Moonriver

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Những con số ấn tượng sau 3 tuần khởi chạy của Moonriver

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

  • Sau hơn 3 tuần khởi chạy, Moonriver đã có nhiều thành quả ấn tượng, như: hơn 1 triệu giao dịch, hơn 650 token ERC20 được tạo, 100 triệu USD trong TVL, 5000tx trong pool,…
  • Về mặt kỹ thuật, Moonriver đã có 5 bản phát hành ứng dụng cho khách và 4 bản cập nhật runtime kể từ khi ra mắt (bản phát hành ứng dụng khách: 0.11.2, 0.11.3, 0.12.1, 0.12.2, 0.12.3; Runtime: 500, 501, 600, 600tc ).
  • Ngoài vấn đề về bảo mật đã được đặt lên hàng đầu, đội ngũ còn xây dựng Moonriver dự trên các nguyên tắc: khả năng tương thích, khả năng tương tác, phi tập trung.
  • Moonriver hiện đang chạy ở trạng thái giảm hiệu suất với mục đích là làm cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hiệu suất dễ dàng hơn trước khi thực hiện tối ưu hóa và tăng mức hiệu suất.
  • Moonriver sẽ hỗ trợ di chuyển hai chiều của KSM từ Relay chain sang ERC20 trên Moonriver bằng cách sử dụng XCMP. Đây là tính năng chính tiếp theo mà Moonriver đang nghiên cứu và sẽ được triển khai cho Moonbase Alpha vào tuần tới để thử nghiệm.

5 bản phát hành cho khách hàng và 4 bản nâng cấp runtime kể từ khi ra mắt

Đã ba tuần kể từ khi Moonriver ra mắt cộng đồng và trong thời gian đó đã có một lượng lớn sự quan tâm và sử dụng trên khắp thế giới.

Kể từ khi ra mắt, đội ngũ Moonriver đã phải nâng cấp từ 12 máy chủ RPC lên 32 máy chủ RPC để xử lý 2,5 nghìn truy vấn mỗi giây. Và điều này không bao gồm tải đến với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng khác đang phục vụ Moonriver RPC.

Có gần 100 nghìn địa chỉ ví trên mạng và đã có hơn 1 triệu giao dịch trong 3 tuần qua. Hơn 650 token ERC20 đã được tạo và có các giao thức DeFi với hơn 100 triệu USD trong TVL đã hoạt động trên mạng. Tại một thời điểm, có hơn 5000tx trong pool đang chờ xử lý và Moonriver đang hoạt động ở mức 100,000+ tx mỗi ngày tại thời điểm này. Và đã có rất nhiều hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới trong 3 tuần qua.

Về mặt kỹ thuật, Moonriver đã có 5 bản phát hành ứng dụng cho khách và 4 bản cập nhật runtime kể từ khi ra mắt (bản phát hành ứng dụng khách: 0.11.2, 0.11.3, 0.12.1, 0.12.2, 0.12.3; Runtime: 500, 501, 600, 600tc ).

Đội ngũ Moonriver cho biết

Nhìn chung, chúng tôi đã rút ra được rất nhiều điều bằng cách có một mạng đang chạy sản xuất với các trường hợp sử dụng và tải trong thế giới thực trên đó. Nhiều điều chúng tôi đã quan sát được trước đây không được thấy trên Moonbase Alpha TestNet hoặc trong các bài kiểm tra hiệu suất của chúng tôi.

Nhiều lỗi và các vấn đề về hiệu suất đã được tìm thấy và giải quyết và chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp diễn trong những tuần và tháng tới. Một số vấn đề mà chúng tôi đang phát hiện là một phần của Moonriver, một số là các vấn đề cơ bản về Chất nền, một số liên quan đến tương tác của Moonriver với Kusama và một số có khả năng là các vấn đề với chính Kusama hoặc các trình xác thực của nó.

Từ những việc trên, tất cả kinh nghiệm này đều phù hợp với ý tưởng, mục đích của KusamaMoonriver thực sự như một Canary Network, nơi mọi thứ đều được thử nghiệm trước.

Nguyên tắc thiết kế của Moonriver: khả năng tương thích, khả năng tương tác, phi tập trung

Về các nguyên tắc thiết kế, Moonriver sẽ không nói đến vấn đề bảo mật, vì họ coi điều đó như một điều kiện tất yếu của bất kỳ dự án nghiêm túc nào. Câu hỏi đặt ra là các nguyên tắc sau vấn đề bảo mật là gì.

  • Điều đầu tiên đối với Moonriverkhả năng tương thích – đội ngũ đã cố gắng tạo ra môi trường tương thích với Ethereum nhất trên Kusama. Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu xuyên suốt quá trình phát triển của Moonriver và là nguyên tắc cốt lõi trong dự án. Họ muốn đảm bảo các công cụ và code dựa trên Ethereum hiện có sẽ hoạt động hiệu quả trên Moonriver và đã cố gắng hết sức để đảm bảo đúng như vậy.
  • Nguyên tắc thứ hai là khả năng tương tác. Đây là điều đã thúc đẩy quyết định trở thành một parachain chứ không phải là một chuỗi độc lập hoặc một cái gì đó khác: bởi vì đội ngũ Moonriver tin rằng những blockchain được xây dựng trên Polkadot/Kusama sẽ được thừa hưởng mức độ bảo mật cao. Mạng và nhắn tin tích hợp này sẽ được sử dụng trong rất nhiều tính năng được lên kế hoạch cho lộ trình Moonriver và Moonbeam. Nó sẽ cho phép đội ngũ cung cấp tích hợp native cross-chain với các parachain khác được kết nối với Kusama.
  • Nguyên tắc thứ ba là phi tập trung. Trở thành parachain trên Polkadot/Kusama có nghĩa là họ đang xây dựng trên cơ sở hạ tầng phi tập trung và an toàn cao. Đội ngũ Moonriver nhắm đến mục tiêu mang lại tính phi tập trung đó từ Relay Chain sang parachain. Điều này có liên quan đối với hiệu suất, vì thường dễ dàng cải thiện hiệu suất bằng cách tập trung các yếu tố nhất định. Moonriver cam kết tìm cách tiếp tục duy trì tiêu chuẩn phi tập trung do Polkadot/Kusama Relay Chain đặt ra, chẳng hạn như việc họ đã thực hiện để có một collator phi tập trung và permissionless.

Cải tiến hiệu suất trên Horizon

Moonriver hiện đang chạy ở trạng thái giảm hiệu suất. Điều này đúng với tất cả các parachain của Kusama trong giai đoạn gia nhập Relay chain. Mục đích là làm cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hiệu suất dễ dàng hơn trước khi thực hiện tối ưu hóa và tăng mức hiệu suất.

Một ví dụ đáng chú ý là thời gian block parachain hiện được đặt thành một nửa tốc độ: ~ 12 giây so với thời gian block ~ 6 giây – trên Relay chain. Thời gian block parachain 6 giây sẽ được kích hoạt bởi bản nâng cấp Relay chain trong tương lai và sẽ tăng gấp đôi thông lượng.

Tham số hiệu suất chính thứ hai là lượng thời gian thực thi WASM mà các validator có sẵn để xử lý các giao dịch và chuyển đổi trạng thái trong các block parachain.

Mặc dù thời gian block khá dễ hiểu, còn về thời gian thực thi WASM. Hãy nhớ lại rằng trong cấu ​​trúc Polkadot/Kusama, các parachain chịu trách nhiệm sản xuất block, nhưng các validator trên Relay chain chịu trách nhiệm xác thực và hoàn thiện các block parachain đó.

Vì vậy, quy trình là các validator của parachain tạo ra một block parachain và sau đó gửi phần có liên quan đến trạng thái của parachain (điều này được gọi là Proof of Validity hoặc PoV) và block tới các validator trên Relay chain đã được Relay chain chỉ định ngẫu nhiên để xác thực các block cho parachain đó tại thời điểm đó. Khi validator trên Relay chain nhận được PoV cho block của parachain, nó sẽ tải runtime parachain dưới dạng chương trình WASM (Web Assembly).

Sau đó, block được thực thi bằng cách sử dụng Runtime và PoV được sử dụng để xác nhận kết quả của block. Quá trình này được gọi là Parachain Validation Function (PVF) và có thời gian thực hiện giới hạn để đảm bảo các block của parachain có thể được đưa vào relay block. Thời gian thực thi này là ràng buộc tính toán hiệu quả cho các parachain ngay tại thời điểm đó.

Tại thời điểm này, các đội ngũ parachain hiện đang dự kiến ​​giữ thời gian thực hiện PVF trên Kusama dưới 500 mili giây mỗi block. Một phần ba thời gian đó được dành cho việc khởi tạo block, chỉ còn lại 333ms hiệu quả để xử lý các giao dịch. Moonriver đã được định cấu hình phù hợp để giữ trong thời gian thực hiện 333ms này cho các giao dịch block của parachain. Ngay bây giờ, điều đó được thực thi trên Moonriver thông qua trọng lượng Substrate và giới hạn phí gas của block là 15 triệu cho các giao dịch Ethereum. Mặc dù chúng ta đang trong khoảng thời gian thực thi 333ms ngay bây giờ, dự kiến ​​rằng 2000ms thời gian thực thi WASM sẽ được cung cấp cho các block của parachain thông qua các nâng cấp trong tương lai (thông lượng tổng thể gấp 5-6 lần).

Đội ngũ Moonriver sẽ tiếp tục làm việc thông qua một số hiệu suất và tối ưu hóa khác trong khi mạng ở trạng thái giảm hiệu suất này. Thông lượng đầy đủ của hệ thống sẽ chỉ khả dụng khi các cải tiến hiệu suất này hoàn tất và các ràng buộc ban đầu này được dỡ bỏ.

Roadmap: Khả năng tương tác Cross-Chain Kusama

Giờ đây, phiên bản 1 của XCMP đã ổn định, đội ngũ Moonriver đang nghiên cứu kịch bản đầu tiên trong số nhiều kịch bản tích hợp native cross-chain Kusama. Kịch bản đầu tiên sẽ là hỗ trợ di chuyển hai chiều của KSM từ Relay chain sang ERC20 trên Moonriver bằng cách sử dụng XCMP. Đây là tính năng chính tiếp theo mà Moonriver đang nghiên cứu và sẽ được triển khai cho Moonbase Alpha vào tuần tới để thử nghiệm.

Khi tính năng này được triển khai cho Moonriver, những người nắm giữ KSM trên Kusama Relay Chain sẽ có thể gửi KSM đến Moonriver bằng cách sử dụng tính năng đặc biệt. KSM đó sẽ bị khóa trên Relay chain và KSM sẽ được tạo trên Moonriver. Token Moonriver KSM sẽ được đại diện dưới dạng tiền biên dịch đặc biệt tương thích với ERC20 trong Moonriver EVM. Người dùng Moonriver sau đó sẽ có thể sử dụng phiên bản ERC20 này của KSM để tương tác với DeFi và các giao thức khác được triển khai cho Moonriver. Người dùng cũng sẽ có thể gửi KSM trở lại Relay chain để kiểm soát nó ở đó một lần nữa.

Đội ngũ dự định chức năng này sẽ có mặt trên Moonriver trong vòng 4-6 tuần tới. Đây là kịch bản đầu tiên trong số nhiều kịch bản tích hợp cross-chain trên Moonriver sẽ được hỗ trợ bởi XCMP. Họ nhận thấy khả năng mở rộng dựa trên EVM với tích hợp native Polkadot/Kusama cho tài sản và các hoạt động cross-chain khác là một trong những điểm khác biệt cốt lõi của Moonrvier so với các chuỗi tương thích EVM khác.

Lời kết

SubstratePolkadot/Kusama là những hệ thống và software frameworks rất phức tạp đang phát triển nhanh chóng. Đội ngũ Moonriver đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học từ khi họ triển khai các tính năng mới, xác định các vấn đề mới và cung cấp các giải pháp mới. Về mức độ ưu tiên, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy điều này có nghĩa là thời gian ra mắt của các tính năng có thể không thể đoán trước được. Ngoài ra, vì Moonriver chỉ là một phần của mạng lớn hơn, nên đôi khi họ cần sự hỗ trợ từ các đội ngũ khác, hy vọng các kịch bản cross-chain và nhiều đội ngũ sẽ ngày càng trở thành tiêu chuẩn trong hệ sinh thái Polkadot/Kusama.

Nguồn: Moonbeam Network

Về Moonbeam Network

Moonbeam là một nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên mạng Polkadot giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng có thể tương tác nguyên bản. Khả năng tương thích Ethereum này cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh Solidity hiện có và giao diện người dùng DApp cho Moonbeam với những thay đổi tối thiểu.

Moonbeam Network – Nền tảng smart contract trên Polkadot tương thích với Ethereum

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Moonriver

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release