moonbeamMoonbeam
$ 0.351330
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn stake token GLMR trên Moonbeam và kiếm phần thưởng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn người dùng quy trình stake token Glimmer (GLMR) trên Moonbeam bằng cách sử dụng dApp do Moonbeam Foundation xây dựng.

DApp hoạt động trên Moonbase Alpha (cho mục đích demo), Moonriver và Moonbeam. Người dùng cần đảm bảo chọn đúng mạng Moonbeam để stake token Glimmer (GLMR). Nếu bạn muốn stake token Moonriver (MOVR) trên Moonriver, vui lòng xem hướng dẫn này.

Lưu ý: để bắt đầu người dùng cần cài dặt ví Metamask và thêm mạng Moonbeam, hướng dẫn chi tiết:

Hướng dẫn thêm mạng Moonbeam trên MetaMask

Bắt đầu với trang Dashboard

Video hướng dẫn chi tiết:

Để bắt đầu với trang tổng quan, hãy truy cập apps.moonbeam.network/moonbeam . MetaMask sẽ bật lên và yêu cầu bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản để kết nối với dApp và chấp nhận quyền.

Nếu bạn chưa chuyển sáng mạng Moonbeam, DApp sẽ giúp bạn chuyển sang.

Sau khi chấp nhận quyền và thay đổi mạng thành Moonbeam, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tổng quan chính, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về số dư tài khoản, giao dịch gần đây nhất, dữ liệu phần thưởng từ cộng đồng và dữ liệu stake.

Ở góc trên cùng bên phải, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa tất cả các mạng. Để stake token GLMR của bạn và kiếm phần thưởng stake, bạn cần phải được chuyển sang mạng Moonbeam.

Cách ủy quyền cho một collator

Người nắm giữ token có thể ủy quyền cho collator bằng cách stake và thêm token vào cổ phần của collator. Đổi lại, collator sẽ chia sẻ phần thưởng nhận được từ việc sản xuất các block cho tất cả những người ủy quyền của họ. Vì vậy, phần thưởng của bạn sẽ dựa trên số lượng stake bạn đã đóng góp so với tổng số lượng đã stake của collator. Để biết thêm thông tin về phân phối phần thưởng.

Để ủy quyền cho một collator, hãy chuyển đến trang tổng quan sắp xếp bằng cách cuộn xuống phần Staking và nhấp vào Manage delegations.

Từ staking dashboard, bạn sẽ có thể stake và ủy quyền cho các collator, sửa đổi lượng stake hiện có và có được cái nhìn tổng thể về hoạt động stake của bạn.

Trong hướng dẫn này sử dụng tài khoản collator sau: 0x1c86e56007fcbf759348dcf0479596a9857ba105

Nếu bạn nhấp vào Select a collator, menu các collator sẽ mở ra và bạn sẽ có thể xem dữ liệu của mỗi collator đang hoạt động và đang chờ.

Bạn có thể chuyển đổi giữa tab Active Pool – những collator đang hoạt động và tab Waiting – các collator đang chờ, để di chuyển từ nhóm chờ đến nhóm đang hoạt động, một collator phải nằm trong 48 các collator hàng đầu theo số lượng stake. Xin lưu ý rằng số lượng ứng cử viên trong Active Pool có thể thay đổi theo thời gian và trước đây đã được tăng lên thông qua chế độ dân chủ.

Trong cột thứ hai đến cột cuối cùng bên phải, bạn sẽ thấy số tiền minimum bond. Mặc dù GLMR có số lượng stake tối thiểu là 50 GLMR, cột này là một con số có thể thay đổi phản ánh số lượng stake tối thiểu bạn cần ủy quyền để nằm trong 300 người ủy quyền hàng đầu của collator đó. Nếu bạn có ít nhất 50 GLMR nhưng ít hơn số lượng stake tối thiểu của collator đó, bạn có thể tự do ủy thác cho họ, nhưng bạn sẽ không kiếm được phần thưởng cho đến khi bạn nằm trong 300 ủy quyền hàng đầu theo số lượng stake.

Để tối ưu hóa phần thưởng stake của bạn, bạn thường nên chọn một collator có tổng số tiền ngoại quan thấp hơn. Trong trường hợp đó, số lượng GLMR ủy quyền của bạn sẽ đại diện cho một phần lớn hơn trong tổng số lượng stake của collator và bạn sẽ kiếm được phần thưởng cao hơn tương ứng. Thứ hai, bạn có thể xem xét hiệu suất của collator bằng cách xem xét số block mà mỗi collator được tạo ra trong Blocks last round. Những con số này sẽ rất khác nhau, tuy nhiên, 0 block được tạo ra trong vòng cuối cùng thường cho thấy hiệu suất của collator là kém.

Để bắt đầu ủy quyền, chỉ cần nhấp vào collator mà bạn muốn ủy quyền. Tiếp theo, bạn sẽ cần:

  1. Xác minh rằng bạn đã chọn đúng collator và địa chỉ có vẻ chính xác
  2. Nhập số lượng token bạn muốn stake. Ví dụ này sử dụng 50 token GLMR.
  3. Nhấp vào Delegate

Đối với collator này, lượng minimum bond là 50 GLMR tại thời điểm viết bài. Nếu bạn cố gắng bond dưới 50 GLMR, bạn sẽ không thể nhấp vào Delegate cho đến khi bạn tăng nó lên ít nhất là minimum bond.

MetaMask sẽ bật lên và bạn sẽ được nhắc ký một giao dịch.

MetaMask sẽ bật lên và nhắc bạn xác nhận và ký giao dịch. Khi bạn đã ký vào giao dịch, bạn sẽ thấy một delegation transaction sent thông báo ở góc trên cùng bên phải. Khi nhận được thông báo Transaction confirmed tức là đã thành công.

Nếu bạn kiểm tra tài khoản MetaMask của mình, bạn sẽ thấy rằng số dư của mình đã giảm theo số lượng mã thông báo được đặt (cộng với phí gas).

Cách thực hiện thay đổi đối với ủy quyền

Bất kỳ ủy quyền nào trong danh sách delegations đều có thể được sửa đổi thành quỹ bond hoặc un-bond. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định un-bond một phần số tiền của mình, bạn vẫn cần đáp ứng yêu cầu ủy quyền tối thiểu là 50 token GLMR trên Moonbeam. Nếu bạn muốn hủy toàn bộ ủy quyền, hãy chuyển sang phần tiếp theo.

  1. Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh ứng cử viên đối chiếu mà bạn muốn sửa đổi.
  2. Chỉ định số tiền bạn muốn ủy quyền thêm.
  3. Nhấp vào Send.

MetaMask sẽ bật lên và nhắc bạn xác nhận và ký giao dịch. Khi bạn đã ký vào giao dịch, bạn sẽ thấy một delegation transaction sent thông báo ở góc trên cùng bên phải. Khi nhận được thông báo Transaction confirmed tức là đã thành công.

Hướng dẫn giảm hoặc hủy bỏ ủy quyền

Giảm hoặc hủy bỏ ủy quyền là một quy trình gồm hai bước bao gồm bước khởi tạo và bước thực hiện. Để bắt đầu yêu cầu giảm ủy quyền, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào Biểu tượng.
  2. Nhập số tiền bạn muốn giảm số lượng stake của mình. Hãy nhớ rằng, bạn không thể giảm ủy quyền xuống dưới 50 GLMR trừ khi bạn chọn hủy bỏ hoàn toàn.
  3. Nhấn Send.

MetaMask sẽ bật lên và nhắc bạn xác nhận và ký giao dịch. Khi bạn đã ký vào giao dịch, bạn sẽ thấy một delegation transaction sent thông báo ở góc trên cùng bên phải. Khi nhận được thông báo Transaction confirmed tức là đã thành công. Thời gian để unbond sẽ mất 28 rounds trên Moonbeam (khoảng 7 ngày).

Để hủy bỏ ủy quyền, hãy nhấp vào nút “ X ” để bắt đầu và xác nhận giao dịch trong Metamask. Thời gian mất khoảng 28 vòng trong Moonbeam (khoảng 7 ngày), bạn có thể quay lại trang tổng quan stake này và thực hiện yêu cầu, sau đó bạn sẽ thấy số lượng đã unstake trong số dư của bạn.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonbeamMoonbeam
$ 0.351330
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release