polkadotPolkadot
$ 7.10
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Nâng Cao Hiệu Suất và Tính Linh Hoạt của Polkadot với Asynchronous Backing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sứ mệnh liên tục của Polkadot là mở khóa toàn bộ tiềm năng của Web3 đã đạt được một số cột mốc quan trọng trong năm 2023. Với việc chính thức phát hành phiên bản hoàn thiện của Polkadot 1.0, bao gồm tất cả các tính năng được mô tả trong whitepaper của Polkadot, các giai đoạn tiếp theo của việc tăng cường khả năng mở rộng mạng lưới đang được phát triển.

Việc có được không gian khối chất lượng cao là quan trọng đối với một hệ sinh thái không gian khối thế hệ tiếp theo đa dạng như Polkadot. Asynchronous backing là bước tiến mới nhất trên lộ trình hướng tới việc tăng cường khả năng thực hiện và tính linh hoạt của Polkadot cho các trường hợp sử dụng Web3 trên mọi ngành công nghiệp. Là bộ tối ưu hóa đầu tiên đối với giao thức đồng thuận parachain kể từ khi ra mắt vào năm 2021, asynchronous backing sẽ mang lại một đẩy mạnh quan trọng cho mạng lưới, hưởng lợi cho tất cả mọi người từ những người xây dựng parachain và dapp đến người sử dụng cuối cùng và cũng làm nền tảng cho các tối ưu hóa về khả năng mở rộng trong tương lai.

Tầm quan trọng của asynchronous backing

Để tìm hiểu về tác động mà asynchronous backing có thể mang lại cho parachain và người dùng cuối của họ, quan trọng là hiểu quy trình hiện tại của việc thực hiện khối trên Polkadot. Mỗi khối parachain tham chiếu đến một khối Relay Chain làm điểm neo, được gọi là Relay Chain Parent. Lịch sử chỉ cho phép các khối parachain sử dụng khối Relay Chain mới nhất làm Relay Chain Parent của nó. Đồng bộ này có thể giảm thoải mái, vì nó chỉ cung cấp một khoảng thời gian ngắn để tạo ra khối parachain tiếp theo. Hơn nữa, vì việc đề xuất một ứng viên parachain hiện nay đòi hỏi xây dựng từ các tổ tiên đã được đảm bảo, khối parachain chỉ có thể được đề xuất mỗi hai khối Relay Chain. Những hạn chế này làm giảm hiệu suất thêm nữa và có thể dẫn đến tình trạng quá tải.

Asynchronous backing đại diện cho một sự tối ưu hóa đáng kể của giao thức đồng thuận parachain của Polkadot. Khác với synchronous backing, đòi hỏi xây dựng khối trên khối Relay Chain mới nhất, asynchronous backing nới lỏng ràng buộc này — giảm đồng bộ hóa sự phát triển của Relay Chain với sự phát triển của parachain — và cho phép người sưu tập đề xuất các khối parachain sử dụng Relay Chain parents cũ hơn. Điều này cho phép người sưu tập tạo ra các đường ống của nhiều khối parachain chưa được bao gồm trong Relay Chain, tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng. Hơn nữa, vì người sưu tập có thể đề xuất ứng viên parachain từ tổ tiên chưa được bảo đảm, khối có thể được đề xuất mỗi khối Relay Chain.

Điều này trông như thế nào khi được triển khai?

Asynchronous backing trực tiếp cải thiện khả năng chứa khối bằng cách tăng thời gian thực hiện khối và thời gian parablock, từ đó tăng khả năng làm việc mà mỗi parachain có thể đạt được.

Thời gian thực hiện

Điều này liên quan đến thời gian có sẵn để hoàn thành một hoạt động cụ thể, như xác minh khối. Asynchronous backing tăng thời gian thực hiện từ 500ms lên 2s, dẫn đến cải thiện 4 lần về sản xuất không gian khối.

Thời gian parablock

Điều này liên quan đến khoảng thời gian giữa các khối parachain liên tiếp. Asynchronous backing giảm thời gian parablock từ 12s xuống 6s, dẫn đến sự tăng thêm 2 lần về hiệu suất.

Việc tăng thời gian thực hiện và giảm một nửa thời gian khối parachain sẽ dẫn đến sự cải thiện lý thuyết 8 lần về khả năng mở rộng parachain.

Asynchronous backing trong lộ trình tăng cường khả năng mở rộng tổng thể của Polkadot

Asynchronous backing sẽ mang lại kết quả ngay lập tức cho Polkadot, parachain và người sử dụng của họ. Hơn nữa, đó là một khả năng cơ bản cung cấp cải thiện sử dụng không gian khối và khả năng mở rộng mà mở đường cho các khả năng rộng lớn hơn trong tương lai.

Một loạt các khả năng mà asynchronous backing sẽ làm cho nó trở nên khả dụng là coretime linh hoạt, một phần của lộ trình đề xuất của Polkadot được thiết kế để phân bổ không gian khối một cách linh hoạt và hiệu quả chi phí hơn (như được mô tả trong cuộc trò chuyện tại Polkadot Decoded 2023).

Ngắn hạn

  • Tăng cường khả năng mở rộng parachain: Các parachain cá nhân có thể tăng sản xuất không gian khối của họ bằng cách cho phép người sưu tập đề xuất và xử lý hiệu quả nhiều giao dịch hơn trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giảm thiểu thời gian trễ tối thiểu của parachain: Các khối parachain có thể được tạo và xử lý thường xuyên hơn với asynchronous backing. Với việc xử lý thêm nhiều giao dịch trong thời gian ngắn hơn, trải nghiệm người dùng tổng thể được cải thiện.

Trung hạn

  • Lập lịch linh hoạt của các khối parachain: Do sự tạo ra các đường ống của các khối parachain, không gian khối có thể được lên lịch linh hoạt hơn, mở đường cho hầu hết các tính năng trong lộ trình tăng cường khả năng mở rộng.
  • Khả năng mua không gian khối với các tùy chọn tức thì và số lượng lớn: Các khả năng coretime linh hoạt sẽ cho phép điều chỉnh cả nhu cầu không gian khối thấp và cao tần suất, đảm bảo rằng mạng lưới có thể mở rộng một cách mượt mà để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khác nhau. Với coretime tức thì, không gian khối có thể được mua theo hình thức trả theo sử dụng (pay-as-you-go basis), trong khi tùy chọn số lượng lớn có thể được mua trong các khối trong một khoảng thời gian nhất định.

Dài hạn

  • Tăng khả năng mở rộng linh hoạt: Nhu cầu không gian khối cho các ứng dụng sẽ có đỉnh và thung lũng. Các đỉnh nhu cầu có thể được phục vụ bằng cách mua không gian khối thông qua coretime tức thì để đáp ứng các giai đoạn đỉnh nhu cầu, và nhu cầu dự đoán hơn có thể được đáp ứng bằng cách mua không gian khối và coretime số lượng lớn đã mua trước đó.
  • Tăng cường sử dụng core: Các cải tiến tiếp theo để tối ưu hóa việc sử dụng core đang được lên kế hoạch và bao gồm việc chia sẻ hoặc phân chia các core.
  • Thị trường phụ: Thị trường phụ, được kích hoạt bởi coretime linh hoạt, sẽ cho phép các parachain mua và bán không gian khối đã được mua từ Relay Chain. Làm thế nào asynchronous backing sẽ được triển khai? Asynchronous backing sẽ được triển khai theo các giai đoạn. Việc triển khai ban đầu trên các mạng thử nghiệm Versi và Rococo sẽ cho phép kiểm thử chức năng sâu rộng để đảm bảo tính ổn định. Sau đó, nó sẽ được đề xuất cho hệ thống quản trị on-chain của Polkadot để được bỏ phiếu bởi cộng đồng rộng lớn. Nếu đề xuất quản trị được thông qua, asynchronous backing sẽ được triển khai trên Kusama, trước khi cuối cùng được triển khai trên Polkadot.

Làm thế nào asynchronous backing sẽ được triển khai?

Asynchronous backing sẽ được triển khai theo các giai đoạn. Việc triển khai ban đầu trên các mạng thử nghiệm Versi và Rococo sẽ cho phép kiểm thử chức năng sâu rộng để đảm bảo tính ổn định. Sau đó, nó sẽ được đề xuất cho hệ thống quản trị on-chain của Polkadot để được bỏ phiếu bởi cộng đồng rộng lớn. Nếu đề xuất quản trị được thông qua, asynchronous backing sẽ được triển khai trên Kusama, trước khi cuối cùng được triển khai trên Polkadot.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhóm sinh thái trên Polkadot? Một hướng dẫn cho người sưu tập sẽ được công bố sớm trên Polkadot Wiki và được gửi đến các nhóm parachain, chứa đựng tất cả các hướng dẫn cần thiết để tích hợp chức năng asynchronous backing một cách mượt mà.

Tổng kết

Asynchronous backing đặt ra một bước quan trọng hướng tới việc tối đa hóa tự nhiên sản xuất không gian khối. Khi các dự án Web3 tiếp tục mở rộng phạm vi của mình qua các ngành công nghiệp, đảm bảo quyền truy cập vào không gian khối mà không cần hy sinh an ninh hoặc giả định về sự tin cậy sẽ là một xem xét quan trọng đối với các nhà sáng lập kỹ thuật và không kỹ thuật đang tìm kiếm một hệ sinh thái không gian khối phù hợp để phát triển.

Sự tăng cường về lưu lượng giao dịch và giảm độ trễ sẽ cho phép cải thiện hiệu suất, từ đó giảm chi phí và tăng cường trải nghiệm người dùng cho những người sử dụng ứng dụng parachain. Hơn nữa, bằng cách cung cấp khả năng xây dựng các đường ống của khối parachain, Polkadot đang đặt nền tảng cho các khả năng mở rộng trong tương lai.

Asynchronous backing trên Polkadot là một giải pháp được xem xét một cách cẩn thận, nhằm giải quyết vấn đề lâu dài về quá tải không gian khối, thiếu tính linh hoạt và những hy sinh về an ninh mà các giải pháp tăng khả năng mở rộng đến nay đã liên quan đến. Bây giờ, Polkadot có thể điều chỉnh động đối với các khối công việc biến đổi đối với các dự án Web3 động và đồng thời đạt được mức độ hiệu quả cao hơn — tất cả trong khi đảm bảo cùng những giả định về an ninh và sự tin cậy như cho toàn bộ hệ sinh thái Polkadot.

Source: Polkadot Blog

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 7.10
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release