phaPhala Network
$ 0.155475
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Testnet PARA-1 đã khởi chạy để thử nghiệm cơ chế TEE Mining

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

  • Testnet PARA-1 của Phala Network đã được khởi chạy. Trong giai đoạn này, đội ngũ sẽ mô phỏng và kiểm tra chức năng thích hợp cho token economics mới và cơ chế TEE Mining trên môi trường trực tuyến.
  • Para-1 là một testnet dựa trên cơ chế parachain, thay thế chuỗi testnet PoC ban đầu cho Phala.
  • Para-1 giới thiệu Token Economics mới và cơ chế TEE Mining dành cho máy chủ TEE Workers để tất cả miner (người khai thác) thử nghiệm các chức năng StakePool bằng cách sử dụng các đồng coin thử nghiệm.
  • Bên cạnh đó, Console là bảng điều khiển, chủ yếu dành cho miner và chủ sở hữu của các mining pool; nó cung cấp các hoạt động on-chain và hiển thị dữ liệu của các mining machine và StakePool.

Vừa qua, Phala Network công bố về việc testnet PARA-1 đã được khởi chạy. Trong giai đoạn này, Phala Network sẽ mô phỏng và kiểm tra chức năng thích hợp cho token economics mới và cơ chế TEE Mining trên môi trường trực tuyến.

Para-1 testnet

Para-1 là một testnet dựa trên cơ chế parachain, thay thế chuỗi testnet PoC ban đầu cho Phala. Para-1 giới thiệu Token Economics mới và cơ chế TEE Mining dành cho máy chủ TEE Workers để tất cả miner (người khai thác) thử nghiệm các chức năng StakePool bằng cách sử dụng các đồng tiền thử nghiệm. (Các token được khai thác bởi testnet sẽ không có giá trị. Tham gia việc thử nghiệm sẽ không tạo ra bất kỳ thu nhập nào.)

Khala, pre-mainnet của Phala Network, đã hoạt động trên Kusama được một thời gian. Để tiết kiệm thời gian của bạn cho việc đồng bộ hóa các block khi tính năng mining chính thức hoạt động trên pre-mainnet, chúng tôi sẽ bắt đầu đồng bộ hóa các node cho Khala trong script của testnet para-1.

Vì các node có thể chiếm một lượng tài nguyên hệ thống nhất định, hiệu suất của bạn có thể bị suy giảm bởi khoảng 2 lõi của CPU, đây là điều thường xảy ra. 

Chi tiết đầy đủ ở bên dưới.

1. Token Economics mới

Value Promise lần đầu tiên được giới thiệu. Virtual score (V) của Worker node được xác định qua tổ hợp hệ số nhân stake, khả năng SGX của miner (ConfidenceScore), stake của miner (S) và chi phí ước tính của miner rig (C).

Công thức cho virtual score ban đầu là:

Thông tin chi tiết tại xem Token Economics mới.

2. TEE Mining StakePool

Để bảo mật dữ liệu đám mây của các máy chủ Worker và thao tác đã được ấn định, mạng lưới này sẽ đặt các Confidence Level cho CPU của mỗi máy chủ worker và sẽ yêu cầu Staking để cho phép khai thác. Mỗi máy chủ worker chỉ có thể đạt được giá trị V nếu bước đầu nó stake một số token PHA dựa trên điểm CPU của mình, sau đó, máy chủ worker có thể gia nhập hệ thống mining và bắt đầu TEE Mining.

StakePool là một pool stake của một nhóm các bên hỗ trợ một tập hợp các máy chủ worker. Điều này cung cấp một layer trung gian về dòng vốn giữa máy chủ worker, stakers và bên cung cấp cho việc quản lý on-chain của TEE Mining stake.

Việc một máy chủ worker hoạt động sai hoặc không phản hồi sẽ được báo hiệu thông qua hình chữ V gạch chéo, điều này thúc đẩy mạnh mẽ những người tham gia đảm bảo các máy chủ của họ hoạt động bình thường và không gian lận.

3. Console (bảng điều khiển)

Phala Network

Console chủ yếu dành cho miner và chủ sở hữu của các mining pool; nó cung cấp các hoạt động on-chain và hiển thị dữ liệu của các mining machine và StakePool.

Thông qua bảng điều khiển này, người dùng có thể:

  • Tạo và thiết lập StakePool cá nhân
  • Liên kết các machine hoặc pool
  • Tham gia stake
  • Tạm dừng/thoát TEE Mining
  • Rút vốn staking fund hoặc phần thưởng

4. Tham gia TEE Mining ngay bây giờ

Tìm hiểu cách truy cập và bắt đầu quá trình khai thác của bạn thông qua Para-1 Testnet Mining Guide.

Phala Network
Nguồn: Phala Network

Về Phala Network

Phala Network là một mạng lưới làm về hợp đồng thông minh bí mật đầu tiên được xây dựng trên Substrate , nhằm cung cấp các dịch vụ tính toán và bảo vệ các dữ liệu bí mật cho các doanh nghiệp và người dùng. Phala Network sẽ phục vụ cho toàn bộ hệ sinh thái của Polkadot, và sẽ là một trong những parachains trên Polkadot trong thời gian tới.

Phala Network: Giải pháp bảo mật dữ liệu trên blockchain

Website | Twitter | Medium | Telegram 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

phaPhala Network
$ 0.155475
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release