Arrington XRP Capital và Sparrow hợp tác để bảo vệ tương lai của tiền điện tử

Arrington XRP Capital là một tổ chức quản lý tài sản kỹ thuật số trong thị trường Blockchain. Tài sản của quỹ là XRP, một trong những loại tiền điện tử có vốn hoá lớn nhất thị trường.

Arrington XRP đầu tư vào nhiều loại tài sản tiền điện tử và các công nghệ kỹ thuật số có liên quan, với trọng tâm chính là các Token đã được giao dịch. Quỹ cũng có các khoản đầu tư vào ICO, cũng như các khoản đầu tư truyền thống hơn như chào bán cổ phần tư nhân.

Ads code goes here

Sparrow Exchange và Arrington XRP mong muốn sự hợp tác có ý nghĩa trong việc mở rộng mạng lưới Sparrow Exchange của các nhà cung cấp thanh khoản và nhà tạo lập thị trường. Quan hệ đối tác chặt chẽ cũng sẽ cho phép Sparrow Exchange tiếp cận những phản hồi và lời khuyên quan trọng về cách phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo vệ rủi ro của những người tham gia Hoa Kỳ.

Các nhà sáng lập Michael Arrington, Heather Heade và Geoffrey Arrone tin rằng tiền điện tử và các công nghệ liên quan của nó là tương lai. Thị trường tiền điện tử đã kêu gọi các công cụ phái sinh thích hợp để kiểm soát rủi ro. Sự biến động của thị trường là rất lớn. Sparrow Exchange sẽ cung cấp các sản phẩm cần thiết này mà không có rủi ro cho đối tác. Chúng tôi rất vui mừng là một phần của dự án này và chúng rất nóng lòng để sử dụng các sản phẩm của mình.

Về Sparrow Exchange

Website: https://www.sparrowexchange.com/

Telegram: https://t.me/SparrowExchange

Telegram Việt Nam: https://t.me/SparrowExchange_Vietnam

Telegram Announcement: https://t.me/sparrow_ann

Twitter: https://twitter.com/sparrowexchange

Facebook: https://www.facebook.com/SparrowExchange/

Medium: https://medium.com/SparrowExchange

Về Arrington XRP

Arrington XRP Capital là một quỹ đầu tư bằng tiền điện tử.

http://arringtonxrpcapital.com/

Source: http://link.medium.com/08lPE2FiEX
Biên tập: LacTH.Syndicator

Trả lời