Hệ sinh thái Bitcoin bùng nổ như thế nào?

Nền kinh tế niềm tin & giá trị của Internet sẽ được thúc đẩy bởi blockchain, giống như Bitcoin.
Nền kinh tế niềm tin & giá trị của Internet sẽ được thúc đẩy bởi blockchain, giống như Bitcoin.

Bitcoin là một hệ sinh thái. Càng ngày, thế giới của chúng ta càng được điều hướng từ khung của hệ sinh thái – và điều này đã xảy ra kể từ khi bắt đầu trong thế giới tự nhiên, nó đang ở trên đỉnh của sự sinh sôi thực sự trong thế giới nhân tạo. Tất cả sự sống tồn tại trong bối cảnh các hệ thống và mạng được kết nối với nhau – gần như không có gì tồn tại trên thế giới này trong sự cô lập. Luồng dữ liệu, thông tin và kiến thức hầu như luôn gây ra các tương tác, hành động và phản ứng phức tạp ngay cả trong các hệ thống thế giới tự nhiên đơn giản nhất. Chén thánh của hầu hết các máy tính hiện đại, robot và trí tuệ nhân tạo là sự bắt chước và sao chép các hệ sinh thái tiến hóa tự nhiên phức tạp thành các hệ thống kỹ thuật số. Và hệ sinh thái Bitcoin là một trong số đó, vậy hệ sinh thái Bitcoin có gì? Tiềm năng của nó ra sao? Cùng Syndicator tìm hiểu qua bài phân viết dưới đây.

Được mô tả theo một cách đơn giản nhất, một hệ sinh thái bao gồm ‘Sự vật‘, và cách liên kết những ‘Sự vật’ khác nhau đó với nhau để tạo điều kiện cho một số loại giao tiếp hoặc trao đổi thông tin theo ngữ cảnh thông qua ‘kết nối‘. Ngay cả ở cấp độ cơ bản, sự tồn tại của vật chất đã tạo ra các hệ sinh thái – vì vật chất là một sự vật và sự giao tiếp giữa các hạt vật chất khác nhau thông qua ‘kết nối’ là cần thiết để tạo ra các vật thể và cấu trúc phức tạp hơn.

Ads code goes here

Trong khi một hệ sinh thái không có gì khác hơn là ‘Sự vật’ và ‘Kết nối’, thì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa giảm sức mạnh của một hệ sinh thái.

Trong khi một hệ sinh thái không có gì khác hơn là ‘Sự vật' và 'Kết nối', thì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa giảm sức mạnh của một hệ sinh thái.
Hệ sinh thái cơ bản

Những Hệ sinh thái

Trong thế giới kỹ thuật số, thế giới quan của hệ sinh thái kỹ thuật số là một trong những sự tích hợp ngày càng tăng và hướng đến sự đơn giản. Các hệ sinh thái kỹ thuật số hoạt động để xác định lại tương tác giữa người với máy hoặc máy với máy và thực hiện các ý tưởng về các thành phố được kết nối, điện lưới thông minh, xe không người lái, nhà thông minh, v.v.

Lấy nhà thông minh làm ví dụ, và bộ điều chỉnh nhiệt thông thường được sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Con đường phát triển của bộ điều nhiệt liên quan đến các hệ sinh thái kỹ thuật số là một trong những hệ thống phản ánh trong nhiều hệ thống. Quỹ đạo của bộ điều chỉnh nhiệt điện vẫn không thay đổi trong hơn 100 năm kể từ khi được phát minh vào những năm 1800 – sử dụng cơ chế vòng phản hồi đơn giản. Trong phần lớn lịch sử của nó, bộ điều chỉnh nhiệt hoạt động trong sự cô lập và điều khiển thiết bị ở khoảng cách gần. Nhiều công nghệ trong suốt lịch sử của mình, bao gồm bộ điều nhiệt, đã sống trong một thế giới biệt lập thường bị ngắt kết nối với bất kỳ hệ sinh thái nào.

Cho đến khi sự phổ biến của các mối liên kết và kết nối để cho phép các hệ sinh thái hình thành, đã có mức độ độc lập hệ thống cao trong thế giới kỹ thuật số. Cuối cùng, các hệ sinh thái kỹ thuật số không thể thực sự hình thành cho đến khi có sự bùng nổ liên kết theo cấp số nhân đạt được nhờ nhiều đường truyền khác nhau (Internet, 4G / 5G Cellular, RFID, Bluetooth, NFC, v.v.). Cụ thể, việc tạo ra các hệ sinh thái chủ yếu phụ thuộc vào việc tạo ra các mối liên kếtkết nối đầy đủ để hỗ trợ các lộ trình giao tiếp và cho phép các tương tác, hành động và phản ứng.

Quay trở lại ví dụ về bộ điều chỉnh nhiệt – bộ điều chỉnh nhiệt bây giờ tạo thành một thành phần không thể thiếu của ngôi nhà được kết nối với nhau – cho phép nó được điều khiển chủ động từ xa để kiểm tra và theo dõi việc sử dụng, để xác định xu hướng làm nóng và làm mát, để kết nối đồng nhất với các hệ thống gia đình khác như chiếu sáng và các hệ thống điện, và sử dụng các cảm biến để theo dõi lưu lượng dữ liệu nhằm điều chỉnh nhiệt độ cho mỗi không gian thực tế. Bộ điều nhiệt thông thường không làm được chuyện đó. Nếu bộ điều nhiệt thông thường đã trải qua mức độ chuyển đổi đáng kể này, thì không có gì để ngăn chặn sự đột phá tương tự ở nơi khác. Cuối cùng, tất cả những thứ này được cung cấp bởi các hệ sinh thái và mở ra các con đường truyền thông.

Trong thế giới kinh doanh, hệ sinh thái cũng thống trị tuyệt đối nhưng theo những cách khác nhau. Các chiến lược kinh doanh truyền thống nền tảng Harvard cung cấp hai giới hạn rất riêng biệt và tách biệt cho một doanh nghiệp hoạt động bên trong – chiến lược Chi phí thấp (cost leadership) hoặc Sự khác biệt (differentiation). Giả định chung dựa trên một trong hai nguyên tắc chiến lược này là một công ty có thể thực hiện thành công cái này hoặc cái kia – nhưng không phải cả hai. Một thực thể kinh doanh hoặc có thể với chiến lược chi phí thấp như Walmart, hoặc khác biệt như Apple. Không có nền tảng chiến lược ở giữa – không có sự kết hợp công thức của cả hai chiến lược sẽ mang lại bất kỳ thành công nào dưới dạng lợi nhuận kinh doanh trên trung bình.

Hơn nữa, chiến lược kinh doanh trong quá khứ cũng dựa rất nhiều vào quan điểm bị bưng bít của tổ chức theo cách một thực thể hoặc chức năng tạo ra giá trị khác nhau, được phân loại thành các hoạt động chính và hoạt động thứ cấp.

Hệ thông truyền thống của hệ sinh thái

Từ quan điểm này, tổng số các nhóm chức năng của một tổ chức hoạt động như một cái phễu hoặc một đường ống để đưa hàng hóa và dịch vụ từ khi bắt đầu đến khi sản xuất, và cuối cùng đến thị trường.

Trong thời đại ngày nay, đây là một quan điểm cực kỳ mất kết nối về tổ chức kinh doanh, gây ra sự chia rẽ và ‘Silo-thingking’ (tổ chức và làm việc xung quanh khái niệm về các chức năng hoặc bộ phận riêng lẻ) và đưa ra các rào cản cơ bản cho sự đổi mới, hợp tác và cuối cùng là làm việc theo nhóm. Quan điểm lỗi thời này của tổ chức không tận dụng được sức mạnh của hệ sinh thái. Ngày nay, hầu hết các tổ chức toàn cầu thành công đều áp dụng các chiến lược kinh doanh dựa trên hệ sinh thái – về cơ bản là khác biệt và độc đáo so với bất kỳ chiến lược kinh doanh thành công truyền thống nào trong quá khứ. Thật vậy, các công ty tốt nhất trên thế giới cũng nhận ra sức mạnh của hệ sinh thái trong văn hóa tổ chức và quản lý cũng như áp dụng môi trường làm việc nhóm dựa trên lợi ích của trí tuệ tập thể.

Sự thay đổi theo hướng chiến lược kinh doanh dựa trên hệ sinh thái là một chiến lược có thể bao gồm một cuộc thảo luận dài, nhưng quan điểm của cuộc thảo luận này là chỉ ra rằng hệ sinh thái là những thực thể cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây, các doanh nghiệp chạy theo triết lý ‘chúng tôi so với họ’ đánh giá sự cạnh tranh với tư cách là kẻ thù, và có sự phân chia rõ ràng các thành phần bên trong tổ chức so với các thành phần bên ngoài tổ chức. Các bí mật của công ty được bảo vệ nghiêm ngặt kể từ khi họ dựa vào việc tạo ra giá trị về mặt doanh số của hàng hóa hoặc dịch vụ trên mỗi đơn vị. Quy mô nền kinh tế cung cấp chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm gần đây, chiến lược kinh doanh đã thay đổi rất nhiều đối với các hệ sinh thái, hiệu ứng mạng và quy mô kinh tế theo yêu cầu. Sự thay đổi lớn này đã được hỗ trợ bằng cách khai thác các con đường giao tiếp mới và hiện có giữa một công ty và hệ sinh thái rộng lớn hơn mà công ty là một phần của nó.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái ngày nay được hỗ trợ bởi sự phát triển của các con đường truyền thông, tương tự như hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái kỹ thuật số đã được đề cập trước đây. Ngày nay, các doanh nghiệp thành công nhất sẽ nhận ra rằng càng tạo ra nhiều con đường giao tiếp, họ càng liên kết với nhau, họ càng mở rộng kinh doanh ra thế giới bên ngoài, doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng mạng hơn – tạo ra giá trị mới và mạnh mẽ hơn. Ví dụ về chiến lược kinh doanh dựa trên hệ sinh thái này được bao quanh bởi nhiều gã khổng lồ của ngành công nghiệp ngày nay, nhưng trong bài này, Uber là một ví dụ để minh họa.

Uber tận dụng một hệ sinh thái để khai thác các nguồn tạo và bán hàng giá trị mới và mạnh mẽ. Uber đã mở ra các con đường liên lạc (thông qua một ứng dụng di động) giữa những cá nhân cần vận chuyển xe cộ và những người có thể cung cấp dịch vụ này. Uber không có đội xe hoặc tài xế, nhưng họ tận dụng các cá nhân và tài sản bên ngoài tổ chức của mình để mang lại giá trị và doanh số cho tổ chức của họ. Công ty thành công nhờ khả năng cung cấp các lộ trình giao tiếp để kết nối một hệ sinh thái với nhau – tận dụng các hiệu ứng mạng cho tăng trưởng và quy mô các nền kinh tế theo yêu cầu.

Mô hình kinh doanh hệ sinh thái hoàn toàn là sự đột phá và một công ty khác đã tận dụng thành công nó là Airbnb. Tạo giá trị hoặc chuyển đổi bán hàng của Airbnb xuất phát từ sức mạnh của hệ sinh thái – tạo ra một mạng lưới nhà ở, căn hộ và không gian có thể được sử dụng để làm việc, vui chơi, giải trí và du lịch ở những nơi độc đáo và thú vị trên khắp thế giới. Cuối cùng, Airbnb cung cấp một mạng lưới toàn cầu ‘nhà cách xa nhà‘ – home away from home . Airbnb đã mở ra các kênh liên lạc trong để trao quyền cho các giao dịch trao đổi. Một lần nữa, các cá nhân và tài sản của nó nằm ngoài giới hạn của tổ chức mang lại giá trị cao nhất cho Airbnb nói chung.

Bitcoin là một ví dụ về một hệ sinh thái.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Bitcoin là sự đa dạng của hệ sinh thái – số lượng thành phần chuyển động – và cách Bitcoin mở ra các kênh giao tiếp giữa các cá nhân và tài sản tiền tệ của họ để hỗ trợ các giao dịch theo phương pháp trực tiếp hơn mà không cần sử dụng bất kỳ trung tâm tin cậy trung gian nào khác.

Hệ sinh thái Bitcoin bao gồm những thành phần tham gia như được hiển thị trong bảng sau. Đề xuất tạo giá trị độc đáo của Bitcoin đạt được bằng cách thách thức các con đường truyền thông và trao đổi truyền thống giữa hai bên giao dịch thông qua một loại tiền kỹ thuật số tự giải thoát khỏi giới hạn của nền kinh tế dịch vụ tài chính và tập trung hóa. Đó là một hệ sinh thái độc đáo.

Mặc dù cuốn sách này sẽ cố gắng mô tả hệ sinh thái Bitcoin để hiểu thêm về tất cả các bộ phận chuyển động, nhưng không có công lý nào có thể được thực hiện để mô tả tất cả các cách mà Bitcoin và tiền điện tử xoay quanh Bitcoin đang thách thức vô số ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh dẫn đến thời đại mới của sự gián đoạn công nghệ kỹ thuật số.

Hệ sinh thái của bitcoin
Hệ sinh thái bitcoin

Nền kinh tế niềm tin – Trust Economy

Sự xuất hiện của nền kinh tế niềm tin là một sản phẩm phụ thú vị của sự phụ thuộc ngày càng tăng vào trải nghiệm xã hội kỹ thuật số và sức mạnh của mạng xã hội. Niềm tin lần đầu tiên có thể là hàng hóa hóa, sản xuất, mã hóa và định lượng. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ đòi hỏi một chút giải thích thêm về mối quan hệ của nó với Bitcoin. Bitcoin hình thành một trường hợp sử dụng thú vị bắt nguồn từ việc tạo niềm tin và blockchain là một công nghệ nền tảng cung cấp năng lượng cho nền kinh tế niềm tin đó.

Khái niệm niềm tin là một điều cực kỳ quan trọng trong bất kỳ nền kinh tế hoặc thị trường nào – hoặc thực sự là bất kỳ sự tương tác hoặc trao đổi giá trị giữa các bên hoặc tổ chức. Cho dù đó là tiến hành giao dịch tài chính, đầu tư vào một công ty công nghệ mới nổi, đưa Uber đi khắp thị trấn hoặc thuê một nửa nhà trên khắp thế giới thông qua AirBnB – tất cả những hành động này chắc chắn sẽ đòi hỏi phải tạo niềm tin để tiến hành. Niềm tin, theo Từ điển tiếng Anh Oxford, được định nghĩa là: Niềm tin vững chắc vào sự tin cậy, sự thật hoặc khả năng của một ai đó hoặc một điều gì đó. Vì vậy, làm thế nào để tạo niềm tin? Có một công thức cụ thể nào mang lại mức độ tin cậy cao hơn?

Điều đầu tiên cần lưu ý là có một sự khác biệt đáng kể về cách niềm tin được chuyển tiếp và đặc trưng trong thế giới thực so với sự trừu tượng xuất hiện trong thế giới kỹ thuật số. Trong khi ở mức độ tin cậy trong thế giới thực hoặc cao hơn là các đặc điểm chủ quan, thì trong thế giới kỹ thuật số, niềm tin đã trở thành ngày càng được định lượng và đo lường thông qua một số đại diện xã hội thú vị.

Trong thế giới kỹ thuật số, niềm tin bây giờ có thể được định nghĩa theo các đại diện ủy quyền xã hội hoặc tương tự vốn có uy tín. Thông điệp ngầm là các đại diện ủy quyền về số lượng (hoặc số) càng lớn thì niềm tin càng cao. Hay nói rõ hơn, các đại diện ủy quyền về số lượng (hoặc số) càng lớn thì khả năng trải nghiệm tin cậy càng cao – cũng đúng so với mục đích ban đầu của sự tương tác giữa những người tham gia xã hội.

Ví dụ:

  • Xếp hạng 5 sao
  • Đánh giá uy tín
  • Số lượng theo dõi
  • Số lượng Like
  • Kết nối xã hội
  • Chứng thực

Niềm tin, hoặc sự thiếu niềm tin, chuyển thành tác động của đô la và xu thật. Các đại diện ủy quyền xã hội của niềm tin tạo thành một yếu tố ảnh hưởng đáng kinh ngạc – ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm, nội dung, đăng ký và đóng vai trò là điểm khác biệt giữa các dịch vụ tương tự. Một sản phẩm hoặc dịch vụ được đánh giá uy tín cao hơn sẽ hoạt động tốt hơn so với các đối thủ ngang hàng của nó – sự khác biệt là mức độ tin cậy có thể được tạo ra. Nói cách khác, sự bán niềm tin. Ví dụ: giữa hai thiết bị chiếu sáng gần giống nhau có thể được mua trên Amazon (ví dụ), cái nào được mua nhiều hơn sẽ là loại có mức độ tin cậy cao hơn trong đánh giá và bình luận.

Niềm tin đã chuyển từ một doanh nghiệp chủ quan sang một doanh nghiệp có thể tính toán. Hầu hết các cá nhân đặt mức phí bảo hiểm cực kỳ cao cho niềm tin chuyển thành quyết định thực sự, với hậu quả tài chính thực sự. Việc hàng hóa, sản xuất, mã hóa và định lượng niềm tin này là cần thiết trong tất cả các giao dịch kỹ thuật số. Bây giờ có các phương tiện và phương pháp được sử dụng mỗi ngày để định lượng niềm tin và trao quyền cho các nền kinh tế kỹ thuật số khác nhau. Niềm tin kỹ thuật số thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy chia sẻ và cung cấp nguồn mới và chưa được khai thác để tạo ra giá trị trong tương lai.

Công nghệ chuỗi khối mà Bitcoin dựa vào là một yếu tố thúc đẩy nền kinh tế niềm tin kỹ thuật số. Không giống như các ủy thác xã hội về niềm tin ảnh hưởng bởi khả năng tương tác tin cậy – công nghệ blockchain tiến thêm một bước trong việc thực thi niềm tin. Với blockchain, không có sự lựa chọn nào trong việc trung thực hay không. Trong thế giới blockchain, niềm tin không được tạo thông qua dannh tiếng; nó được tạo thông qua các tương tác được phối hợp cẩn thận giữa những người tham gia hệ sinh thái. Công nghệ chuỗi khối làm nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế ủy thác – thiết lập niềm tin giữa các bên và các tổ chức để trao đổi giá trị. Cấu trúc dữ liệu blockchain và các giao thức xác minh liên quan là những gì TCP/IP đã tạo ra sự phổ biến của internet về mặt tạo điều kiện thuận lợi cho hành động giao tiếp. Trong khi internet cuối cùng đã thúc đẩy nền kinh tế xã hội, blockchain sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế niềm tin.

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là một trong những trường hợp phức tạp nhất của blockchain. Blockchain Bitcoin là ví dụ đầu tiên của các tương tác tài chính tin cậy được cung cấp bởi một sổ cái công khai (Public Ledger) và tính minh bạch có thể kiểm chứng. Trong thế giới Bitcoin, các tương tác P2P (giao thức ngang hàng) tiến hành mà không cần đến các trung gian và ủy thác đáng tin cậy như dưới dạng xếp hạng tín dụng, như một ví dụ. Ngoài ra, Bitcoin chỉ được coi là một loại tiền kỹ thuật số (và đó là một tuyên bố đáng chú ý và không có ý định giảm thiểu thành tựu công nghệ của Bitcoin), Bitcoin cũng được coi là một đề xướng nền kinh tế niềm tin.

Trong khi internet đã hỗ trợ truyền thông toàn cầu tạo ra sức mạnh đằng sau các mạng xã hội và chuỗi giá trị xã hội – gốc rễ của tất cả các tương tác xã hội vẫn là yếu tố tin cậy. Thông qua blockchain, yếu tố tin cậy này giờ đây có thể được mã hóa, trích ra và độc lập. Trong công thức đơn giản, các tương tác xã hội kỹ thuật số hiện là một chức năng của cả hai: kết nối và giao tiếp, cũng như sự tin tưởng. Trong khi việc định lượng kết nối xã hội thể hiện mức độ tin cậy, công nghệ blockchain cho phép kết nối tin cậy. Công nghệ chuỗi khối loại bỏ sự mơ hồ về niềm tin trong các tương tác và thu hẹp tính tin cậy đối với một doanh nghiệp – có thể tồn tại niềm tin hoặc không.

Internet Of Value (IOV – Nền tàng chia sẻ giá trị, thanh toán, trao đổi…tức thì)

Không chỉ blockchain thúc đẩy nền tảng nền kinh tế niềm tin, mà công nghệ blockchain cũng sẽ cung cấp nhiên liệu cho Internet of Value (IoV). IOV tập hợp các giao dịch liền mạch và đơn giản hóa trong các tương tác giữa người với người hàng ngày. IOV cho phép xử lý giao dịch dễ dàng như email, tin nhắn, SMS hoặc tweet. Cho dù đang xử lý các giao dịch quy mô lớn như bán tài sản hoặc phương tiện hoặc giao dịch quy mô rất nhỏ được cung cấp thông qua thanh toán vi mô, IOV sẽ giới thiệu các cách tương tác mới và trực tiếp – mang đến một chiều hướng mới cho các tương tác xã hội thông qua sự xóa bỏ trung gian.

Trên toàn cầu, thế giới ngày càng kết nối với nhau nhiều hơn: một nửa thế giới sở hữu điện thoại thông minh, có nhiều điện thoại di động hơn người và thật đáng buồn là có nhiều người truy cập internet hơn những người được dùng nước sinh hoạt. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày nay, các giao dịch tài chính là gốc rễ của bất kỳ nền kinh tế nào, vẫn được xử lý theo phương thức rất truyền thống thông qua hóa đơn thông thường, thanh toán, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tổ chức xếp hạng tín dụng, người cho vay, tổ chức tài chính và thông qua nhiều lợi ích cá nhân trung gian. Tất cả điều này cuối cùng chuyển thành khả năng xử lý giao dịch tài chính chậm. Trong thế giới tài chính ngày nay, mọi thứ không thường xuyên xảy ra trong thời gian thực. Tuy nhiên, với blockchain thúc đẩy IOV – giao dịch tài chính sẽ sớm thấy một sự thay đổi to lớn. IOV sẽ hình thành nhiều khả năng tạo giá trị mới và giàu tính sáng tạo.

Ví dụ như thế giới của chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần. Nhiều công ty có hoạt động hậu cần và chuỗi cung ứng rất phức tạp. Các công ty thường sẽ dựa vào một loạt các công ty bên thứ ba, nhà mạng, người bán hàng, nhà cung cấp, nhà sản xuất, v.v. Sự phong phú của những người tham gia tồn tại trong bất kỳ hệ sinh thái chuỗi cung ứng. Một blockchain trên toàn hệ sinh thái sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc, hành động và giao dịch giữa những người tham gia. Sẽ không còn dấu vết giấy hoặc email hoặc hóa đơn để theo dõi thông tin liên lạc, hành động hoặc giao dịch. Một hệ sinh thái tự quản lý sẽ phát triển như là kết quả. Hệ sinh thái được đề xuất này không chỉ tạo ra những cách thức mới để nắm bắt giá trị, mà còn mang lại lợi ích tích cực cho lợi nhuận ròng của công ty.

Đây là những khoảng thời gian thực sự thú vị. Bất cứ ai tuyên bố muốn biết quỹ đạo thực sự của nền kinh tế niềm tin hoặc IOV có lẽ là sai. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, tỷ lệ và tốc độ thay đổi sẽ nhanh hơn bao giờ hết.

Biên dịch: Lamek – Nguồn: Medium
Thảo luận với chúng tôi tại:
Telegram Channel: 
https://t.me/Syndicator_Official
Telegram Chat: 
https://t.me/Syndicator_Community
Facebook: 
https://www.facebook.com/Syndicator.Official/

Trả lời