bitcoinBitcoin
$ 62,037.62
ethereumEthereum
$ 3,423.94
polkadotPolkadot
$ 9.20
bnbBNB
$ 411.43

S-Coins

S-Coins là danh mục cung cấp phân tích, thông tin chi tiết chuyên sâu về các dự án trong không gian tiền mã hoá. Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Human Protocol - Thị trường nhân lực toàn cầu trên nền tảng Blockchain - Syndicator

Human Protocol – Thị trường nhân lực toàn cầu trên nền tảng Blockchain

Human Protocol nhận thấy được tầm quan trọng của Machine Learning trong tương lai cũng như nguồn lực bị thao túng một cách lãng phí bởi các tập đoàn Big Tech lớn. Human Protocol muốn tận dụng nguồn nhân lực đó chính là những người sử dụng internet hằng ngày, họ đang bị bắt phải lao động mà không hề hay biết gì về nó.

Aluna Social: Nền tảng giao dịch cho hoạt động Social trading - Syndicator

Aluna Social: Nền tảng giao dịch cho hoạt động Social trading

Aluna Social là một terminal (thiết bị đầu cuối) dành cho các hoạt động social trading để đánh cược, dùng làm phần thưởng cho các nhà giao dịch hàng đầu, cho phép những người dùng mới có thể học hỏi và sao chép các lệnh từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp.