Zeitgeist

Issue Price
$1.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Chiến lược Crowdloan của Zeitgeist

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đội ngũ Zeitgeist Foundation Ltd. (“Zeitgeist”) đã chính thức mở crowdloan để chuẩn bị cho việc triển khai Zeitgeist dưới dạng là parachain của Kusama. Mục tiêu chính của Zeitgeist khi mở Crowdloan này là cân bằng phần thưởng mà những người dùng đầu tiên xứng đáng nhận được trong cộng đồng, với cấu trúc đảm bảo một kế hoạch dài hạn cho các vị trí parachain trên Kusama.

Để Zeitgeist đảm bảo một vị trí parachain trên Kusama, đội ngũ đã mở crowdloan nơi những người tham gia phải khóa một phần KSM của họ để đổi lấy phần thưởng ZTG. Các token KSM này sẽ bị khóa bắt đầu từ thời điểm người dùng tham gia vào Zeitgeist Crowdloan và kết thúc vào một thời điểm cụ thể, tùy thuộc vào việc Zeitgeist có thành công trong việc giành được vị trí parachain hay không. Nếu Zeitgeist thắng đấu giá, KSM đã đóng góp của bạn sẽ bị khóa trong tối đa 48 tuần của hợp đồng thuê vị trí parachain. Tuy nhiên, nếu Zeitgeist không thể đảm bảo vị trí parachain, KSM sẽ được trả lại vào ngày kết thúc Zeitgeist Crowdloan khoảng ngày 9/1/2022.

Chi tiết về phân bổ

  • Genesis ZTG Supply: 100.000.000 ZTG
  • Phân bổ Crowdloan: 12.500.000 ZTG (12,5%)
  • Phân bổ phần thưởng cơ bản: 10.000.000 ZTG (10%)
  • Phần thưởng tham gia sớm: 1.500.000 ZTG (1,5%) 
  • Phần thưởng giới thiệu: 1.000.000 ZTG (1%)

Zeitgeist có nguồn cung ban đầu là 100.000.000 ZTG (tuy nhiên, do quá trình phát hành và các mặt hàng khác trong lịch trình phát hành, nguồn cung lưu hành ban đầu sẽ thấp hơn nhiều). Trong tổng nguồn cung của ZTG, Zeitgeist đã dự trữ tới 40.000.000 ZTG (40%) nguồn cung để khuyến khích Zeitgeist Crowdloans trong vài năm đầu tiên.

Phân phối $ZTG

Các phần thưởng

Đối với Zeitgeist Crowdloan đầu tiên này, Zeitgeist đã phân bổ tới 12.500.000 ZTG (12,5%) cho những người khóa KSM. Zeitgeist Crowdloan của Zeitgeist sẽ được giới hạn ở mức 125.000 $KSM trong các khoản đóng góp. Như được chỉ ra trong biểu đồ lịch trình phát hành token bên dưới, 12,5% ZTG ban đầu sẽ là tỷ trọng của nguồn cung lưu hành ZTG vào cuối năm đầu tiên. Trong số 12.500.000 ZTG này, 10.000.000 ZTG là phần thưởng cơ bản, với 2.500.000 còn lại được chia cho bốn pool phần thưởng bonus. Phần thưởng sẽ được thanh toán bằng ZTG theo tỷ lệ phần trăm đóng góp tương ứng của người tham gia cho KSM như một phần của Zeitgeist Crowdloan.

Để thu hút người dùng tham gia đóng góp trong Zeitgeist Crowdloan và để đảm bảo rằng những người ủng hộ Zeitgeist sớm nhận được giá trị cho sự hỗ trợ sớm và liên tục của họ, Zeitgeist đã tạo ra bốn phần thưởng tiền thưởng để tăng hơn nữa tỷ lệ phần thưởng mà người tham gia có thể nhận được (dựa trên đóng góp tương ứng của KSM cho Zeitgeist Crowdloan). Bốn phần thưởng bonus là:

  • Phần thưởng đăng ký sớm – Những người đã đăng ký vào danh sách chờ email sớm của Zeitgeist đã nhận được code sử dụng một lần để sử dụng khi họ đóng góp. Code sử dụng một lần này sẽ mang lại phần thưởng đóng góp bằng ZTG từ Pool tiền thưởng sớm.
  • Phần thưởng cho người ủng hộ sớm – Các tài khoản đã tham gia vào chiến dịch Kusama Derby hoặc Beta sẽ nhận được thêm tiền thưởng trong ZTG trên phần thưởng đóng góp của họ từ Pool tiền thưởng sớm.
  • Phần thưởng Early Bird – 1000 tài khoản đầu tiên đóng góp cho Zeitgeist Crowdloan sẽ nhận được thêm phần thưởng ZTG trên phần thưởng đóng góp của họ từ Pool tiền thưởng sớm.
  • Phần thưởng giới thiệu – Khi bạn sử dụng code giới thiệu, bạn sẽ nhận được thêm 5% tiền thưởng cho phần thưởng ZTG của mình và người giới thiệu của bạn sẽ nhận được phần thưởng 5% (dựa trên số tiền đóng góp của bạn) được thêm vào phần thưởng của họ.

Điều này có nghĩa là phần thưởng tối thiểu sẽ là 80 $ZTG cho mỗi KSM nếu Zeitgeist đạt mức giới hạn 125.000 KSM. Phần thưởng cơ bản được giới hạn ở mức 500 $ZTG cho mỗi KSM trong trường hợp tổng số KSM đóng góp cho cộng đồng ít hơn 25.000 KSM, hoặc một phần năm giới hạn đóng góp, khi đấu giá vị trí thắng. 

Phát hành token

Phần thưởng token sẽ được phân phối ngay sau khi chức năng transfer token của Zeitgeist (“TTE”). TTE sẽ diễn ra một thời gian sau block khởi đầu của mạng theo kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn của Zeitgeist sẽ được đội ngũ công bố vào một ngày trong tương lai. TTE dự kiến vào đầu năm 2022.

Phần thưởng từ Zeitgeist Crowdloan sẽ được chuyển với 30% được mở khóa ban đầu khi ra mắt Zeitgeist parachain (tùy thuộc vào thời gian của TTE) và phần còn lại được vest trong thời gian thuê vị trí parachain (tối đa bốn mươi tám (48) tuần). Zeitgeist đã tạo lịch trình kiểm tra để phát hành phần thưởng theo tỷ lệ phần trăm bằng nhau cho người tham gia Zeitgeist Crowdloan tương ứng (trên cơ sở mỗi block) với tốc độ cứ sau mười hai giây của thời gian thuê vị trí parachain còn lại sau TTE (nghĩa là số dư của 70% được phân bổ đều sau mỗi 12 giây trong phần còn lại của hợp đồng thuê vị trí parachain có thể lên đến khoảng thời gian bốn mươi tám (48) tuần). Khi kết thúc hợp đồng thuê parachain, mỗi người tham gia Zeitgeist Crowdloan sẽ nhận được trong suốt thời gian của hợp đồng thuê parachain, 100% phần thưởng thuộc về người tham gia tương ứng đó.

Cách thức tham gia

Tham gia Zeitgeist Crowdloan thông qua trang web chính thức của họ: https://crowdloan.zeitgeist.pm/

Hoặc thông qua Polkadot.js hoặc DotMarketcap, video hướng dẫn:

Nguồn: Zeitgeist

Về Zeitgeist

Zeitgeist là một blockchain đang phát triển cho các thị trường dự đoán và tương lai. Zeitgeist được xây dựng cho hệ sinh thái Polkadot và Kusama và mục đích của Zeitgeist là trở thành một trung tâm và hệ sinh thái cho các thị trường dự đoán trên Web3.

Zeitgeist – Thị trường dự đoán cho Kusama và Polkadot

Website | Twitter | Telegram | Discord

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Zeitgeist

Issue Price
$1.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release