ares-protocolAres Protocol
$ 0.000849
Issue Price
$0.03
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Ares Protocol – Giao thức Oracle chuỗi chéo trên Polkadot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

  • Ares là một giao thức oracle xác minh trên chuỗi được cung cấp bởi Polkadot.
  • Ares được xây dựng trên Substrate
  • Cấu trúc của Ares Protocol bao gồm: Khối tổng hợp (Aggregator), Khối xác thực (Challenger), Hội đồng (Reputation Committee), Dữ liệu khách hàng, Nút mạng (Node Operator)
  • Mô hình kinh tế của Ares Protocol gồm có: Phần thưởng khối (Node Mortgage), Phí giao dịch (Transaction Fee), Trọng tài (Arbitration), Kho bạc (Treasury), Quản trị cộng đồng (Community Governance)
  • Các ứng dụng của Ares Protocol bao gồm Tài chính phi tập trung (DeFi), Nhận dạng phi tập trung (Identity), Internet vạn vật (Internet of Things), Thị trường dự đoán (Predition Market), Game và NFT

 

Nhân loại đã trải qua cuộc cách mạng nông nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp và đang trải qua cuộc cách mạng thông tin. Với sự phát triển và đổi mới của cơ sở hạ tầng kinh tế số như trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây, dữ liệu lớn trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới, thông tin số đã trở thành nhân tố sản xuất then chốt của nền kinh tế số. Nó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số. Là yếu tố then chốt của sản xuất, dữ liệu cần được lưu trữ an toàn, định giá chính xác và truyền tải một cách đáng tin cậy trước khi đưa vào sản xuất và lưu thông. Ý tưởng đằng sau Web 3.0 là mang danh tính, tài sản và dữ liệu trở lại cá nhân thông qua công nghệ blockchain trong một mạng phi tập trung dựa trên sự tin tưởng và trao đổi giá trị. Và thông qua công nghệ chuỗi chéo, sự tin tưởng có thể truyền qua các mạng phi tập trung khác nhau để tài sản và dữ liệu có thể được chuyển và tích hợp tốt hơn, do đó tăng gấp đôi năng suất dữ liệu.

Cơ chế mà thông tin bên ngoài blockchain được ghi vào blockchain được gọi là Oracle. Oracle là liên kết giữa blockchain và thế giới thực. Thông tin trong thế giới thực được truyền đến chuỗi một cách an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả để các chuỗi, hợp đồng, DAPP, v.v. không đồng nhất có thể thu được dữ liệu ngoài chuỗi mà không cần sự tin cậy, đây là cơ sở để xây dựng nền kinh tế kỹ thuật số. Tầm nhìn của Ares là trở thành một giao thức dịch vụ oracle xuyên chuỗi phi tập trung trong hệ sinh thái Web 3.0 và cung cấp các dịch vụ dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho sự kết nối giữa chuỗi và nền kinh tế kỹ thuật số. 

Ares Protocol là gì ?

Ares là một giao thức oracle xác minh trên chuỗi được cung cấp bởi Polkadot. Nó cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy một cách hiệu quả và không cần tin cậy. Ares được xây dựng trên Substrate và được xây dựng như một parachain để liên kết với hệ sinh thái của Polkadot và chia sẻ sự đồng thuận về bảo mật của nó. Nó là một mạng Oracle có thể mở rộng cung cấp các dịch vụ dữ liệu phi tập trung cho hệ sinh thái Polkadot và các parachain của nó. 

Cấu trúc công nghệ

Khối tổng hợp (Aggregator): lấy dữ liệu yêu cầu bên ngoài thông qua Scanner và gửi yêu cầu đến bộ xử lý để xử lý tất cả các yêu cầu của oracle. Một Aggregator được chọn ngẫu nhiên thông qua thuật toán VRF. Nó gọi bộ xử lý để tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu và gửi nó đến khối, đồng thời truyền dữ liệu tới mạng Ares thông qua giao thức truyền khối.

Khối xác thực (Challenger): challenger xác minh tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu do Aggregator gửi, đồng thời gửi các giao dịch gian lận của Aggregator và dữ liệu chính xác cho Reputation Committee để nhận phần thưởng. 

Hội đồng (Reputation Committee): Bằng cách thúc đẩy những challenger và xử phạt những Aggregator có hại, an ninh của mạng Ares được đảm bảo. Reputation Committee là cộng đồng tự quản, ứng cử vào Reputation Committee thông qua thế chấp token và trọng số danh tiếng. Trọng tài nội bộ của Reputation Committee cần bỏ phiếu thông qua giao thức bảo mật chống gian lận FSP và chỉ chạy khi có tranh chấp trên chuỗi. 

Dữ liệu khách hàng: khách hàng có thể là đối tượng cần lấy dữ liệu trong các hợp đồng thông minh, parachains và DAPP. Họ có thể cung cấp nhiều dữ liệu đáng tin cậy và hiệu quả cho DEFI, dự đoán thị trường và cờ bạc. Vì dữ liệu trên chuỗi của Ares có một khoảng thời gian thử thách dữ liệu nhất định, dữ liệu khách hàng nên lấy dữ liệu trên chuỗi theo các quy định an toàn nhất định. 

Nút mạng (Node Operator): với tư cách là một điểm nút chính của mạng Ares, xác minh dữ liệu bằng cách so sánh với dữ liệu được lưu trữ cục bộ để đảm bảo tính bảo mật của mạng Ares và cung cấp các dịch vụ oracle RPC. 

Mô hình kinh tế

Phần thưởng khối (Node Mortgage): Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể trở thành một nút để truy cập vào mạng Ares bằng cách thế chấp một lượng nhỏ token ARES. Nó cung cấp các dịch vụ oracle để kiếm phần thưởng khai thác. 

Phí giao dịch (Transaction Fee): đối với mỗi yêu cầu oracle, một khoản phí xử lý cần phải được trả cho nút. 

Trọng tài (Arbitration): Aggregator hoặc challenger bị xử phạt thông qua tranh chấp của challenger, và một phần phí sẽ được thưởng cho Reputation Committee. 

Kho bạc (Treasury): Trong Finance Bureau của mạng lưới Ares, quỹ kho bạc đến từ một phần phí giao dịch, việc trừng phạt các nút gian lận và cam kết lạm phát. Quỹ kho bạc được sử dụng để thưởng cho những challenger, bù đắp cho sự mất mát của người yêu cầu dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái. 

Quản trị cộng đồng (Community Governance): Bất kỳ ai giữ token Ares đều có quyền chi phối và có thể bỏ phiếu cho việc nâng cấp giao thức và bầu cử Reputation Committee. Reputation Committee đảm bảo tính bảo mật của mạng Ares bằng cách khuyến khích challenger và xử phạt các nút gian lận. 

 

Mô hình ứng dụng

Tài chính phi tập trung (DeFi): Ares cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi thời gian thực chính xác và đáng tin cậy cho các trường hợp sử dụng DeFi như đồng tiền ổn định phi tập trung, AMM, cho vay, bảo hiểm và các công cụ phái sinh tài chính. Nó cung cấp cơ sở hạ tầng ổn định thuận tiện cho việc phát triển các dự án DeFi. 

Nhận dạng phi tập trung (Identity): các giải pháp nhận dạng phi tập trung cung cấp danh tính kỹ thuật số an toàn, có thể kiểm soát và di động, đồng thời cung cấp các giải pháp one-stop cho các nhà cung cấp ví, nhà cung cấp xác minh, nhà phát triển DAPP và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng. 

Internet vạn vật (Internet of Things) các thông số dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị IoT có thể được sử dụng để kích hoạt các hợp đồng thông minh và tạo ra các mô hình kinh doanh mới trong chuỗi cung ứng, xác nhận danh tính các ngành công nghiệp nhà thông minh và hơn thế nữa. Ares Protocol có thể hoạt động như một phần mềm trung gian bảo mật giữa các thiết bị IoT này và chuỗi khối. Nó có thể xác minh dữ liệu đến từ các thiết bị IoT trước khi phân phối đến blockchain. 

Thị trường dự đoán (Predition Market): các thị trường dự đoán phi tập trung, chẳng hạn như Augur và Gnosis, sử dụng trí tuệ của đám đông để dự đoán kết quả trong thế giới thực, chẳng hạn như các cuộc bầu cử tổng thống và kết quả cá cược thể thao. 

Game và NFT: Ares Protocol có thể cung cấp tính ngẫu nhiên được xác minh trên chuỗi có thể được sử dụng để tạo ra các kịch bản chơi trò chơi không thể đoán trước hoặc cho phép tạo ra NFT. 

Tokenomics

Token Ares sẽ được phát hành để thúc đẩy tất cả những người tham gia vào hệ thống và đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái thông qua quản trị cộng đồng.

Đội ngũ

Đối tác chiến lược

Roadmap

 

Tác giả

Raywind

Raywind

Market Analyst @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

ares-protocolAres Protocol
$ 0.000849
Issue Price
$0.03
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release