Hướng dẫn Cài đặt Metamask

Tổng quan MetaMask là một plugin trình duyệt hoạt động như một ví Ethereum và được cài đặt giống như bất kỳ plugin thông thường nào. Sau khi được cài đặt, MetaMask cho phép người dùng lưu trữ Ether và các token ERC-20 khác và có thể thực hiện giao dịch tới bất kỳ địa … Đọc tiếp Hướng dẫn Cài đặt Metamask