bitcoinBitcoin
$ 26,195.02
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Bitcoin đã sẵn sàng “To The Moon”? – 11/8/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

To The Moon.

Dưới đây là 12 biểu đồ đáng để theo dõi khi chúng ta muốn biết thực sự có một chu kỳ thị trường tăng giá bùng nổ của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hay không. Những cập nhật đáng chú ý:

 • BTC hiện đang giao dịch trên Hỗ trợ hàng tuần của thị trường tăng giá. Nếu BTC đóng cửa trên SMA 21W, lịch sử sẽ chỉ ra rằng BTC đã chính thức trở lại thị trường tăng giá.
 • Điểm số MVRV Z của BTC đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 2,68. Sự phục hồi mới nhất cho thấy BTC đã bước vào một xu hướng tăng vĩ mô mới.

“Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số mô hình hữu ích.”
– George E. P. Box

Cầu vồng hồi quy logarit Ethereum

Cách đọc biểu đồ:

 • Cầu vồng hồi quy logarit: Sử dụng hành động giá lịch sử của ETH, chúng tôi có thể vẽ các đường xu hướng hồi quy logarit để xác định hỗ trợ và kháng cự.
 • Bởi vì cầu vồng hồi quy logarit có xu hướng tăng lên, ETH càng mất nhiều thời gian để có xu hướng lên đến mức kháng cự tiếp theo, thì đỉnh chu kỳ thị trường tiềm năng càng cao.

Chúng ta cần biết:

 • Ở mức $ 3,149, ETH nằm giữa dải 4 ($ 1,849) và dải 5 ($ 3,173). Theo đó, thử nghiệm kháng cự lớn tiếp theo của ETH là $ 3,173, trong khi mức hỗ trợ nằm ở khoảng $ 1,849.
 • ETH sẽ phải tăng + 1% để kiểm tra mức kháng cự ở mức $ 3,173 và điều chỉnh -41% để kiểm tra mức hỗ trợ ở mức $ 1,849.
 • Giả sử ETH biến dải 5 thành hỗ trợ, thì mức kháng cự tiếp theo sẽ là $ 5,921 (dải 6).
 • Việc di chuyển lên đến dải 8, trùng với đỉnh chu kỳ thị trường trước đó của ETH, sẽ ngụ ý là $ 17,966 ETH và lợi nhuận + 783,6% so với giá hiện tại.

Sóng Bitcoin’s +1 Yr. HODL

Cách đọc biểu đồ:

 • Sóng +1 năm HODL: Tỷ lệ phần trăm Bitcoin đang lưu hành không đổi trong hơn 1 năm. Mô hình này có thể giúp xác định chu kỳ thị trường tăng và giảm của BTC.
 • Trong lịch sử, sóng +1 Yr HODL đi cùng với một thị trường tăng giá mới. Khi số lượng Bitcoin chưa di chuyển nhanh chóng giảm xuống khi giá leo thang, một thị trường tăng giá mới có thể đang diễn ra.
 • Khi độ dốc đi xuống của sóng HODL tăng lên, người ta có thể giả định rằng việc bán sẽ tăng và cung sẽ vượt cầu; nghĩa là, đỉnh chu kỳ có thể gần.
 • Trước khi đạt mức cao cục bộ, mức tăng dần trong sóng +1 Yr HODL báo hiệu rằng những người tham gia thị trường đang tích lũy.

Chúng ta cần biết:

 • Khoảng 53,8% tổng số Bitcoin đang lưu hành không di chuyển trong +1 năm, tăng so với của tuần trước là 53,6% và giảm 9,6 điểm phần trăm so với mức cao nhất là 63,4% được thiết lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2020.
 • Trước đó:
  • Vào ngày 31 tháng 1 năm 2013, sóng +1 năm của BTC HODL đạt mức cao nhất là 48,2% và BTC ở giá $20,40. Khi BTC đạt mức cao nhất trong chu kỳ là $1.158 vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, sóng +1 năm. HODL ở mức 38,8%. Nói cách khác, trong hơn 303 ngày, số lượng tiền không di chuyển trong hơn một năm đã giảm 9,4 điểm phần trăm trong khi giá tăng + 5,580%.
  • Vào ngày 19 tháng 1 năm 2016, sóng +1 năm của BTC. HODL đạt mức cao nhất là 61,5% và BTC ở mức $380. Khi BTC đạt mức cao nhất trong chu kỳ là $19.660 vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, chỉ số HODL Wave ở mức 43,1%. Nói cách khác, trong 698 ngày, Sóng HODL của BTC đã giảm -18,4 điểm phần trăm trong khi giá tăng + 5,073%.

Bitcoin’s 200W Moving Average Multiple

Cách đọc biểu đồ:

 • Trung bình động 200W: Mức hỗ trợ quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng thị trường dài hạn tổng thể. Đường xu hướng đo lường giá trung bình của BTC trong 200 tuần trước.
 • Moving Average Multiple: Nhiều BTC đang giao dịch tương đối với mức trung bình động 200 tuần của nó. Ví dụ: bội số 4,0 lần có nghĩa là BTC đang giao dịch gấp 4 lần mức trung bình động 200 tuần của nó.

Chúng ta cần biết:

 • Mức trung bình động 200 tuần của BTC là 3,13x. Nghĩa là, BTC đang giao dịch ở mức 3,13 lần mức trung bình động 200 tuần của nó ($14,568 ), tăng so với mức bội số của tuần trước là 3,05 lần.
 • Trong các chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, BTC đã giao dịch gấp 10 lần – 15 lần so với mức trung bình động 200 tuần trước khi tham gia thị trường giá xuống.
 • Ở mức trung bình động 200 tuần hiện tại, bội số 10x – 15x sẽ ngụ ý $145.680 – $218.520.
  Vào tháng 3 năm 2021, bội số đạt mức cao nhất địa phương là 5,8 lần trước khi đi vào xu hướng giảm.
 • Trước đó:
  • Tuần ngày 4 tháng 4 năm 2013: Bội số trung bình động 200 tuần của BTC đạt mức cao nhất là 10,3X. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2013, BTC đạt mức cao nhất trong chu kỳ là $259.
  • Tuần ngày 25 tháng 11 năm 2013: Bội số trung bình động 200 tuần của BTC đạt mức cao nhất là 13,2X, trùng với mức đỉnh của chu kỳ thị trường là $1.158 trong cùng tuần đó.
  • Tuần ngày 11 tháng 12 năm 2017: Bội số trung bình động 200 tuần của BTC đạt mức cao nhất là 15,2X trong khi giá đạt mức cao nhất trong chu kỳ là $19.660

Hỗ trợ tuần của thị trường tăng Bitcoin

Cách đọc biểu đồ:

 • Hỗ trợ hàng tuần của thị trường tăng giá: Theo dõi hai mức hỗ trợ quan trọng có xu hướng quyết định xu hướng vĩ mô: đường trung bình động hàm mũ 20 tuần (EMA 20W) và đường trung bình động đơn giản trong 21 tuần (21W SMA).
 • Trong các chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, BTC đã hoàn nguyên xuống đường EMA 20W và SMA 21W trước khi bật lên và tiếp tục xu hướng tăng của thị trường tăng giá.
 • Việc đóng cửa dưới cả hai đường trung bình động là dấu hiệu của thị trường giảm.

Chúng ta cần biết:

 • Giá hiện tại của BTC: $ 45,630
 • EMA 20W của BTC: $ 40.426
 • SMA 21W của BTC: $ 43,918
 • Nếu BTC đóng cửa trên SMA 21W trong tuần này, chỉ báo sẽ báo hiệu rằng BTC đã quay trở lại xu hướng tăng của thị trường tăng giá.
 • Việc di chuyển xuống đường EMA 20W của BTC là một điều chỉnh -11,4% so với giá hiện tại.
 • Mức giảm xuống SMA 21W của BTC tương đương với mức giảm -3,8% so với mức hiện tại.

Tìm kiếm Bitcoin trên Google Trends

Cách đọc biểu đồ:

 • Tìm kiếm trên Google Xu hướng: So sánh giá của BTC so với các lượt tìm kiếm “Bitcoin” trên toàn thế giới hàng tháng trên Google kể từ năm 2010.
 • Biểu đồ này có thể cung cấp thông tin về sự quan tâm với BTC; một bước nhảy parabol trong tìm kiếm và giá có thể cho thấy BTC sắp đạt đến đỉnh tại nơi có nhiều tìm kiếm đó và / hoặc đỉnh chu kỳ thị trường.
 • Lưu ý: Điểm số xu hướng của Google thể hiện sở thích tìm kiếm so với điểm cao nhất trên biểu đồ cho khu vực và thời gian nhất định. Giá trị 100 là mức độ phổ biến cao nhất của thuật ngữ và giá trị 50 có nghĩa là thuật ngữ đó phổ biến bằng một nửa.

Chúng ta cần biết:

 • Điểm số xu hướng Google hiện tại của BTC là 31, tăng so với con số 30 của tháng trước.
 • Điểm số xu hướng của BTC trên Google đạt mức cao nhất mọi thời đại là 100 vào tháng 12 năm 2017.

Đường cong tăng trưởng Logarit của Bitcoin

Cách đọc biểu đồ:

 • Đường cong tăng trưởng logarit: Hai tập hợp các đường xu hướng hồi quy cong đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
 • Trong khi cả hai dòng chỉ ra phạm vi mà BTC được cho là “mua quá nhiều” hoặc “bán quá mức”, chúng cũng đại diện cho một thuộc tính cơ bản duy nhất của BTC được tìm thấy trong các mạng xã hội, đổi mới công nghệ, đại dịch, xã hội và kinh tế: tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chúng ta cần biết:

 • BTC sẽ tăng từ + 107% đến + 169% để không đi vào vùng  “quá mua”, hiện đang ở giữa $ 94,403 và $ 122,741.
 • BTC giảm -42% đến -56% để tránh rơi vào vùng “quá bán”. Phạm vi của tuần này là $ 20.305 – $ 26.400.
 • Ở mức giá hiện tại là $45.630 , BTC nằm trong phân vị 45 của đường cong tăng trưởng logarit của phạm vi $ 20.305  – $122.741

Kraken Intelligence’s Bitcoin Logarithmic Retracement Curve

Cách đọc biểu đồ:

 • Đường cong hồi phục lôgarit: Sử dụng đường hỗ trợ xu hướng tăng của đường cong tăng trưởng và hành động giá lịch sử để báo hiêu trở lại đỉnh chu kỳ thị trường.
 • Kể từ năm 2011, BTC đã đi theo đường hỗ trợ của đường cong tăng trưởng và trong lịch sử đã kiểm tra lại mức sau khi chạm đỉnh chu kỳ.
 • Khi xem xét các chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, người ta sẽ thấy rằng trung bình phải mất 385 ngày để BTC giảm xuống vùng hỗ trợ sau khi chạm đỉnh.
 • Ngoài ra, người ta sẽ thấy rằng BTC đã điều chỉnh, trung bình, -86% sau khi thị trường tăng giá kết thúc.
 • Bằng cách biết giá của đường hỗ trợ là 385 ngày kể từ hôm nay và đưa ra các giả định về việc thực sự BTC sẽ điều chỉnh sau khi chạm đỉnh chu kỳ, người ta có thể hiểu rõ hơn về nơi BTC cần giao dịch để điều chỉnh xuống dải hỗ trợ hơn 385 ngày.

Chúng ta cần biết:

 • Giá hỗ trợ đường cong tăng trưởng logarit của BTC trong 385 ngày kể từ hôm nay là $ 41,098.
 • Giả sử BTC điều chỉnh -70% trong chu kỳ thị trường này, BTC sẽ cần được giao dịch ở mức $ 136K để BTC giảm xuống mức hỗ trợ 385 ngày kể từ hôm nay.
 • Mức điều chỉnh -86% báo hiệu mức đỉnh chu kỳ 297k$ và mức điều chỉnh -90% ngụ ý mức đỉnh chu kỳ 410k$
 • Theo mô hình này, BTC hiện không nằm trong vùng “đỉnh chu kỳ thị trường”.

Dải Bollinger trên và RSI hàng tháng của Bitcoin

Cách đọc biểu đồ:

 • Dải Bollinger: Một chỉ báo kỹ thuật đo lường sự biến động và xác định các điều kiện “quá mua” hoặc “quá bán”. Khi giao dịch trên biên độ trên, một tài sản có thể được coi là “quá mua”. Nếu giao dịch dưới đây, tài sản được coi là “quá bán”. Thông thường, các dải Bollinger đại diện cho sự dịch chuyển độ lệch chuẩn +/- 2 so với đường trung bình động 20 kỳ. Tuy nhiên, mô hình này có độ lệch chuẩn + 4,5 trên mức trung bình động 20 tháng của BTC.
 • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đây là một trong những chỉ số dao động xung lượng được sử dụng rộng rãi nhất; nó đo lường trong khoảng thời gian 14 khoảng thời gian và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu dưới 30, “quá bán”. Nếu trên 70, “quá mua”. Mô hình này xem xét RSI 14 tháng của BTC.

Chúng ta cần biết:

 • Mức cao nhất trong tháng hiện tại của BTC: $ 46,759
 • Dải Bollinger trên hiện tại của BTC: $ 103.142
 • RSI 14M hiện tại của BTC: 66,5
 • Vào tháng 4 năm 2013, tháng 11 năm 2013 và tháng 12 năm 2017, BTC đã đạt mức cao nhất trong tháng trên dải Bollinger trên hàng tháng của nó khi giá thiết lập đỉnh chu kỳ thị trường. Chỉ trong 3 trường hợp này, chúng ta đã thấy BTC vượt qua độ lệch chuẩn + 4,5 độ lệch chuẩn hàng tháng của dải Bollinger trên. RSI 14 tháng của BTC cũng đứng đầu trong vùng “quá mua” ở mức 96.

Bitcoin’s MVRV Z-Score

Cách đọc biểu đồ:
 • Điểm Z là gì? Một phép đo bằng số giải thích mối quan hệ của giá trị với giá trị trung bình của một nhóm, nhưng được đo bằng độ lệch chuẩn. Ví dụ: điểm z bằng 0 có nghĩa là một giá trị giống với giá trị trung bình và điểm z là 1,0 có nghĩa là một giá trị cao hơn một độ lệch chuẩn so với mức trung bình.
 • MVRV Z-Score của BTC: Xem xét giá trị thị trường của BTC và giá trị thực tế để giúp xác định khi nào BTC có thể bị định giá quá cao / thấp. Điểm z từ 7 đến 11 (hộp màu hồng) cho thấy BTC đang “mua quá mức”. Khi từ 0,9 đến -0,3 (hộp màu xanh lá cây), BTC được cho là “quá bán”.
 • MVRV Công thức điểm Z: (Giá trị thị trường – Giá trị thực) / (Độ lệch Std của Giá trị thị trường).
 • Giá trị thị trường: Giá của BTC nhân với số tiền đang lưu hành, tức là vốn hóa thị trường.
 • Giá trị thực: Giá của mỗi BTC khi nó được di chuyển lần cuối.
Chúng ta cần biết:
 • Điểm số z MVRV hiện tại của BTC là 2,68, tăng + 9,4% so với mức 2,45 của ngày hôm qua, tăng + 39,6% so với mức 1,92 của tuần trước và mức cao nhất trong 3 tháng.
 • Cuộc biểu tình mới nhất trong MVRV z-score cho thấy BTC đã bước vào một xu hướng tăng mới.
 • Giá trị thị trường của BTC tăng + 1,3% ở mức 842 tỷ đô la và giá trị thực tế của nó tăng + 0,3% ở mức 376 tỷ đô la.
 • Mức tăng 161,2% trong điểm số z của BTC sẽ đưa chỉ báo vào lãnh thổ “mua quá nhiều”. Sự điều chỉnh -66,4% sẽ đưa chỉ báo vào vùng “quá bán”.
 • Điểm Z hàng đầu trước đây:
  • Ngày 9 tháng 4 năm 2013: 11.05
  • Ngày 23 tháng 11 năm 2013: 10,8
  • Ngày 8 tháng 12 năm 2017: 9,77
  • Điểm trung bình: 10,54
  • Lưu ý: Các chỉ số z-score này lần lượt đứng đầu 1 ngày, 7 ngày và 11 ngày trước đỉnh chu kỳ thị trường.
 • Vào ngày 21 tháng 2 năm 2021, điểm số z của BTC đạt mức cao nhất trong 3 năm là 7,62.

Chỉ báo Bitcoin’s Pi

Cách đọc biểu đồ:

 • Chỉ báo Pi: Tính trung bình của đường trung bình động 111 ngày và đường trung bình động 350 ngày nhân với 2 để xác định các đỉnh chu kỳ thị trường; một dấu chéo cho thấy BTC đã / sẽ thiết lập đỉnh.
  Lưu ý: 350/111 tương đương với 3,153, gần với số Pi (3,142) mà chúng ta có thể nhận được khi chia 350 cho một số nguyên.

Chúng ta cần biết:

 • Tính đến ngày hôm nay, mức trung bình động 111 ngày của BTC là $40.377 và trung bình động 350 ngày x 2 là $67.035
 • Trước đó:
  • Ngày 11 tháng 4 năm 2021: Chỉ báo Pi vượt qua lần thứ tư trong lịch sử và BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại là $65.000 chính xác 3 ngày sau đó.
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2013: Cả hai đường trung bình động đều cắt nhau khi BTC giao dịch ở mức $229 và BTC đạt đỉnh chu kỳ 3 ngày sau đó.
  • Ngày 4 tháng 12 năm 2013: Cả hai đường trung bình động giao nhau và BTC đang giao dịch ở mức $ 1,130; 5 ngày sau, BTC đạt đỉnh chu kỳ.
  • Ngày 16 tháng 12 năm 2017: Cả hai đường trung bình động đều cắt nhau và BTC đạt mức đỉnh chu kỳ là $19.660 trong cùng ngày hôm đó.

Chỉ báo Bitcoin’s SOPR

Cách đọc biểu đồ:

 • Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (SOPR): Một chỉ số được tính bằng cách chia giá trị thực tế (giá của mỗi BTC khi nó được di chuyển lần cuối) cho giá trị khi tạo ra sản lượng hoặc giá đã bán / giá đã trả.
 • SOPR> 1 có nghĩa là chủ sở hữu của đầu ra đã chi tiêu thu được lợi nhuận tại thời điểm giao dịch, trong khi giá trị <1 có nghĩa là những người tham gia thị trường sẽ phải bán lỗ và rất ít người sẵn sàng làm như vậy trong thị trường tăng giá.
 • Lịch sử cho thấy rằng khi chỉ báo tiếp cận / quay đầu giảm xuống 1 trong thị trường tăng giá, đà tăng giá có thể theo sau. Do đó, bộ dao động SOPR có thể đóng vai trò là một chỉ báo hữu ích để xác định các đỉnh và đáy cục bộ.
 • Khi được sử dụng với các chỉ báo khác, chỉ báo SOPR có thể xác nhận đỉnh hoặc đáy của chu kỳ thị trường.

Chúng ta cần biết:

 • Chỉ báo SOPR (7D MA) ở mức 1.005, giảm so với mức 1.008 của tuần trước.
 • Nếu chỉ báo giữ trên mức đọc 1, người ta có thể lập luận rằng phe bò đang trở lại kiểm soát xu hướng vĩ mô.
 • Lưu ý rằng trong các thị trường tăng giá trước đây, chỉ báo SOPR có nghĩa là giảm xuống 1 trong khi giá được củng cố. Ngay sau đó, giá đã tăng cao hơn một cách có ý nghĩa và tiếp tục có xu hướng tăng sau khi SOPR tăng trở lại trên 1.

Tỉ lệ Bitcoin’s Stock-to-Flow

How To Read This Chart:

 • Tỷ lệ nguồn cung trên dòng chảy: Xem xét nguồn cung lưu hành của BTC (stock) so với sản lượng dự kiến của nguồn cung mới (dòng chảy) để có được tỷ lệ stock-to-flow; một tỷ lệ cao ngụ ý rằng một loại hàng hóa đang ngày càng trở nên khan hiếm và có giá trị hơn.
 • Bằng cách chồng giá BTC so với tỷ lệ stock-to-flow của nó, người ta sẽ thấy rằng giá của BTC đã có xu hướng cùng với tỷ lệ này trong những năm qua.
 • Người ta cũng sẽ thấy rằng giá của BTC tiếp tục chênh lệch ngày càng ít so với tỷ lệ của nó, đây là mức trung bình trong 365 ngày; khi giá có xu hướng cao hơn tỷ lệ stock-to-flow, sự phân kỳ là dương (> 1) và do đó BTC có thể được coi là “quá mua”.
 • Đường nhiều màu biểu thị số ngày cho đến khi Bitcoin giảm một nửa tiếp theo, đó là khi phần thưởng khai thác cho một khối mới giảm đi một nửa. Việc giảm lượng tiền mới (dòng chảy) này khiến tỷ lệ của BTC cao hơn, có nghĩa là BTC khan hiếm và có giá trị hơn.

Chúng ta cần biết:

 • Bitcoin còn 993 ngày nữa kể từ khi giảm một nửa tiếp theo, tại thời điểm đó phần thưởng khối của nó sẽ giảm từ 6,25 BTC xuống 3,125 BTC.
 • Sự phân kỳ của Stock-to-Flow là 0,42, tăng so với mức đọc của ngày hôm qua là 0,4 và tăng so với mức đọc của tuần trước là 0,35.
 • Trước đó:
  • Tháng 6 năm 2011: Phân kỳ 40,8
  • Tháng 4 năm 2013: Phân kỳ 9,8
  • Tháng 12 năm 2017: Phân kỳ 3,5

(CHÚ Ý: Thông tin trong báo cáo này được tổng hợp & dịch từ báo cáo của Kraken và từ các nguồn trên Internet, được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư hoặc được hiểu là lời khuyên đầu tư đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào hoặc tổ chức phát hành tài sản đó. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trong báo cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận.)

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

bitcoinBitcoin
$ 26,195.02
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release