Category: TIN TỨC

Ycash Friendly Fork đầu tiên của Zcash

Ycash Friendly Fork đầu tiên của Zcash

Tại khối 570.000 của Blockchain Zcash (khoảng ngày 18 tháng 7 năm 2019), chúng tôi sẽ ra mắt Ycash, “Friendly Fork” đầu tiên của chuỗi khối Zcash. Mọi người đang giữ Zcash tại thời điểm phân nhánh sẽ nhận được cùng lượng Ycash tương ứng. (Lưu ý: Để đảm bảo rằng bạn nhận được Ycash, bạn phải sở hữu Zcash Private Key.)

Read More

Tiến sĩ Craig S. Wright được công nhận là Satoshi Nakamoto bởi Hội đồng Bogota

Tiến sĩ Wright đã chính thức được giới thiệu với Hội đồng với tên Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin và ông đã nói về tầm nhìn của ông đối với nền kinh tế kết nối toàn cầu, nơi một người bình thường có thể sở hữu tài sản, những người nghèo nhất và cô lập nhất có thể giao dịch hàng hóa của họ ở bất cứ đâu trên trái đất, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định và làm việc với các chính phủ để mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Read More