moonriverMoonriver
$ 4.10
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn chuyển token RMRK sang mạng Moonriver

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Khi $RMRK được khởi chạy trên Statemine để có một vị trí chuẩn để theo dõi số dư token mà không phụ thuộc vào bất kỳ parachain cụ thể nào. Nhưng hiện tại, nhu cầu của RMRK hiện đã phát triển hơn như lúc ban đầu, và những hạn chế của Statemine đã buộc RMRK phải tìm kiếm nơi khác. Với những nhu cầu cho sự phát triển trong tương lai, RMRK đã quyết định triển khai trên mạng Moonriver.

RMRK là một giao thức NFT multi-chain dựa trên Subtrate và được lưu trữ trên Kusama. Token có sẵn trên parachain common-good của Kusama là Statemine. Nhờ khả năng tương tác gốc của Substrate, RMRK có thể dễ dàng được chuyển sang Moonriver. Thông thường, RMRK và các tài sản cross chain dựa trên Substrate khác phải được tương tác thông qua API Substrate. Tuy nhiên, nhờ cam kết của Moonbeam về khả năng tương thích với Ethereum, RMRK tồn tại trên Moonriver dưới dạng XC-20.

XC-20 là các tài sản cross chain có nguồn gốc từ Substrate có tương tự như token ERC-20. Do đó, người dùng có thể tương tác với XC-20 như cách họ làm với các token có thể thay thế khác, chẳng hạn như thêm chúng vào MetaMask và tạo pool thanh khoản trong các DEX. Tất cả các XC-20 sẽ có thêm xc vào tên của chúng. Ví dụ: đại diện của RMRK trên Moonriver được gọi là xcRMRK. Địa chỉ biên dịch trước cho xcRMRK trên Moonriver là 0xFFFFFFFF893264794D9D57E1E0E21E0042AF5A0A.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể chuyển RMRK từ Statemine sang Moonriver, mà không thể chuyển xcRMRK trên Moonriver trở lại RMRK trên Statemine. Chức năng này sẽ sớm xuất hiện trong tương lai gần.

Làm quen với Dashboard

Để bắt đầu sử dụng Dashboard, truy cập apps.moonbeam.network/moonriver. Pop-up MetaMask sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản để kết nối với dApp và cấp quyền.

Bạn cũng sẽ cần kết nối MetaMask với Moonriver. DApp sẽ giúp bạn chuyển sang mạng lưới phù hợp, nhưng nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng xem tài liệu của họ về cách kết nối MetaMask với Moonriver.

Sau khi cấp quyền và thay đổi mạng sang Moonriver, bạn sẽ được chuyển hướng đến Dashboard chính, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về số dư tài khoản của mình, giao dịch gần đây nhất, dữ liệu phần thưởng từ crowdloan, tài sản cross chain (XC-20) và dữ liệu staking.

Thêm xcRMRK vào MetaMask

 1. Tại vị trí xcRMRK, hãy chọn “Add to metamask” .
 2. Pop up MetaMask sẽ xuất hiện và nhắc bạn thêm token. Chọn Add Token.

Để xác minh rằng token đã được thêm thành công, bạn có thể mở MetaMask và chuyển sang tab Assets. Từ đó, bạn sẽ thấy xcRMRK trong danh sách tài sản.

Deposit xcRMRK

Để chuyển RMRK từ Statemine sang Moonriver, bạn có thể sử dụng tính năng deposit trên dApp của Moonbeam. Trước khi bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là tại thời điểm này, bạn không thể rút xcRMRK từ Moonriver về RMRK trên Statemine.

Để deposit số lượng xcRMRK nhất định, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo hoặc nhập tài khoản với Polkadot.js Extension. Khi tạo hoặc nhập tài khoản RMRK của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Allow use on any chain. 

Đồng thời, bạn cũng phải đảm bảo rằng tài khoản của mình có sẵn một số token RMRK để chuyển sang Moonriver. Phí giao dịch được trừ vào tổng số lượng được chuyển, vì vậy phí sẽ được thanh toán trên Moonriver bằng xcRMRK.

Để tiếp tục deposit trong dòng hiển thị xcRMRK, hãy chọn deposit. Bạn sẽ được yêu cầu kết nối dApp với Polkadot.js Extension:

 1. Chọn Connect.
 2. Tiện ích mở rộng Polkadot.js sẽ xuất hiện và yêu cầu quyền truy cập vào trang web. Đảm bảo rằng URL yêu cầu quyền truy cập là https://apps.moonbeam.network/moonriver. Nếu vậy, hãy chọn Yes, allow this application access.

Sau khi bạn đã kết nối Polkadot.js với dApp, hãy mở MetaMask và đảm bảo rằng bạn đã kết nối với tài khoản Moonriver nơi bạn muốn nhận token xcRMRK.

Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu điền thông tin deposit để chuyển RMRK sang Moonriver:

 1. Đảm bảo Statemine được chọn làm Origin chain.
 2. Chọn Statemine Address để chuyển RMRK.
 3. Trong mục Amount, hãy nhập số lượng RMRK bạn muốn chuyển. Cần lưu ý số lượng tối thiểu để thực hiện lệnh.
 4. Xác nhận lại tài khoản được lựa chọn là tài khoản Moonriver của bạn, nơi bạn muốn nhận token xcRMRK.
 5. Xem lại chi tiết giao dịch và nếu mọi thứ đều chính xác, hãy chọn Send.

Polkadot.js sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn xác nhận giao dịch. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Sign the transaction. Giao dịch sẽ được gửi và số dư xcRMRK của bạn sẽ được hiển thị trong dApp. Hãy nhớ rằng phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư xcRMRK của bạn.

Bạn có thể kiểm tra xem số dư RMRK của mình đã giảm hay chưa bằng cách sử dụng các ứng dụng Polkadot.js dành cho Statemine. Bạn sẽ cần điều hướng đến Network, sau đó chọn Assets và khi asset to query for balances xuất hiện, hãy đảm bảo bạn chọn RMRK.app. Bạn cũng có thể sử dụng block explorer của Statemine như Statescan.

Bây giờ bạn đã gửi thành công RMRK đến Moonriver, bạn có thể tương tác với các token xcRMRK giống như bạn thường làm với token ERC-20 trên Moonriver.

Gửi xcRMRKs trong Moonriver

Vì bạn đã thêm token xcRMRK vào MetaMask, bạn có thể bắt đầu tương tác với nó như cách bạn thực hiện với bất kỳ token ERC-20 nào. Ví dụ: bạn có thể gửi xcRMRK đến một tài khoản Moonriver khác. Hãy nhớ rằng hiện nay bạn không thể chuyển xcRMRK thành RMRK trên Statemine.

Để gửi xcRMRK đến một tài khoản Moonriver khác, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở MetaMask và từ tab Assets, hãy chọn tài sản xcRMRK.
 2. Chọn Send
 3. Chọn một tài khoản để gửi xcRMRK.
 4. Nhập số lượng xcRMRK cần gửi.
 5. Xem lại chi tiết giao dịch và chọn Confirm để gửi giao dịch.

Bạn sẽ thấy rằng số dư xcRMRK của bạn hiển thị trên dApp đã giảm và giao dịch được liệt kê trong tab Activity trong MetaMask. Người nhận sẽ cần thêm token xcRMRK vào MetaMask của họ và sau đó họ có thể thoải mái gửi xcRMRK trên network Moonriver.

Và thế là xong! Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công RMRK cho Moonriver để đổi lấy xcRMRK và gửi xcRMRK đến một tài khoản khác trên Moonriver.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonriverMoonriver
$ 4.10
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release