moonriverMoonriver
$ 14.56
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn nhận phần thưởng Moonriver Crowdloan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa qua, Moonriver ($MOVR) đã hoàn thành Giai đoạn 4 – Full Launch và phần thưởng $MOVR đã được phân phối cho những người tham gia Moonriver Crowdloan. Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng nhận phần thưởng $MOVR.

DApp sẽ hoạt động cả trên Moonbase Alpha (cho mục đích demo) và Moonriver, nơi bạn sẽ có thể stake Moonriver Tokens (MOVR) của mình. Đảm bảo rằng bạn chọn đúng mạng mà bạn muốn tương tác với dApp.

Lưu ý: Các bước được mô tả trong hướng dẫn này đang sử dụng Moonbase Alpha TestNet và chỉ dành cho mục đích hướng dẫn. Bạn cần cài đặt ví MetaMask, nếu chưa biết cách cài đặt các bạn có thể tham khảo bài viết này: 

Hướng dẫn Cài đặt Metamask

Hướng dẫn kết nối ví MetaMask

Sau khi đã cài đặt thành công, truy cập website http://apps.moonbeam.network/moonriver và kết nối với ví MetaMask để đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản để kết nối với dApp và chấp nhận quyền . Hãy nhớ rằng, bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Ethereum / Moonriver mà bạn đã nhập để nhận phần thưởng trong đợt huy động vốn cộng đồng.

Moonbeam Foundation

Hãy đảm bảo ví MetaMask của bạn đã thêm mạng Moonriver, $MOVR không phải là ERC-20 mà là token giao thức gốc. Do đó, bạn phải thêm Moonriver làm mạng tùy chỉnh trong MetaMask. Nếu bạn cần trợ giúp kết nối với mạng, vui lòng xem bài viết dưới đây:

Hướng dẫn thêm mạng Moonriver trên MetaMask

Tiếp theo, chấp nhận quyền và thay đổi mạng thành Moonbase Alpha

Moonbeam Foundation

Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tổng quan chính, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về số dư tài khoản, giao dịch gần đây nhất, dữ liệu phần thưởng từ cộng đồng và dữ liệu stake.

Moonbeam Foundation

Ở góc trên cùng bên phải, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa Moonbase Alpha TestNet và Moonriver. Moonbase Alpha TestNet được sử dụng cho ví dụ này và bạn sẽ có thể yêu cầu một số phần thưởng DEV với tư cách là người tham gia Crowdloan (chúng không có giá trị tiền tệ). Nhưng lưu ý rằng bạn cần chuyển sang Moonriver để nhận $MOVR.

Cách nhận phần thưởng

Ở trang tổng, bạn sẽ thấy tổng phần thưởng, số phần thưởng bạn đã nhận và số phần thưởng hiện có mà bạn có thể claim tại thời điểm đó.

Đối với Moonriver Crowdloan , 30% phần thưởng đã được phân phối cho những người tham gia. Chức năng “Claim rewards” dành cho 70% còn lại, được cấp tuyến tính trong 48 tuần của thời gian thuê parachain. Chúng có thể được claim trên cơ sở block-to-block, nhưng bạn phải trả phí giao dịch.

Để nhận phần thưởng của bạn từ việc tham gia Moonriver Crowdloan, trong phần Crowdloan Rewards hãy nhấp vào Claim. MetaMask sẽ bật lên và bạn sẽ được nhắc đồng ý với phí gas và xác nhận giao dịch.

Moonbeam Foundation

Khi có thông báo Transaction confirmation, tất cả các phần thưởng đang chờ xử lý có sẵn của bạn sẽ được phân phối và số dư của bạn trên trang tổng quan sẽ tăng lên để bao gồm các phần thưởng đã claim của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần phải tải lại trang để xem số dư của mình thay đổi.

Và thế là xong! Bạn đã nhận thành công phần thưởng crowdloan. Bạn sẽ có thể tiếp tục quay lại và claim phần thưởng thường xuyên khi chúng tích lũy theo thời gian, nhưng xin lưu ý rằng bạn sẽ phải trả phí gas mỗi lần bạn nhận phần thưởng của mình.

Nguồn: Moonbeam Foundation

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonriverMoonriver
$ 14.56
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release