Patract

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Patract – Giải pháp để phát triển Parachains và DApps trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh Wasm của Polkadot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

Mục tiêu chính: Patract đang cung cấp các giải pháp cho sự phát triển hợp đồng thông minh WASM của Parachains và DApps trong hệ sinh thái  Polkadot.

Sản phẩm của Patract (12 sản phẩm):
Patract cung cấp các giải pháp cho parachain hợp đồng thông minh của hệ sinh thái Polkadot, hỗ trợ các parachains hợp đồng thông minh trong mạng blockchain công cộng của Polkadot và các blockchains của tập đoàn hợp đồng thông minh dựa trên công nghệ của Polkadot.

 • Jupiter – Mạng hợp đồng thông minh WASM được cung cấp bởi Substrate FRAME Contracts pallet trong hệ sinh thái Polkadot.
 • Ask! – một ngôn ngữ hợp đồng thông minh được thiết kế dựa trên AssemblyScript và chạy trên Substrate FRAME Contracts
 • Metis – được lấy cảm hứng từ OpenZeppelin-Contracts từ hệ sinh thái Ethereum.
 • Redspot – Redspot được đặt tên theo Jupiter’s Great Red Spot, đây cũng là DOT lớn nhất trong hệ Mặt Trời.
 • Europa – một môi trường sandbox chạy pallet FRAME Contracts và nó cũng là một khung cung cấp môi trường sandbox cho substrate runtime.
 • zkMega – ZKP Support
 • Himalia – hỗ trợ các nhà phát triển tương tác với các hợp đồng bằng nhiều ngôn ngữ phát triển từ các khách hàng khác nhau
 • Elara – cơ sở hạ tầng và dịch vụ truy cập mạng công cộng của hệ sinh thái Polkadot.
 • Leda – người giám sát Hợp đồng
 • Carpo – IDE đám mây thông minh
 • PatraStore – Cửa hàng framework dành cho DApp.
 • PatraScan – Trình duyệt hợp đồng trên chuỗi

Mục tiêu chính

Patract đang cung cấp các giải pháp cho sự phát triển của Parachains và DApps trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh WASM của Polkadot. Patract giúp cộng đồng thiết kế và phát triển các mô-đun hợp đồng trên chuỗi và hỗ trợ Runtime, đồng thời cung cấp cho các nhà phát triển DApp dịch vụ hỗ trợ và công cụ đầy đủ, bao gồm các giai đoạn phát triển, thử nghiệm, gỡ lỗi, triển khai, giám sát, nhà cung cấp dữ liệu và phát triển front-end.

Sản phẩm của Patract

Patract cung cấp các giải pháp cho parachain hợp đồng thông minh của hệ sinh thái Polkadot, hỗ trợ các parachains hợp đồng thông minh trong mạng blockchain công cộng của Polkadot và các blockchains của tập đoàn hợp đồng thông minh dựa trên công nghệ của Polkadot. Patract hoạt động như một công ty nước ngoài và sẽ không phát hành bất kỳ loại tiền điện tử mới nào. Tất cả các giải pháp sẽ tập trung vào việc sử dụng và giá trị của DOT.

12 sản phẩm của Patract

 • Jupiter – Contract testnet
 • Ask! – A smart contract language
 • Metis – Contract Library
 • Redspot – Contract Dev Scaffold
 • Europa – Contract Sandbox Enviroment
 • zkMega – ZKP Support
 • Himalia – Multi-lang Contract SDKs
 • Elara – API service
 • Leda – Contract Monitor
 • Carpo – Smart Cloud IDE
 • PatraStore – DApp Store
 • PatraScan – Contract Explorer

Jupiter

Mạng hợp đồng thông minh WASM được cung cấp bởi Substrate FRAME Contracts pallet trong hệ sinh thái Polkadot.

Jupiter nhằm mục đích trở thành một mạng lưới blockchain mở, hỗ trợ các nhà phát triển hợp đồng sử dụng  ink!, Ask! và các khung ngôn ngữ khác có thể chạy trên mô hình hợp đồng pallet FRAME Contracts. Patract sẽ trực tiếp sử dụng DOT (đồng tiền thử nghiệm) / ROC (đồng xu rococo) làm token gốc cho phí gas và quản trị.

Ask!

Ask! là một ngôn ngữ hợp đồng thông minh được thiết kế dựa trên AssemblyScript và chạy trên Substrate FRAME Contracts. Ask! sử dụng cách tương tự với ink! thiết kế macro thủ tục dưới dạng eDSL, để viết hợp đồng bằng cách cung cấp kiểu chú thích trong AssemblyScript (hay còn gọi là AS). Bằng cách này có thể ẩn các chi tiết thực hiện của hợp đồng, và giảm bớt khó khăn trong việc soạn thảo hợp đồng. Ask! sẽ tương tự như cách triển khai hiện có của ink! và sản phẩm cuối cùng sẽ duy trì khả năng tương thích tối đa với các tiêu chuẩn hiện có của ink! Các tệp WASM và siêu dữ liệu do Ask! có thể được triển khai trên Substrate chain và chạy bình thường.

Metis

Metis được lấy cảm hứng từ OpenZeppelin-Contracts từ hệ sinh thái Ethereum. Metis sẽ phát triển phiên bản tương tự ink! bổ sung cho mỗi ink! mới được tạo theo tiêu chuẩn hợp đồng. Metis sẽ được kiểm toán đồng thời để đảm bảo tính bảo mật của hợp đồng. Metis cũng sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm và tải xuống giống như phát triển Solidity và được tích hợp vào dự án của nhà phát triển dưới dạng một trình cắm thêm Redspot.

Redspot

Redspot được đặt tên theo Jupiter’s Great Red Spot, đây cũng là DOT lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Dự án mục tiêu của Redspot là Truffle trong Truffle Suite. Redspot là một môi trường phát triển, framework thử nghiệm và đường ống tài sản cho các hợp đồng pallet. Redspot đang cố gắng để cho sự phát triển của mực! được dự kiến ​​và đơn giản hóa việc thử nghiệm và tương tác với các hợp đồng.

Patract nghĩ rằng Redspot cần phải là một hệ thống linh hoạt vì lý do các hợp đồng pallet sẽ được tích hợp vào bất kỳ chuỗi chất nền nào với một số sửa đổi một phần. Do đó, Patract quyết định sử dụng hardhat làm kiến ​​trúc lõi Redspot vì nó có thiết kế nổi bật để cho phép nhà phát triển sử dụng plugin thêm các tính năng mới.

Do đó, Patract thiết lập dự án của chúng tôi trên khuôn khổ lõi cứng và sửa đổi nó rất nhiều để phù hợp với chất nền theo giấy phép của MIT. Trong tương lai, Redspot sẽ xây dựng nhiều tính năng hơn dựa trên lõi hardhat đã được phân nhánh này.

Dự án này được sử dụng cho nhà phát triển hợp đồng, nếu các nhà phát triển muốn triển khai và thử nghiệm trên một blockchain, nhà phát triển tư vấn Patract sử dụng blockchain “jupiter”, là một mạng thử nghiệm mở cho các hợp đồng pallet chất nền. Hơn thế nữa, jupiter cũng cung cấp một nút loại phát triển, có thể rất dễ dàng cho các hợp đồng thử nghiệm.

Europa

Europa là một môi trường sandbox chạy pallet FRAME Contracts và nó cũng là một khung cung cấp môi trường sandbox cho substrate runtime. Europa có thể được sử dụng để đơn giản hóa quá trình phát triển, gỡ lỗi và kiểm tra tích hợp khi các nhà phát triển phát triển các pallet thời gian chạy Substrate và kiểm tra hợp đồng thông minh (như ink !, ask! Và Solang) cho pallet FRAME Contracts.

zkMega

So với chức năng bảo mật, sự cải thiện hiệu suất do Rollup mang lại là hướng ứng dụng sớm của zero-knowledge proof. Hiện tại, kế hoạch mở rộng Layer 2 của blockchain là chuyển một phần đáng kể khối lượng công việc trên chuỗi sang ngoài chuỗi để hoàn thành và kế hoạch được theo dõi nhiều nhất là ZK Rollup. Bản chất của ZK Rollup là nén trạng thái trên chuỗi của ứng dụng và lưu trữ nó trong cây Merkle, và chuyển các trạng thái chuyển đổi trạng thái sang ngoài chuỗi. Đồng thời, tính đúng đắn của quá trình chuyển đổi trạng thái ngoài chuỗi được đảm bảo thông qua bằng chứng của zkSNARK. So với chi phí cao của việc xử lý trực tiếp các thay đổi trạng thái trên chuỗi, xác minh hợp đồng thông minh trên chuỗi của ZK Proof có chi phí cực kỳ thấp. Đồng thời, thông tin nén cũng sẽ được gửi đến chuỗi cùng với bằng chứng, điều này đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu và có được mức độ bảo mật tương tự như Lớp 1.

Các giao thức Ethereum Layer 2 liên quan đến ZK Rollup là: zkSync, aztec, v.v. Các mô-đun xác minh hợp đồng của họ chia sẻ một phần các thuật toán cơ bản của đường cong elliptic. Vào năm 2017, Ethereum đã tích hợp ba đơn vị tính toán mật mã cơ bản của đường cong alt bn128 dưới dạng hợp đồng được biên dịch trước, đó là các thuật toán ADD và Scalar_MUL của EIP196 và thuật toán Ghép nối của EIP197. Trên hết, do thiếu khả năng nâng cấp nhanh chóng của Ethereum, cộng đồng chỉ có thể gói gọn một số thư viện công cụ thông qua các hợp đồng Solidity tốn kém. Ngoài các thư viện hợp đồng cơ bản này, nhiều DApp có thể kết hợp công nghệ ZK Rollup để đạt được một số đổi mới, chẳng hạn như loopring, gitcoin và uniswap, v.v. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, công nghệ ZK đã phát triển hơn nữa, chẳng hạn như đường cong BLS thực tế hơn và thuật toán PLONK, v.v. Ethereum vẫn chưa hỗ trợ nó.

Himalia

SDK hợp đồng đa ngôn ngữ. Himalia hỗ trợ các nhà phát triển tương tác với các hợp đồng bằng nhiều ngôn ngữ phát triển từ các khách hàng khác nhau, bao gồm:

 • PatractGo (Đã hoàn thành)
 • PatractPy (Đã hoàn thành)
 • PatractJ (Lập kế hoạch)
 • PatractN (Lập kế hoạch)

Elara

Elara là cơ sở hạ tầng và dịch vụ truy cập mạng công cộng của hệ sinh thái Polkadot. Dự án này sẽ được kết nối với các chuỗi chuyển tiếp Polkadot và Kusama, các parachains trên chúng và các chuỗi độc lập dựa trên Substrate.

Có hàng chục chuỗi chính trong hệ sinh thái Polkadot hiện tại. Với sự phát triển sinh thái, ngày càng có nhiều chuỗi chính và chuỗi phân phối trực tuyến. Nhằm cung cấp cho cộng đồng các dịch vụ tiếp cận kịp thời và toàn diện. Elara sẽ truy cập các nút mainnet khác nhau và mở các tài liệu API nhanh nhất có thể. Do đó, Elara đối mặt với cộng đồng và mời tất cả các bên, nhà phát triển và người dùng dự án sinh thái Polkadot cùng xây dựng một kho tài liệu RPC.

Leda

Leda là người giám sát Hợp đồng. Leda sẽ theo dõi dữ liệu quan trọng của hợp đồng trong quá trình phát triển, thử nghiệm, triển khai và vận hành, để các nhà phát triển có thể biết trạng thái của hợp đồng trong thời gian thực.

Carpo

IDE đám mây thông minh. Carpo sẽ tự động tích hợp tất cả các bộ công cụ phát triển, trình cắm thêm và dịch vụ của Patract ở phía máy chủ, giúp các nhà phát triển không gặp rắc rối khi thiết lập và định cấu hình môi trường phát triển cục bộ.

PatraStore

Cửa hàng framework dành cho DApp. Quản lý tài khoản đa chuỗi và hệ thống tương tác tiện lợi DApp, hỗ trợ cộng đồng thực hiện phát triển thứ cấp và hoạt động độc lập. Patract chỉ kết nối với Jupiter, không có các mạng chính khác.

PatraScan

Trình duyệt hợp đồng trên chuỗi. Một trình duyệt blockchain chứa các chức năng cơ bản của parachains và phân tích các mô-đun hợp đồng Wasm. PatraScan sẽ chủ động kết nối các testnet và mainnet trong nền tảng mở của chúng tôi.

Patract Community

Website | Telegram | Twitter | Medium

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Patract

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release