kusamaKusama
$ 52.30
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

1,1 triệu $KSM sẽ được unlock để sử dụng trên Kusama DeFi vào tháng 5

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thời gian thuê vị trí parachain của đợt đấu giá thứ nhất trên Kusama sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2022. Bởi vì cả 5 parachain này đã mở crowdloan để huy động vốn cho việc thanh toán cho hợp đồng thuê, nên các khoản crowdloan này sẽ được trả lại cho chủ sở hữu của chúng. Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy?

Thật ra, tổng cộng 1,1 triệu KSM (chiếm hơn 10% nguồn cấp) đã được đóng góp cho crowdloan của các parachain đầu tiên trên Kusama. Bây giờ các hợp đồng thuê đang kết thúc, các token KSM này sẽ được mở khóa để chủ sở hữu token ban đầu sử dụng. Mỗi chủ sở hữu KSM này hiện cần quyết định phải làm gì với các token của họ và có nhiều trường hợp sử dụng hơn để lựa chọn so với thời điểm các token bị khóa lần đầu tiên vào năm ngoái. Ví dụ: DApps trên Moonriver hỗ trợ nhiều tùy chọn bao gồm liquid staking, DeFi pools và các trường hợp sử dụng khác.

Bài Blog này đóng vai trò là một cái nhìn tổng quan về các trường hợp sử dụng KSM hiện được hỗ trợ trên Moonriver cho những người tham gia crowdloan trước đây khi họ đánh giá các tùy chọn sử dụng KSM mới mở khóa của họ. Như mọi khi, vui lòng tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro khi tham gia vào các DApp được đề cập trong bài đăng này.

Thông tin cơ bản: Leases và Unlocks

Crowloan là một cơ chế khởi động duy nhất giúp các dự án trong hệ sinh thái Polkadot và Kusama bảo mật đủ số lượng token để thanh toán cho một vị trí trên mạng lưới. Chủ sở hữu token đóng góp các token của họ để hỗ trợ dự án mà họ hy vọng sẽ giành được một trong các vị trí được đấu giá. Nếu dự án giành được vị trí, các token được đóng góp sẽ bị khóa trong thời hạn của hợp đồng thuê. Những token này được trả lại cho những người đóng góp khi kết thúc hợp đồng thuê. Theo thiết kế, các crowdloan dựa vào sự tham gia và chứng thực của cộng đồng để giành được vị trí parachain trong định dạng đấu giá cạnh tranh này. Những người đã tham gia crowdloan Moonriver đã cung cấp KSM sẽ vẫn bị khóa trong thời gian của hợp đồng thuê, kết thúc vào tháng 5 năm 2022.

Hỗ trợ hệ sinh thái Broad Moonriver bằng KSM

Moonriver là hệ sinh thái lớn nhất trên Kusama, cả về TVL và hoạt động / sử dụng tổng thể. Các tùy chọn DApps và DeFi mới được đưa ra liên tục, khuyến khích chủ sở hữu token sử dụng KSM của họ trên Moonriver để nhận các phần thưởng.

Các token crowdloan Kusama đang mở khóa tại thời điểm các parachains đang phát triển mạnh: 29 parachains đã được khởi chạy và nhiều hỗ trợ KSM thông qua XCM.

Moonriver là nơi có nhiều lựa chọn để sử dụng số KSM đó, với tư cách là hệ sinh thái lớn nhất trên Kusama. Được gọi là xcKSM trên mạng lưới, các trường hợp sử dụng mới cho xcKSM đã xuất hiện trong hệ sinh thái kể từ các đợt crowdloan. Chủ sở hữu token có quyền truy cập vào một số DApp trên Moonriver hỗ trợ KSM và xcKSM.

xcKSM đại diện cho KSM trên Moonriver

xcKSM là đại diện XC-20 của KSM trên Moonriver. Điều này cho phép KSM của bạn được sử dụng giống như ERC-20 trong hệ sinh thái Moonriver trong khi vẫn giữ được các khả năng cross-chain của nó.

xcKSM có thể được tạo bằng cách gửi KSM từ Kusama Relay Chain vào Moonriver. Để gửi KSM để sử dụng trên Moonriver, hãy truy cập apps.moonbeam.network/moonriver và chấp thuận lời nhắc kết nối với MetaMask. Bây giờ bạn sẽ thấy xcKSM trong Tài sản Cross Chain. Để chuyển các tài sản của bạn từ Kusama sang Moonriver, hãy nhấp vào “Deposit” và kết nối Polkadot.js của bạn. Chọn địa chỉ và nhấp vào “Send”!

Để chuyển các token từ Moonriver trở lại Kusama, chỉ cần nhấp vào “Withdraw”. Kết nối tài khoản Polkadot.js của bạn và chỉ định địa chỉ Kusama mà bạn muốn chuyển tài sản.

XC-20s là một loại token có thể tương tác mới phù hợp với tiêu chuẩn ERC-20 nhưng cũng là các tài sản Substrate gốc. Tất cả các tài sản có thể thay thế được tạo ở định dạng này sẽ có thể chuyển sang các parachains Kusama khác và các token parachain từ xa sẽ có thể chuyển sang Moonriver dưới dạng XC-20s, như xcKSM.

Các DApp sau hiện hỗ trợ xcKSM trên Moonriver:

xcKSM và DEXes

SolarbeamZenlink đều là những ví dụ về các sàn giao dịch phi tập trung trên Moonriver, cung cấp tính thanh khoản và cho phép giao dịch peer-to-peer. Cả hai đều hỗ trợ xcKSM. Hãy tham khảo Twitters của SolarbeamZenlink để biết tin tức và cập nhật.

xcKSM và Liquid Staking

Lido là một dự án trên Moonriver cung cấp giải pháp liquid staking cho xcKSM trên Moonriver. Lido là giao thức liquid staking lớn nhất và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Với nguồn gốc từ việc staking Ethereum, Lido cung cấp tính năng liquid staking cho một số giao thức khác bao gồm Kusama thông qua Moonriver. Hãy tham khảo Twitter của Lido để biết tin tức và cập nhật.

xcKSM và cho Lending/Borrowing

Moonwell là một giao thức cho Lending/Borrowing được xây dựng trên Moonbeam và Moonriver. Ứng dụng của Moonwell hỗ trợ xcKSM. Hãy tham khảo Twitter của Moonwell để biết tin tức và cập nhật.

Xin lưu ý rằng thông tin liên quan đến tuyên bố, nội dung, thiết kế, thuật toán, ước tính và hướng dẫn trong bài đăng blog này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không có gì trong blog này phải là lời kêu gọi đầu tư. Hơn nữa, một số thông tin nhất định trong blog này đã được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung và không cấu thành sự chứng thực của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

kusamaKusama
$ 52.30
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release