polkadotPolkadot
$ 7.10
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Blockspace: Làm thế nào Polkadot Mở Khóa Toàn Bộ Tiềm Năng của Web3

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Khái niệm về blockspace (không gian khối) là một khái niệm quan trọng để hiểu những gì các blockchain và các hệ sinh thái blockchain mang lại cho thế giới. Khi các công nghệ blockchain tiếp tục phát triển và trưởng thành, việc hiểu về blockspace và những khả năng và giới hạn đa dạng đặc trưng của không gian khối từng giao thức sẽ là một yếu tố chính thúc đẩy sự chấp nhận và đạt được toàn bộ tiềm năng của tầm nhìn Web3.

 

Blockspace (không gian khối) là sản phẩm của một blockchain duy nhất. Nó mô tả khả năng tính toán và lưu trữ cần thiết để tạo ra một khối, và đó là khả năng quan trọng nhất của một blockchain vì nó mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng.

Tuy nhiên, không phải tất cả blockspace được tạo ra là như nhau. Có sự khác biệt về tiện ích và chất lượng của các dịch vụ blockspace hiện có ngày nay, được định rõ bởi các đặc tính cốt lõi như bảo mật, sẵn có, và tính linh hoạt.

Quan trọng là nhận thức rằng blockspace là sản phẩm cơ bản mà công nghệ blockchain cung cấp cho Web3. Để Web3 thành công, các hệ sinh thái blockspace khỏe mạnh phải bao gồm blockspace linh hoạt, có thể ghép nối, được phân bổ hiệu quả, chi phí hiệu quả, và được xây dựng trên cơ sở của bảo mật cao và tính sẵn có của blockspace cơ bản.

Từ đầu, tầm nhìn của Polkadot là tạo ra một mạng lưới đa chuỗi có khả năng mở rộng và đa dạng. Với nền tảng mạnh mẽ đó đã được thiết lập chặt chẽ sau khi mạng lưới được khởi chạy và triển khai parachains, Polkadot đã phát triển thành hệ sinh thái blockspace tiên tiến nhất cho Web3, cung cấp cho các nhà phát triển một loạt rộng lớn các dịch vụ blockspace phù hợp với mục đích, đảm bảo an toàn, có thể ghép nối, linh hoạt, hiệu quả và chi phí hiệu quả.

Blockspace là gì?

Về mặt khái niệm, không gian khối là một khu vực ảo nơi mã nguồn và dữ liệu của một blockchain được thực thi. Đó là nơi mà tất cả các hoạt động và thông tin được xử lý.

Điều này bao gồm mọi thứ từ việc xác thực và ghi lại các giao dịch tiền điện tử đến việc thực hiện các hợp đồng thông minh cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi). Các hoạt động này có thể liên quan đến việc cho vay và mượn, cũng như lưu trữ dữ liệu liên quan đến tính nguyên vận chuỗi cung ứng, danh tính.

Không gian khối khác biệt so với các nguồn tài nguyên Web2 rời rạc truyền thống như lưu trữ, băng thông, hoặc công suất máy tính. Thay vào đó, không gian khối là sự kết hợp của cả ba, nhưng phân phối trên một mạng phi tập trung.

Các thuộc tính cốt lõi của không gian khối

Không gian khối được đặc trưng bởi ba thuộc tính cốt lõi: bảo mật, sẵn có và linh hoạt. Dưới đây là cái nhìn cận cảnh về ý nghĩa của chúng:

Bảo mật: Bảo mật – bao gồm cả bảo mật kinh tế – là nguồn tài nguyên hiếm hoi nhất trong blockchain, vì những nhà sản xuất không gian khối độc lập thường bắt đầu với bảo mật kinh tế bằng không và trải qua những biến động độc lập trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng bảo mật. Không gian khối nên có bảo mật mà không dễ bị ảnh hưởng bởi các lỗi đồng thuận hoặc cuộc tấn công 51% có thể ngăn chặn các giao dịch mới hoặc đảo ngược các giao dịch lịch sử.

Sẵn có: Không gian khối nên sẵn có mà không phải chờ đợi lâu hoặc đối mặt với chi phí không chắc chắn hoặc quá mức. Điều này có thể được đạt được bằng cách phân phối không gian khối hiệu quả ở quy mô lớn. Đảm bảo sự sẵn có của không gian khối giúp tạo ra sự tương tác mượt mà và liền mạch trong hệ sinh thái phi tập trung, hỗ trợ khả năng mở rộng và sự áp dụng rộng rãi của các công nghệ Web3.

Linh hoạt: Không gian khối có thể thay đổi về mức độ linh hoạt, từ không gian khối cứng nhắc được xây dựng cho một mục đích duy nhất đến không gian khối linh hoạt có thể được điều chỉnh bởi người tiêu dùng cho trường hợp sử dụng của họ.

Hệ sinh thái Blockspace là gì?

Không gian khối từ nhiều blockchain có thể được kết hợp để tạo thành một cộng đồng không gian khối được đặc trưng bởi các thuộc tính cốt lõi của không gian khối đó. Một cộng đồng không gian khối là một bộ sưu tập an toàn và liên kết của các nhà sản xuất không gian khối cá nhân (blockchain) cung cấp không gian khối phù hợp với mục đích, có thể kết hợp, được phân phối hiệu quả và chi phí hiệu quả. Không gian khối trong cộng đồng có thể được lắp ráp để tạo giá trị cho người sử dụng cuối thông qua ứng dụng phi tập trung (dapps), hợp đồng thông minh hoặc các blockchain khác.

Một trong những khía cạnh có giá trị nhất của một cộng đồng không gian khối là mức độ mà nó được xác định bởi các yếu tố kết nối của bảo mật chia sẻ và khả năng kết hợp. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai xây dựng trong cộng đồng (như một nhà phát triển dapp hoặc nhà cung cấp không gian khối) sẽ hưởng lợi từ bảo mật kinh tế đã thiết lập của nó, với khả năng tạo không gian khối từ các nhà sản xuất khác nhau để lắp ráp ứng dụng từ các khả năng được xây dựng trước. Điều này cũng giúp họ tập trung nỗ lực phát triển vào những tính năng khác biệt của họ thay vì dành thời gian xây dựng lại các khả năng hiện có.

Ví dụ, một ứng dụng theo dõi chuỗi cung ứng có thể được tạo thành từ các loại không gian khối khác nhau từ nhiều nhà sản xuất trong một cộng đồng duy nhất. Một không gian khối có thể xử lý xác minh danh tính, một không gian khối cho token hóa tài sản và một không gian khối khác cho theo dõi nguồn gốc – tất cả kết hợp để tạo ra một trải nghiệm ứng dụng đầy đủ phù hợp với mục đích.

Những yếu tố tạo nên một hệ sinh thái không gian khối lành mạnh là gì?

Hệ sinh thái không gian khối chỉ lành mạnh khi không gian khối yếu nhất của nó là mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là nếu một hệ sinh thái chứa không gian khối yếu hoặc không an toàn, nó có thể đặt rủi ro cho sự ổn định kinh tế, an ninh và hiệu suất của toàn bộ hệ sinh thái – và từ đó tạo ra trải nghiệm người dùng kém, làm chậm quá trình chấp nhận, và làm tăng giá cho người dùng cuối của các ứng dụng được xây dựng trong hệ sinh thái.

Dưới đây là những yếu tố tạo nên một hệ sinh thái không gian khối lành mạnh:

Bảo mật được chia sẻ: Bảo mật là yếu tố chính đầu tiên của môi trường kết nối của các hệ sinh thái không gian khối. Với việc bảo mật được tìm kiếm mạnh mẽ trong blockchain, cơ hội tham gia vào một hệ sinh thái đã triển khai bảo mật được chia sẻ một cách đúng đắn là rất quan trọng.

Khả năng kết hợp: Phần thứ hai của môi trường kết nối, khả năng kết hợp cho phép không gian khối khác nhau tương tác một cách mượt mà, chia sẻ dữ liệu và được lập trình trên toàn hệ sinh thái. Điều này có nghĩa là nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng phi tập trung tiên tiến với các chức năng sử dụng khả năng tối ưu hóa mục đích của các nhà sản xuất không gian khối khác nhau, vượt xa khỏi việc chuyển giao tài sản hoặc trao đổi tin nhắn để đạt được tương tác giữa các ứng dụng và phát triển sản phẩm tối ưu.

Linh động: Một hệ sinh thái lành mạnh nên được tạo thành từ sự kết hợp giữa không gian khối cứng và linh hoạt để cho phép nhà phát triển kết hợp không gian khối để phù hợp với các nhu cầu và trường hợp sử dụng khác nhau. Không gian khối linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, có liên quan đến giao dịch phản ứng được khởi xướng bởi chính người dùng hoặc các quy trình tự động đạt được một mục tiêu cụ thể.

Phân phối hiệu quả: Không gian khối nên có một hệ thống phân phối có thể đáp ứng yêu cầu và nghẽn tải lớn và đảm bảo không gian khối được phân phối hiệu quả để tối đa hóa suất giao dịch. Với phân phối hiệu quả, hệ sinh thái có thể tạo ra sự hiệu quả chi phí ở quy mô và giải quyết các yêu cầu kết hợp giữa nhu cầu cố định, cao và thấp.

Hiệu quả chi phí: Tạo hiệu quả chi phí trong hệ sinh thái có nghĩa là đặt chi phí của không gian khối dựa trên nhu cầu và xây dựng bảo vệ chống lại các mức phí tăng đột ngột. Nếu không gian khối được định giá đúng theo nhu cầu và khả năng, hệ sinh thái có thể giảm thiểu các rào cản chi phí đối với đổi mới, khuyến khích thử nghiệm và đảm bảo không gian khối sẵn có cho một loạt người dùng và nhà phát triển rộng lớn.

Sức khỏe của một hệ sinh thái không gian khối được xác định bởi sự kết hợp của tất cả những thuộc tính này và những thuộc tính của không gian khối làm nền tảng của nó. Khi hệ sinh thái không gian khối lành mạnh, nó có tiềm năng tạo ra cơ hội mới cho nhà phát triển và thúc đẩy sự chấp nhận Web3 rộng lớn và bền vững hơn.

Tại sao hệ sinh thái không gian khối quan trọng?

Web3 có một sứ mệnh mạnh mẽ là mang lại giá trị cho hàng tỷ người dùng và tạo ra một nền kinh tế số toàn cầu mới, công bằng hơn và hỗ trợ các mô hình kinh doanh. Những mô hình này sẽ chấp nhận các giá trị của phi tập trung, chủ quyền số, quản lý minh bạch với sự tham gia toàn cầu và đối xử công bằng với tất cả mọi người. Cuối cùng, các mô hình kinh doanh Web3 sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một web tôn trọng quyền dữ liệu của người dùng.

Việc nhận thức về hệ sinh thái không gian khối và các thuộc tính mà chúng cung cấp là một sự tiến triển hợp lý cho công nghệ blockchain để tạo ra chấp nhận Web3 ở quy mô lớn và giúp đưa giá trị của blockchain gần hơn với người dùng cuối cùng.

Một chuỗi khối đơn lẻ không thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu của hoạt động thực sự toàn cầu và cung cấp sự đa dạng của giá trị mà nhà phát triển, doanh nghiệp và người tiêu dùng yêu cầu. Tương tự, các đề xuất không gian khối dựa trên một chuỗi khối duy nhất không thể cung cấp các trải nghiệm người dùng liền mạch mà người dùng internet hiện tại đã trở nên mong đợi.

Ngược lại, các hệ sinh thái không gian khối tiên tiến như Polkadot sẽ cung cấp những trải nghiệm liền mạch này và cung cấp khả năng mở rộng khi cần thiết, với một mô hình cho phép nhà phát triển nhanh chóng xây dựng sức chứa khi có thêm người dùng tham gia Web3. Giống như băng thông lớn hơn đã giúp thúc đẩy sự chuyển đổi từ Web1 sang Web2 – và cách mô hình tính toán đám mây đã đưa ra các trường hợp sử dụng và chấp nhận rộng rãi cho Web2 – không gian khối và hệ sinh thái không gian khối là một bước tiến về cùng một chuyển đổi và chấp nhận cho Web3.

Polkadot như hệ sinh thái không gian khối cho đổi mới không giới hạn

Khi tầm nhìn về việc tạo ra “một khung vi mạch đa dạng” như một con đường để đạt được mục tiêu của Web3 được thiết lập lần đầu trong Polkadot whitepaper gốc, các khái niệm về không gian khối và hệ sinh thái không gian khối đã được tích hợp nhưng chưa được phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, các quyết định thiết kế được đề xuất trong bản sách trắng Polkadot đã đặt ra tiêu chuẩn về những gì tạo nên một hệ sinh thái không gian khối khỏe mạnh.

Kiến trúc Relay Chain và mô hình bảo mật chung của Polkadot, cùng với XCM (Cross-Consensus Messaging), đã triển khai “mô liên kết” của bảo mật chung và khả năng sáng tạo cần thiết cho một hệ sinh thái không gian khối khỏe mạnh.

Relay Chain nằm ở trung tâm của quá trình sản xuất không gian khối linh hoạt cung cấp không gian khối nguyên thô ban đầu mà một parachain có thể hình thành và định hình cho mục đích triển khai blockchain của nó. Điều này có nghĩa là parachains hoạt động như mô hình sản xuất không gian khối cho hệ sinh thái, cho dù chúng đến từ các nhà xây dựng độc lập – như parachains cho hợp đồng thông minh hoặc ứng dụng – hoặc từ chính hệ thống, dưới các dạng như parachains cho tài sản hoặc tập thể.

Mô hình linh hoạt và hiệu quả của việc phân bổ không gian khối cũng được cung cấp thông qua kiến trúc parachain, bao gồm không gian khối dành riêng hoặc theo lô, cũng như mô hình theo yêu cầu sắp tới được biết đến với tên gọi là parathreads. Theo thời gian, cả hai mô hình này sẽ có thể được kết hợp để tạo ra một mô hình phân bổ không gian khối kết hợp.

Hệ sinh thái không gian khối của Polkadot kết hợp tất cả những yếu tố này để hình thành nền tảng cho không gian khối đáp ứng mục đích, được trình bày một cách mượt mà và nhất quán đối với những người xây dựng ứng dụng phi tập trung, mà không cần họ phải hiểu rõ nguồn gốc.

Điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của sự đổi mới không giới hạn trong Web3 bằng cách giảm đáng kể trải nghiệm của nhà phát triển và đồng thời giúp thúc đẩy sự chấp nhận thông qua trải nghiệm người dùng cuối tốt hơn. Hệ sinh thái không gian khối của Polkadot mang đến mô hình linh hoạt, hiệu quả và chi phí hiệu quả nhất trong Web3, và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp ở mọi giai đoạn trên con đường đến sự chấp nhận ở quy mô lớn.

Bằng cách đáp ứng các yêu cầu đa dạng của nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng cuối, hệ sinh thái không gian khối của Polkadot đang kích thích Web3 đạt đến tiềm năng đầy đủ của nó. Đến cuối cùng, Polkadot đang mở ra những ứng dụng mới trên nhiều lĩnh vực và mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng cuối ngoài các ứng dụng “gã khổng lồ” của các chu kỳ đổi mới trước đó.

Source: Polkadot blog

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 7.10
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release