Zeitgeist

Issue Price
$1.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Zeitgeist – Thị trường dự đoán cho Kusama và Polkadot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • Zeitgeist là một blockchain đang phát triển cho các thị trường dự đoán và tương lai. Zeitgeist được xây dựng cho hệ sinh thái Polkadot và Kusama.
 • Công nghệ của Zeitgeist: Built on Substrate, Permissionless and Unstroppable, Powered by ZTG, Scalable and Affordable.
 • Cách thức hoạt động của Zeitgeist:
  1. Tạo thị trường
  2. Giao dịch dựa trên niềm tin
  3. Báo cáo kết quả
  4. Tố cáo các oracle báo cáo kết quả sai
  5. Đổi cổ phần
 • Zeitgeist được điều hành bởi những người nắm giữ ZTG bằng cách sử dụng kết hợp giữa biểu quyết token thông thường và mô hình tương lai mới.
 • Người nắm giữ ZTG có thể stake token của họ để tham gia nhóm bồi thẩm viên. Các bồi thẩm viên này được chọn ngẫu nhiên bất cứ khi nào có tranh chấp về oracle cho một thị trường cụ thể.
 • Zeitgeist có thể được ứng dụng trong: Thể thao và Thể thao điện tử, chính trị, thị trường tiền mã hóa, bảo hiểm, khởi nghiệp, và dự đoán tương lai.
 • ZTG là token gốc của Zeitgeist, sử dụng cho hoạt động của mạng. Những người tham gia trung thực được thưởng ZTG và những kẻ lừa đảo có thể mất ZTG của họ.
 • Zeitgeist đang nhắm mục tiêu trở thành Relay chain trên mạng Kusama để đảm bảo an ninh và kích hoạt chức năng xuyên chuỗi.
 • Đội ngũ Zeitgeist có nhiều kinh nghiệm trong các thị trường dự đoán và blockchain

Zeitgeist là gì ?

Zeitgeist là một blockchain đang phát triển cho các thị trường dự đoán và tương lai. Zeitgeist được xây dựng cho hệ sinh thái Polkadot và Kusama và mục đích của Zeitgeist là trở thành một trung tâm và hệ sinh thái cho các thị trường dự đoán trên Web3.

Nguồn: Zeitgeist

Zeitgeist là một nền tảng thị trường dự đoán mở được xây dựng với nền tảng blockchain của Polkadot, Substrate . Zeitgeist xây dựng dựa trên những ý tưởng và khái niệm đã nổi xung quanh công nghệ và thị trường dự đoán trong hơn một thập kỷ, họ sẽ thúc đẩy những ranh giới này xa hơn để đạt được những điều sau:

 • Zeitgeist sẽ triển khai như một parachain Kusama để tương tác xuyên chuỗi với tất cả các parachains và ứng dụng trong hệ sinh thái Kusama và Polkadot.
 • Zeitgeist sẽ thuộc sở hữu của cộng đồng bởi những người nắm giữ token của nền tảng.
 • Zeitgeist sẽ áp dụng khái niệm tương lai như một trong những cơ chế quản trị chính của layer chain và sẽ là một trong những ví dụ để sử dụng hệ thống quản trị thử nghiệm này trong môi trường kinh tế thực tế.
 • Zeitgeist sẽ sử dụng một kho lưu trữ trên chuỗi để khuyến khích các đội ngũ xây dựng trên giao thức và tạo ra các ngành xung quanh thị trường dự đoán, mang lại lợi ích cho mạng lưới.
 • Một SDK mở sẽ được phát triển để cho phép các kỹ sư và doanh nhân triển khai các ứng dụng của riêng họ trên Zeitgeist dựa trên các thị trường dự đoán.

Công nghệ của Zeitgeist

Nguồn: Zeitgeist

 • Built on Substrate – Zeitgeist được xây dựng dựa trên Substrate để xây dựng các blockchains, là một công nghệ tiên tiến nhất của loại hình này.
 • Permissionless and Unstroppable – Zeitgeist là một mạng lưới không bị kiểm soát, được xây dựng trên công nghệ peer-to-peer và quản trị phân tán.
 • Powered by ZTG – ZTG là token gốc của Zeitgeist, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo và giải quyết thị trường.
 • Scalable and Affordable – Vì Zeitgeist được xây dựng trên chuỗi layer-1 của riêng nó với logic thời gian chạy được tối ưu hóa, nó sẽ có giá cả phải chăng ngay cả với lưu lượng truy cập cao.

Cách thức hoạt động của Zeitgeist


Nguồn: Zeitgeist

 1. Tạo thị trường – Một cá nhân, được gọi là người tổng hợp, muốn có được dự đoán về một biến cụ thể. Họ tạo ra một thị trường mới và đặt ra câu hỏi về biến số mà họ muốn kiểm tra.
 2. Giao dịch dựa trên niềm tin – Các nhà giao dịch, những người có quan điểm và thông tin khác nhau về biến số được đề cập sẽ chiếm vị trí trên thị trường bằng cách mua thị phần.
 3. Báo cáo kết quả – Sau khi sự kiện kết thúc, oracle được chỉ định sẽ báo cáo kết quả của câu hỏi cho Zeitgeist.
 4. Tố cáo các oracle báo cáo kết quả sai – Nếu bất kỳ người tham gia nào thấy rằng oracle được chỉ định báo cáo không chính xác, họ có thể bắt đầu tranh chấp thị trường bằng cách kiện họ tại một tòa án phi tập trung.
 5. Đổi cổ phần – Sau khi kết quả thị trường được hoàn thành, các nhà giao dịch đã chọn đúng vị trí trên thị trường có thể đổi cổ phiếu của họ lấy 1 ZTG. Các nhà giao dịch đã đặt sai vị trí sẽ có cổ phiếu không có giá trị gì.

Quy tắc tính điểm Rikiddo

Zeitgeist đã nghiên cứu nhiều mô hình AMM để tìm một mô hình phù hợp với nhu cầu của họ. Zeitgeist đã phát triển MSR của riêng họ dựa trên 3 mô hình sau:

  • Logarithmic Market Scoring Rule (LMSR)

LMSR do Robin Hanson phát minh ra thông qua nghiên cứu kinh tế và thị trường dự đoán của riêng ông. Trong số một số quy tắc tính điểm được sử dụng trong thị trường dự đoán, LMSR là phổ biến nhất

LMSR khuyến khích những người tham gia thị trường đưa ra ý kiến ​​trung thực về các sự kiện trong tương lai.

  • LS-LMSR – Liquidity Sensitive LMSR

Khả năng thích ứng với những thay đổi về thanh khoản.

  • Dynamic Market Maker (DMM)

Khả năng điều chỉnh tỷ giá để có thể khuyến khích hoặc không khuyến khích các giao dịch theo các điều kiện thị trường

Quy tắc chấm điểm Rikiddo

Quy tắc tính điểm Rikiddo mới được phát triển của Zeitgeist có ba đặc điểm chính:

 1. Tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt, cho phép thị trường khuyến khích hoặc không khuyến khích các giao dịch khi cần thiết;
 2. Không cần thiết phải sửa đổi các tham số sau khi có tín hiệu thị trường đột ngột như trường hợp của các quy tắc trong đó các tham số được cố định (đường trung bình động hàm mũ chịu trách nhiệm về quy định của nó);
 3. Tất cả các tham số là nội sinh, do đó việc xác định và xác nhận chúng sẽ chỉ phụ thuộc vào dữ liệu trên chuỗi.

Trong tương lai, Zeitgeist sẽ áp dụng Quy tắc tính điểm Rikiddo trong việc tính phí hoạt động và trong thị trường dự đoán tổ hợp.

Zeitgeist là một mạng lưới được quản trị bởi người dùng

Zeitgeist được điều hành bởi những người nắm giữ ZTG bằng cách sử dụng kết hợp giữa biểu quyết token thông thường và mô hình tương lai mới. Zeitgeist sẽ tự trải nghiệm bằng cách đưa ra các quyết định quản trị thông qua tương lai dựa trên thị trường dự đoán.

Nguồn: Zeitgeist

 • Một giao thức đang phát triển – Zeitgeist là một mạng lưới đang phát triển sẽ thay đổi và thích ứng theo thời gian. Họ thực hiện điều này thông qua một quy trình quản trị chuỗi phức tạp.
 • Được cung cấp bởi Futarchy – Zeitgeist sử dụng phương pháp tương lai dựa trên thị trường dự đoán để xác định hướng đi và chính sách của nó. Lý thuyết trò chơi nói rằng điều này sẽ hiệu quả hơn việc chỉ bỏ phiếu bằng token.

Tòa án – Hệ thống giải quyết tranh chấp

Nguồn: Zeitgeist

Người nắm giữ ZTG có thể stake token của họ để tham gia nhóm bồi thẩm viên. Các bồi thẩm viên này được chọn ngẫu nhiên bất cứ khi nào có tranh chấp về oracle cho một thị trường cụ thể.

Các bồi thẩm viên của tòa án sẽ bị buộc tội trong việc lựa chọn kết quả thực sự của thị trường. Các quyết định của tòa án có thể là thách thức, điều này ngày càng mở rộng số lượng bồi thẩm viên được lựa chọn – mỗi lần tăng lượng stake.

Nếu các bồi thẩm viên bị kháng cáo sau đó phát hiện ra rằng đã giải quyết một quyết định oracle không chính xác, họ sẽ bị “xử chém”.

Sau khi một số đại biểu được tạo ra và hỏi kết quả thực sự của thị trường, nếu vẫn còn tranh chấp, trường hợp đó sẽ được chuyển sang một cuộc bỏ phiếu toàn cầu của tất cả các chủ sở hữu ZTG để báo cáo kết quả.

Những ứng dụng của Zeitgeist

 • Thể thao và Thể thao điện tử – Các trang web dự đoán Thể thao và Thể thao điện tử có thể cho phép người hâm mộ chia sẻ thêm về sự quan tâm của họ về đội bóng yêu thích bằng cách cho phép giao dịch vị trí trong thời gian thực.
 • Chính trị – Dự đoán thị trường về chính trị là một trong những cơ chế tốt nhất để tổng hợp thông tin về các chủng tộc chính trị mà chúng ta biết. Zeitgeist cũng cho phép người dùng phòng ngừa một lần nữa các kết quả có thể xảy ra.
 • Tiền mã hóa – Giá của tiền mã hóa nổi tiếng là biến động. Zeitgeist cho phép các nhà giao dịch long hoặc short trên giá tiền mã hóa, tạo ra một hợp đồng tài chính giả.
 • Bảo hiểm – Các thị trường cho các sự kiện khác nhau có thể hoạt động như một bảo hiểm phi tập trung bằng cách bảo vệ các kết quả.
 • Khởi nghiệp – Rất khó để dự đoán liệu một công ty khởi nghiệp cụ thể có thể thành công hay không. Các thị trường dự đoán có thể giúp ích bằng cách cho phép các nhà giao dịch xác định được sự thành công hay thất bại của họ.
 • Futarchy – Các tổ chức có thể điều hành toàn bộ quy trình ra quyết định của mình theo chuỗi bằng cách hoạt động dựa trên các nguyên tắc tổng hợp thông tin của các thị trường dự đoán.

Zeitgeist token

ZTG là token gốc của Zeitgeist, sử dụng cho hoạt động của mạng. Những người tham gia trung thực được thưởng ZTG và những kẻ lừa đảo có thể mất ZTG của họ.

Nguồn cung ban đầu: 100 triệu $ZTG

Phí giao dịch trên Zeitgeist sẽ bị đốt cháy 80%, điều này tạo ra áp lực giảm phát đối với nguồn cung. 20% phí giao dịch còn lại sẽ được gửi đến kho lưu trữ trực tuyến, nơi sẽ sử dụng số tiền này để tài trợ cho sự phát triển trong tương lai của mạng lưới.

Công dụng của ZTG

ZTG được sử dụng trong các phần khác nhau của các giao thức chính . Các công dụng chính được nêu dưới đây:

 • Đồng tiền cơ sở mà các thị trường dự đoán có thể sử dụng.
 • Token quản trị sẽ được sử dụng để đưa ra các quyết định ràng buộc theo hướng của chuỗi Zetigeist.
 • Trong giải quyết tranh chấp, nó được stake để tham gia hệ thống tòa án Zeitgeist. Những người nắm giữ cổ phần tham gia tòa án có thể nhận được phần thưởng cho việc giải quyết chính xác các bài kiểm tra hoặc tranh chấp thị trường có vấn đề.
 • Như trái phiếu để tạo ra thị trường, lựa chọn các oracle, tham gia hội đồng, đưa ra các đề xuất, thiết lập danh tính trên chuỗi, bỏ phiếu, tạo DAO và các phần khác của giao thức.
 • Là đơn vị tiền tệ cho phí giao dịch.

Phân bổ token

Nguồn: Zeitgeist

Kusama Parachain

Zeitgeist đang nhắm mục tiêu trở thành Relay chain trên mạng Kusama để đảm bảo an ninh và kích hoạt chức năng xuyên chuỗi.

Kusama là canary network của Polkadot do đó có các tính năng của Polkadot. Đây là nơi cho Zeitgeist thử nghiệm các công nghệ, ứng dụng liên quan đến thị trường dự đoán và quản trị theo kiểu tương lai.

Các dự án cốt lõi nhất xây dựng trên Polkadot cũng đang triển khai cho Kusama. Zeitgeist thực hiện phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên và muốn chứng minh khả năng sử dụng trên mạng Kusama trước khi chúng tôi cân nhắc chuyển sang mạng Polkadot an toàn hơn và đắt tiền hơn.

Đội ngũ Zeitgeist có nhiều kinh nghiệm trong các thị trường dự đoán và blockchain


Nguồn: Zeitgeist

Roadmap

Nguồn: Zeitgeist

Investors

Nguồn: Zeitgeist

Zeitgeist Community

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Zeitgeist

Issue Price
$1.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release