Apron Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Apron Network: Mạng lưới cơ sở hạ tầng phân tán trên Polkadot

Apron Network: Mạng lưới cơ sở hạ tầng phân tán trên Polkadot - Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Chúng ta đã chứng kiến một sự tăng trưởng khổng lồ của Ethereum, khi mà Defi đã và đang là một xu hướng phát triển lớn mạnh nhất hiện nay. Nhưng việc này lại kéo theo sự lo ngại về việc bảo trì và lãng phí năng lượng cho hoạt động của các node, dần dần mỗi người trong số họ tập trung vào lĩnh vực cụ thể của mình và ít người sẵn sàng công khai các dịch vụ làm về node hơn. Hơn nữa mới đây thôi, Infura ngừng hoạt động, hơn 10 tỷ yêu cầu bị tê liệt, Ethereum, một mạng lưới phi tập trung hoạt động dựa trên các node. Nhưng mọi người lại không muốn chạy node vì nó cần phải xác định và triển khai một giao diện dịch vụ tiêu chuẩn hóa, bên cạnh đó khách hàng (nhà phát triển DApp) sẽ phải tốn một lượng năng lượng nhất định cho việc chạy node này.

Apron Network là gì?

Apron Network là một nền tảng phi tập trung cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển DApp, người dùng DApp và các nhà khai thác. Nó được tạo ra và sử dụng như một nơi dành cho các nhà phát triển APP, người dùng nói chung và các nhà khai thác cơ sở hạ tầng nói riêng. Nó cung cấp cơ chế và nền tảng tin cậy mà từ đó sẽ cho phép kết nối vào web 3.0 với nhiều quyền kiểm soát và an toàn hơn.

Thiết kế của hệ thống Apron Network

Những đối tượng tham gia vào hệ thống của Apron bao gồm: Provider (nhà cung cấp dịch vụ) Miner (người khai thác node) Delegator (khách hàng) Inspector, Consumer (người tiêu dùng) Developer (nhà phát triển dịch vụ) Counselor (nhà tư vấn dịch vụ)

Apron Pillar Node

Được phát triển trên Substrate, cung cấp sự bảo mật cho mạng lưới Apron và đảm bảo sự ổn định cho hoạt động của mạng lưới. Đây là node cơ bản cho mạng lưới Apron. Các Pillar Node sẽ được khởi chạy ban đầu bởi các labs của Apron và sẽ được điều hành bởi những người tham gia cộng đồng.

Node Apron

Các node của Apron sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ onchain công khai có thể triển khai các node đó thông qua OCW (offchain worker). Các node này có nhiệm vụ sẽ đồng bộ hóa việc sử dụng, thanh toán cho nhà phát triển và tăng thêm lợi ích cho nhà cung cấp.

Apron Market

Apron Market đây sẽ là nền tảng dùng để khám phá các dịch vụ của Apron Network, và cũng có thể xem nó như một hợp đồng thông minh. Nó phù hợp với các dịch vụ được cung cấp từ các bên cơ sở hạ tầng, cũng như các nhu cầu của nhà phát triển DApp. Sau khi xử lý xong ở onchain, các node này sẽ đồng bộ hóa dữ liệu dịch vụ cơ sở hạ tầng và việc sử dụng với hợp đồng thông minh. Sau đó, các hợp đồng thông minh này sẽ được thực thi. Bên cạnh đó, Apron Market còn là nơi hỗ trợ kết nối các bên có nhu cầu tìm kiếm các nhà phát triển.

SDK

Chức năng của Apron SDK là tiến hành cân bằng kết nối và mã hóa dữ liệu giao tiếp giữa các Apron Nodes. Các nhà phát triển DApp chỉ cần tích hợp Apron SDK trong ứng dụng và khi đó họ có thể nhanh chóng đạt được cân bằng động (dynamic balance) về truy cập ứng dụng trên mạng lưới và mã hóa dữ liệu truyền thông. Và không chỉ là dùng cho việc truy cập web, nó còn có thể được tích hợp trên PC và điện thoại di động, để giúp các nhà cung cấp dịch vụ node di chuyển từ dịch vụ hiện có sang Apron Network.

Và ngoài ra Apron Network cũng sẽ cung cấp các dịch vụ khác tương tự như The Graph; một phần các chức năng của Oracle như nguồn cấp dữ liệu giá và các chỉ số ngẫu nhiên, v.v.

Apron DAO

Đây sẽ là nơi quản lý cao nhất của Apron Network. Thành viên của trong hệ thống này sẽ là người tham gia từ mạng lưới Apron, bao gồm các thành viên của Apron labs, nhà phát triển và cộng tác viên cộng đồng, các nhà phát triển ứng dụng, người dùng và chủ sở hữu tài sản của Apron Network. Apron DAO chủ yếu sẽ đưa ra những việc để phát triển hệ thống Apron như các kế hoạch phát triển, tiến độ của quá trình phát triển, nâng cấp các node và có thể là kế hoạch phát triển cộng đồng.

 

Cơ chế hoạt động của Apron Network

Như đã nói ở trên thì những đối tượng sử dụng Apron Network sẽ đến từ các Consumer, họ sẽ sử dụng các Dapp để gọi các dịch vụ từ node của Apron. Các node này có thể tương tác với các node của Parachain trên Polkadot, để tận dụng khả năng xuyên chuỗi của mạng lưới Polkadot.

Và các developer sẽ tương tác với các SDK và các kho dịch vụ để tiếp cận các market phi tập trung thông qua các API của nó. Đồng thời để triển khai các smart contract trên đây.

Các hợp đồng thông minh này sẽ được dùng để triển khai các dịch vụ:

Service Discovery

Đây là một trong những dịch vụ rất quan trọng để cho các Provider và Developer có thể tìm thấy nhau trong Apron Market. Các developer có thể sử dụng các dịch vụ tương ứng trên market, hoặc cũng có thể thương lượng các phần thưởng từ các dịch vụ của provider mà phù hợp với tiêu chí của họ.

Service Calling

Sau khi đã phát triển xong ứng dụng, người dùng sẽ sử dụng các node của Apron Network để gọi các dịch vụ từ ứng dụng đó.

Service Billing

Tất cả mọi lệnh call dịch vụ đều sẽ được ghi lại bởi các node. Các node này sẽ tổng hợp lại thông tin sau đó đồng bộ lượng thông tin đó vào onchain thông qua OCWOCW. Thông tin về giá cả sẽ được hiển thị trên Apron Marketplaceplace. Các developer sẽ trả một lượng chi phí sử dụng cho các bên cung cấp và tất cả việc này sẽ thành thông tin Billing.

Tokenomic Apron Network

Apron Network là một nền tảng phi tập trung cho người dùng dApp, nhà phát triển dApp và các nhà khai thác để cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng. Nó được xây dựng trên Substrate và nó có thể hoạt động như một parachain trên Kusama hay Polkadot. Apron Network cung cấp dịch vụ node, các chỉ số ngẫu nhiên và nguồn cấp dữ liệu về giá cả. Có thể hiểu nôm na là Apron sẽ là tổng hợp của API3, Infura và Graph.

Là nền tảng của Web 3.0, Apron Network sẽ là cánh cổng mới cho Web 3.0 bằng cách đảm bảo quyền tự do lựa chọn của từng cá nhân, làm cho những người tham gia đều có thể truy cập vào thế giới của Web3.0

Token APN

APN là token tiện ích cho Apron Network. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ kiếm được APN như một phần thưởng với những gì họ cung cấp cho mạng lưới. Cứ với mỗi lần kích hoạt dịch vụ sẽ tính một khoản phí gas và phí dịch vụ nhất định. Mặc dù phí gas sẽ được tính tự động tùy thuộc vào mạng hiện tại đang sử dụng, nhưng chính nhà cung cấp dịch vụ sẽ quy định mức phí dịch vụ này. Một phần phí thu được sẽ được đốt sau khi thỏa thuận được hoàn tất để đảm bảo sự ổn định cho giá trị của token APN.

Các đối tượng sử dụng token APN chủ yếu bao gồm:

Đảm bảo dịch vụ: các nhà cung cấp node cần đặt APN để làm phí đảm bảo dịch vụ. Khi dịch vụ của node đó phát sinh một hành vi xấu, phí đảm bảo dịch vụ có thể bị tịch thu tùy thuộc vào kết quả phân xử. Các node dịch vụ cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với điều kiện stake và thời lượng hoạt động của dịch vụ.

Sử dụng dịch vụ: Các nhà phát triển DApp cần phải trả một số tiền APN nhất định để làm phí dịch vụ khi sử dụng các dịch vụ hiện có trên thị trường Apron.

Quản trị cộng đồng: Apron DAO là tổ chức quản lý Apron Network. Chỉ bằng cách nắm giữ APN, người dùng mới có thể tham gia vào quản trị cộng đồng trên Apron Network thông qua bỏ phiếu để đưa ra quyết định liên quan đến các hoạt động trong mạng lưới…

Apron Network sẽ triển khai cơ chế khai thác phần thưởng dịch vụ để tạo động lực tốt hơn cho những người tham gia sớm. Phần thưởng sẽ được quyết định bởi ba khía cạnh: thời gian, chất lượng dịch vụ và tỷ lệ stake. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đăng ký mở cổng stake cho những người ủng hộ. Sau khi cổng stake được mở, người nắm giữ APN có thể stake cho nhà cung cấp dịch vụ, lần lượt nhận được một phần phí dịch vụ dựa trên tỷ lệ mà họ đã stake trong pool. Những người ủng hộ cũng sẽ bảo đảm cho nhà cung cấp dịch vụ và các token do họ stake sẽ bị mất nếu nhà cung cấp dịch vụ có hành vi sai trái.

Đây không phải là một tính năng gì quá mới mẻ. Những người khai thác ở giai đoạn đầu và những người sở hữu APN ban đầu được hưởng tỷ lệ đóng góp-phần thưởng tuyệt đối đồng thời đóng góp vào sự phát triển trong tương lai của Apron Network.

Phân phối token APN

Tên token: Apron
Ký hiệu: APN
Nguồn cung tối đa: 1.000.000.000 APN

Tổng kết

Apron Network Community

WebsiteTwitter | Telegram | Medium 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Apron Network

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release