acalaAcala
$ 0.049193
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn claim token ACA của Acala Network

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa qua, Acala đã trở thành parachain trên Polkadot và đang từng bước hoàn thành quá trình khởi chạy. Hầu hết những người dùng đóng góp cho Acala Crowdloan thông qua website của Acala và Polkadot.js không cần claim mà token sẽ tự động được phân phối vào ví, tuy nhiên một số người tham gia cần phải claim thủ công. Bài viết này sẽ hướng dẫn những người tham gia crowdloan claim token ACA thủ công.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra ở trang web của Acala và nhập địa chỉ của bạn. Nếu hiện ra To Be Claimed bạn cần phải thực hiện quy trình xác nhận quyền sở hữu. 

Option 1: Sử dụng Polkadot{js} Browser Extension

Truy cập trang web check & claim của Acala kết nối Polkadot{js} bằng địa chỉ ví mà bạn đã sử dụng đẻ tham gia crowdloan.

Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng Polkadotjs Extension để ký một tin nhắn, nhưng nó không mất bất kỳ khoản phí giao dịch nào. Sau khi quá trình hoàn tất, có thể mất đến 48 giờ để quá trình phân phối được lên lịch.

Option 2: Sử dụng hệ thống Remark

Nếu bạn không thể sử dụng Sign và xác minh để ký thông báo, ví dụ như bạn đã sử dụng tài khoản proxy để tham gia hoặc đại lý (ví dụ: ví) mà bạn đã sử dụng để tham gia cộng đồng không có cơ sở đăng ký và xác minh, thì bạn có thể gửiSystem Remark về Polkadot để claim ACA.

1. Truy cập vào ứng dụng PolkadotJS, bạn cần phải kết nối với mạng Polkadot

2. Đi đến phần Developer-Extrinsics

3. Bạn phải chọn đúng địa chỉ ví đẫ sử dụng để tham gia crowdloan, trong phần submit the following extrinsic, chọn system > remarkWithEvent(_remark).

4. Trong phần the _remark: Bytes bạn hãy copy và dán đoạn dưới đây vào

I hereby agree to the terms of the statement whose SHA-256 multihash is QmeUtSuuMBAKzcfLJB2SnMfQoeifYagyWrrNhucRX1vjA8. (This may be found at the URL: https://acala.network/acala/terms)

Nhấn vào Submit Transaction. Lưu ý là bạn sẽ cần một ít DOT để làm phí giao dịch.

5. Giao dịch của bạn đã được gửi lên Polkadot. Bạn có thể xem giao dịch trên Polkadot Subscan Explorer. Dán địa chỉ Polkadot được sử dụng để gửi giao dịch.

6. Bạn sẽ thấy system(remark_with_event) ở lịch sử giao dịch của bạn, nhấn vào Extrinsic ID tương ứng và copy Extrinsic Hash. Dán Extrinsic Hash vào trang web check & claim của Acala để hoàn tất quá trình. 

Quá trình phân phối phần thưởng sẽ được lên lịch trong vòng 48 tiếng.

Nguồn: Acala Network

Acala Network Community

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

acalaAcala
$ 0.049193
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release