApp, quy trình này rất đơn giản và linh hoạt. Nhà phát triển có hai điểm cuối riêng biệt trong nhà cung cấp Metamask. Tùy chọn đầu tiên là yêu cầu capcha được ủy quyền, điều này sẽ mở trang hCaptcha cho người tiêu dùng của nhà phát triển. Tùy chọn thứ hai là gửi một giao dịch thực tế, đại diện cho một tương tác hợp đồng, với cuộc gọi có chứa sự ủy quyền từ hCaptcha.

Để có bản tóm tắt kỹ thuật đầy đủ, HUMAN Protocol sẽ cập nhật Wiki để cung cấp tài khoản toàn diện về cách các nhà phát triển dApp có thể sử dụng công nghệ này.

Để biết thêm thông tin về HUMAN Protocol, hãy truy cập Website hoặc blog của HUMAN Protocol. Ngoài ra, hãy theo dõi HUMAN Protocol trên Twitter hoặc tham gia cộng đồng Telegram để cập nhật những phát triển của Tổ chức. 

Miễn trừ pháp lý

HUMAN Protocol Foundation không tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc tính hợp lý của thông tin có ở đây. Không có bất kỳ giả định, ý kiến và ước tính nào được đưa ra đều cấu thành phán quyết của HUMAN Protocol Foundation tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không có bất kỳ dự báo nào trong thông tin được trình bày ở đây đều dựa trên một số giả định và không có gì đảm bảo rằng sẽ đạt được bất kỳ kết quả dự kiến nào. 

Đọc thêm bài viết chuyên sâu về HUMAN Protocol:

Human Protocol Community

Website | Twitter | Telegram | Github

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Human Protocol

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release