Subsquid

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Subsquid – Nền tảng lưu trữ dữ liệu dành cho Web3

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subsquid là gì?

Subsquid là một công cụ truy vấn phi tập trung được tối ưu hóa để trích xuất hàng loạt khối lượng dữ liệu lớn. Subsquid hiện phục vụ dữ liệu lịch sử on-chain được nhập từ hơn 100 mạng lưới EVM và Substrate, bao gồm nhật ký sự kiện, dữ liệu giao dịch, lịch sử và trạng thái mỗi giao dịch khác nhau.

Hệ sinh thái Subsquid được xây dựng xung quanh Subsquid Network – một công cụ truy vấn phi tập trung và pool dữ liệu có thể mở rộng theo chiều ngang cho các truy vấn hàng loạt. Hiện tại, Subsquid Network cung cấp dữ liệu lịch sử thô trên chuỗi từ EVM- và không phải EVM. Trong tương lai, mạng lưới sẽ hỗ trợ thêm các truy vấn SQL có mục đích chung và bộ sưu tập ngày càng tăng các tập dữ liệu có cấu trúc bắt nguồn từ dữ liệu trong và ngoài chuỗi.

Cách hoạt động của Subsquid

Quá trình thực thi Subsquid Index được chia thành 2 phần chính: Quá trình lấy dữ liệu on-chain (gọi là Archives) và quá trình chuyển đổi và hiển thị dữ liệu (gọi là Squids).

Các dự án Squid SDK Index (hoặc đơn giản là Squids) là các dự án ETLQ (Extract-Transform-Load-Query) được xây dựng bằng cách sử dụng Squid SDK.

Squids thu thập dữ liệu lịch sử on-chain và xử lý nó bằng một bộ xử lý dữ liệu do người dùng xác định. Sau khi khối lượng lưu trữ trong mỗi block đạt được tối đa, Squids chuyển sang việc thu thập và xử lý dữ liệu block mới từ RPC endpoint theo thời gian thực.

Bất kỳ dữ liệu nào từ các block đơn lẻ sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng dữ liệu được đồng thuận. Subsquid SDK cung cấp một máy chủ tích hợp để hiển thị dữ liệu đã được xử lý bằng một API GraphQL cũng như các bộ chuyển đổi có thể tùy chỉnh cho cơ sở dữ liệu giao dịch (ví dụ: Postgres).

Archives là các data lake chuyên biệt được tối ưu hóa để trích xuất và lọc ra số lượng lớn draw data on-chain (dữ liệu thô on-chain). Trước khi hoàn toàn phi tập trung, Subsquid Labs sẽ tự duy trì các Archive Endpoint và cung cấp quyền truy cập Squid SDK miễn phí.

Những thành phần chính trong hệ thống của Subsquid

Data Providers (nhà cung cấp dữ liệu)

Data provider cung cấp dữ liệu để phục vụ cho Subsquid. Hiện tại, Subsquid tập trung vào dữ liệu on-chain và data provider chính là các blockchain. Hiện tại, chỉ có sự hỗ trợ cho các chain sử dụng EVM và Substrate.

Workers

Worker đóng góp tài nguyên lưu trữ và tính toán cho mạng lưới, cung cấp dữ liệu ngang hàng cho người dùng và được thưởng bằng token $SQD. Mỗi worker phải được đăng ký on chain bằng cách bond 100.000 $SQD

Scheduler

Scheduler là bộ phận phân phối dữ liệu giữa các worker. Scheduler theo dõi cập nhật dữ liệu và hoạt động củac worker, sau đó gửi yêu cầu cho worker để tải xuống dữ liệu mới hoặc phân phối lại dữ liệu hiện có dựa trên khả năng, mục tiêu sao lưu cho từng tập dữ liệu. Khi worker nhận được yêu cầu từ scheduler, họ sẽ tải xuống dữ liệu bị thiếu từ lưu trữ tương ứng.

Logs Collector

Log collector có trách nhiệm duy nhất là thu thập liveness pings và các logs thực thi truy vấn dữ liệu từ các worker, gom chúng lại và lưu vào kho lưu trữ. Các logs này được ký bởi các định danh P2P của worker và ghim vào IPFS. Dữ liệu này được lưu trữ ít nhất trong 6 tháng và được sử dụng bởi các đối tượng khác.

Rewards manager

Reward manager có trách nhiệm tính toán và gửi các phần thưởng cho worker on-chain mỗi epoch. Các phần thưởng phụ thuộc vào:

  • Thời gian chạy của mỗi worker trong mỗi epoch.
  • Số lượng token được ủy quyền.
  • Số lượng truy vấn được chia (theo byte; cả kích thước quét và kích thước trả về được tính).
  • Thời gian chạy kể từ ngày đăng ký

Data Consumers

Để truy vấn mạng, người tiêu dùng dữ liệu phải vận hành một cổng hoặc sử dụng dịch vụ bên ngoài (có thể công khai hoặc yêu cầu bất kỳ hình thức thanh toán nào). Một cổng được liên kết với một địa chỉ trên chuỗi. Số lượng yêu cầu mà một cổng có thể gửi tới mạng bị giới hạn bởi một con số được tính toán dựa trên số lượng token $SQD bị khóa. Do đó, nhà điều hành cổng khóa càng nhiều token thì càng được phép sử dụng nhiều băng thông hơn.

Token $SQD

$SQD là token dạng ERC20 hỗ trợ Mạng Subsquid. Nó có các chức năng sau:

  • Thanh toán: đóng vai trò là phương tiện thanh toán cho việc thanh toán phí cho các node (worker) của Giao thức Subsquid và các worker khác phục vụ Yêu cầu API.
  • Tiện ích/công việc: (a) liên kết để tham gia mạng và chạy một node với tư cách là worker cho đường ống dữ liệu và việc phục vụ các yêu cầu API của Giao thức Subsquid yêu cầu đặt cọc mã thông báo SQD; và sau đó (b) khả năng đặt cược để truy cập các bộ dữ liệu cao cấp và nhận chiết khấu khi mua chúng.
  • Delegation:  vì lợi ích của người vận hành node (worker) hoặc worker của Giao thức Subsquid đối với một phần phí mà node hoặc người đó kiếm được.

Việc quản lý Giao thức Subsquid trong tương lai có thể được bàn giao cho một tổ chức tự trị phi tập trung (Subsquid DAO), tổ chức này sau đó sẽ quản lý sự phát triển hơn nữa của Giao thức Subsquid. Subsquid có thể xác định mã thông báo SQD làm phương tiện bỏ phiếu cho DAO Subsquid.

Nhà đầu tư

Vào tháng 11 năm 2021, Subsquid hoàn thành gọi vốn vòng Seed với 3,8 triệu USD do Hypersphere dẫn đầu, và một số nhà đầu tư khác, như: Zeeprime, Illusionist Group, Zeitgeist, Chainflip, Astar Network, Dia Data, DFG, 0x Ventures, Faculty Group.

Subsquid hoàn thành gọi vốn vòng Seed với 3,8 triệu USD do Hypersphere dẫn đầu

Tìm hiểu thêm về Subsquid tại

Website | Twitter | Telegram | Discord | Medium 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Subsquid

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release