Raywind

Market Analyst @Syndicator
Project Update - The Graph's Mainnet đang đến gần - Syndicator

Project Update – The Graph’s Mainnet đang đến gần

The Graph là một giao thức lập chỉ mục để truy vấn các mạng như Ethereum và IPFS. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản các API mở, được gọi là subgraph, giúp dữ liệu dễ dàng truy cập.

Linear tung ra bản Testnet cho Buildr - Syndicator

Linear tung ra bản Testnet cho Buildr

Buildr là một phần trong bộ ứng dụng phi tập trung của Linear. Người dùng có thể stake token LINA để build ℓUSD – đơn vị tiền tệ cơ bản của Linear Exchange.

Hướng dẫn giao dịch an toàn tại Uniswap | Syndicator

Hướng dẫn giao dịch an toàn tại Uniswap

Uniswap là một giao thức trên Ethereum để hoán đổi token ERC20 mà không cần người mua và người bán tạo ra thanh khoản. Nó thực hiện điều này thông qua một phương trình tự động thiết lập và cân bằng giá trị tùy thuộc vào lượng cầu ở đó.